نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

دفاع از نظام در انحصار یک گروه نیست/ وارث وضعیت مطلوبی نیستیم

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه میدان تاخت و تاز سیاسی نیست گفت:‌ راه خطایی که متکی به ظاهر بینی باشد، محکوم به شکست است.

به گزارش خبرنگار «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر سیدضیاء هاشمی در گردهمایی معاونان و مدیران فرهنگی دانشگاه‌ها با اشاره به نامگذاری سال ۹۲ به عنوان فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی، گفت: این نامگذاری بار وظیفه ما را مضاعف می‌کند چرا که خانواده بزرگ فرهنگی دانشگاه این بار مسئولیت را دارد.

وی با بیان اینکه در حوزه فرهنگی به چند معنا وظیفه داریم، اظهار کرد: ما هم در حوزه ترویجی، هم پژوهشی و هم در حوزه آموزشی وظیفه داریم بنابراین دانشگاه به عنوان یک نهاد فرهنگی جایگاه رفیعی دارد.

هاشمی با بیان اینکه فرهنگ جوهره اصلی هویت یک جامعه است، تصریح کرد: تغییر فرهنگی باعث تقویت یا تضعیف فرهنگ دینی،‌ عمومی و هویت یک جامعه می‌شود.

وی توسعه اقتصادی را بدون توسعه فرهنگی میسر نداست و گفت: باید از فرهنگ تعریف درستی شود بنابراین جا دارد که معنای دقیقی از فرهنگ، کار و مدیریت جهادی ارائه کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه فرهنگ به معنای مشترک حاکم بر جامعه است، اظهار کرد: مدعیان فرهنگ در جامعه بعضا کاری می‌کنند که تبدیل به ضد فرهنگ شود و مدعیان دینی خواسته یا ناخواسته کاری می‌کنند که تبدیل به ضد دین می‌شود. بنابراین ما باید این مسائل را در دانشگاه بشناسیم.

هاشمی با بیان اینکه هرکسی که شعار بهتری داد و چهره موجه‌تری از خود نشان می‌دهد لزوما نماد پیشرفت فرهنگی نیست اظهار کرد: به کسانی که جامعه را به اقلیت ارزشی و اکثریت ضد ارزشی تقسیم‌بندی می‌کنند دوستانه و برادرانه می‌گوییم که راه پیشرفت فرهنگی این نیست. بنابراین باید به آنها آموزش دهیم که راه تحقق این آرمان‌ها و پیشرفت فرهنگی ایجاد همدلی است.

هاشمی با تاکید بر اینکه نباید این ادعاها موجب سلب خودباوری ما شود تصریح کرد: مدیریت جهادی همراه با جذب حداکثری آن هم در عمل است هرچند که اگر قرار است با خودباوری به سمت پیشرفت فرهنگی پیش برویم ما را ملامت می‌کنند اما ما باید اصول و ارزش‌های انقلاب را به درستی تفسیر کنیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه در دانشگاه‌های ما بعضا فضاهایی به اسم ارزش‌ها ساخته می‌شود گفت: من به دانشگاهی رفتم و استادی مسائل خود را درگوشی و محرمانه با من مطرح کرد آیا جامعه علوی و ارزش‌های انقلاب این است؟‌ بنابراین کسی که این فضا را ایجاد کرده ضد ارزش‌های انقلاب رفتار کرده است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه اصول ما در مدیریت فرهنگی مبتنی بر صداقت است تصریح کرد: ما باید از باندبازی پرهیز کنیم و باید با اتکای علم و دانش و برنامه ریزی عمل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دانشگاه میدان تاخت و تاز سیاسی نیست، گفت: در عین حال مقداری از بار جامعه به دانشگاه سر ریز می‌شود، اما ما از این موضوع استقبال می‌کنیم که برای جامعه الهام بخش باشیم. اما زمانی می‌توانیم این کار را انجام دهیم که دانشگاه جایگاه خود را داشته باشد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه ما باید نگاه درازمدت داشته باشیم و خطرات را به درستی دریابیم گفت: نباید فقط مواردی را که با آنها انس گرفته‌ایم ببینیم اگر امروز دشمن امیدوار شده که ما را در حوزه نرم افزاری تهدید کند ما باید ببینیم که چه خلا و ضعفی داشته ایم که دشمن را در این حوزه امیدوار کرده است.

هاشمی با تاکید بر اینکه وضعیت فرهنگی جای تامل بسیاری دارد تصریح کرد: ما وارث وضعیت مطلوبی نیستیم اما اگر بخواهیم فقط به ظواهر اکتفا کنیم باز هم راه خطا را تکرار خواهیم کرد. چرا که راه خطایی که متکی به ظاهربینی باشد محکوم به شکست است.

وی با بیان اینکه یکی از مظاهر اشتباه بسیار رایج و خطرناک در ارزش‌ها ظاهربینی است گفت: متاسفانه وقتی از صحبت از ارزش‌ها می‌شود گویی تمام ارزش‌های ما در دو سه مورد آن هم در تعبیرهای سطحی از ارزش‌هاست. بنابراین وظیفه ماست که به عنوان دانشگاهی این موضوع را به جامعه بیاموزیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با تاکید بر اینکه اساسا باید از برداشت‌های کلیشه‌ای و سطحی از فرهنگ گذر و دیگران را نیاز به این سمت هدایت کنیم اظهار کرد: البته ما به مسائلی مثل پوشش و حجاب توجه داریم و تنظیم روابط دختر و پسر در محیط‌های اجتماعی وظیفه ماست ، اما باید بدانیم که اینها تنها وظیفه ما نیست و وظیفه ما در عین حال ترویج امانتداری، راستگویی، قانونمداری، رعایت کرامت انسانی به ویژه دانشگاهیان و پرهیز از ریاکاری و … است.

دفاع از نظام در انحصار یک گروه نیست

هاشمی دفاع از نظام را جزء ارزش‌های دانشگاهیان عنوان کرد و گفت: این دفاع مثل سایر ارزش‌ها در انحصار یک گروه در دانشگاه و گروه اقلیتی در جامعه نیست.

هاشمی افزود: نگذارید اینگونه تلقی شود که در جامعه، اقلیت مدافع ارزش‌هاست و اکثریت نفوذی دشمن هستند. بنابراین نمی‌شود اکثریت در یک جامعه نفوذی باشند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با طرح این پرسش که مگر کم تریبون های فرهنگی و دینی را به تریبون های سیاسی تبدیل کرده‌ایم تصریح کرد: البته سیاست امر شریفی است اما فرهنگ از سیاست شریف‌تر است. بنابراین اگر جامعه فرهنگ دینی دارد یعنی قاطبه جامعه دیندارند.

هاشمی خاطرنشان کرد: ما دشمن کم نداریم بنابراین نباید بین خودمان دشمنی ایجاد کنیم.

وی با اشاره به آیه شریفه «اشداء علی الکفار رحماء بینهم» گفت: ما اکنون برعکس شده‌ایم و تبدیل به رحماء علی الکفار شده‌ایم بنابراین نباید انسجام خود را تضعیف کنیم.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه سیاست ما بر مبنای اسناد بالادستی و برنامه‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است، گفت: من گفتم اگر احساس کنم نمی‌توانم این امانت را به دوش بگیرم آن پس می‌دهم به این معنی نیست که ما تحمل و ظرفیت دوستانمان را نداریم اما حق نداریم با برخوردهای انحصارگرایانه گروه‌های مختلف را از گردونه خارج کنیم. چرا که انحصاری عمل کردن خلاف فرهنگ و مخالف سیاست‌های ماست.

هاشمی با بیان اینکه ما بدون قانون نمی‌توانیم حافظ آزادی باشیم اظهار کرد: همچنین بدون قانون و آزادی نمی‌توانیم حافظ امنیت باشیم. بنابراین امنیتی کردن فضا ضد امنیتی ترین کار در دانشگاه است چرا که برخوردهای یک سویه ما را به سرمنزل مقصود نخواهد رساند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه موضع ما درباره تشکل‌ها نگاه کردن به تنوع و فعالیت آنها به عنوان یک فرصت و نه تهدید البته در چارچوب قانون است گفت: ما احتیاج داریم برای رشد علمی و فرهنگی و سیاسی کشور زمینه‌ای فراهم کنیم و باید تلاش کنیم زمینه‌های متنوع برای فعالیت‌های دانشجویی فراهم شود.

هاشمی با تاکید بر اینکه هر مجموعه‌ای که متقاضی فعالیت دانشجویی است باید در چارچوب قانون مجوز بگیرد اظهار کرد: مبنای ما قانون است و قانون تعریف کرده که افراد با چه سوابقی می‌توانند کار کنند. بنابراین ما حق نداریم سلیقه خود را مبنا قرار دهیم حتی اگر دغدغه مثبت داشته باشیم.

نباید اجازه دهیم که فضای امید در دانشگاه‌ها تبدیل به یاس شود

وی افزود: هفته پیش در دانشگاهی بودم و عده‌ای گفتند صلاحیت برخی افراد تایید نشده من گفتم اگر این ادعا مستدل است آن را کتبا اعلام کنید اما اگر نمی‌توانید کتبا اعلام کنید گفته‌های شفاهی شما هیچ ارزشی برای من ندارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم با بیان اینکه ما نباید اجازه دهیم که فضای امید در دانشگاه‌ها تبدیل به یاس شود گفت: ما باید به استقلال تشکل‌ها احترام بگذاریم و موظفیم از آنها حمایت کنیم اما حق نداریم در مسیر آنها مداخله کنیم. همچنین نگاه‌های سلیقه‌ای و نسبی به فعالیت‌های تشکل‌ها ممنوع است. و نگاه سلیقه‌ای، حزبی، جناحی و ابزاری به تشکل‌ها خلاف قانون و مسائل فرهنگی نظام است.

هاشمی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی برای ترویج کرسی‌های آزاداندیشی اظهار کرد: کرسی‌های آزاداندیشی و نظریه پردازی و جلسات مناظره با هم تفاوت‌هایی دارند اما هدف همه آنها دمیدن روح امید در دانشگاه است.

هاشمی پناه بردن دانشگاه به انزوا و بی‌تفاوتی را یک خطر دانست و اظهار کرد:‌در این حوزه تلاش‌هایی داریم که بر همین اساس آیین نامه کرسی‌های آزاداندیشی در حال بازنگری است و اصولی که در آن مورد توجه قرار گرفته ساده سازی ساز و کارهای اجرایی، رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر و اعطای آزادی عمل بیشتر به دانشگاه‌ها است.

وی با تاکید بر اینکه ما در سیاست گذاری معتقد به رابطه یک سویه نیستیم با اشاره به اهمیت فضای مجازی تصریح کرد: فضای مجازی حوزه بسیار وسیع و مهمی است و هرچند که آسیب‌های خود را دارد اما باید از قابلیت‌های این فضا به عنوان امکانی کم هزینه، پرمخاطب و پر سرعت استفاده کنیم.

هاشمی در پایان افزود: جشنواره قرآنی نیز در سال جاری پنج روز پیش از آغاز ماه مبارک رمضان آغاز می‌شود و تا پانزدهم ماه رمضان ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام

مطالب مرتبط

اعتراض جمعی از دانشجویان داروسازی به برخی تحولات در این رشته
کمبود نیروی متخصص پرستاری، از مشکلات دانشجویان علوم پزشکی تهران
ثبت نام متقاضیان ادامه تحصیل کارشناسی بدون آزمون دانشگاه آزاد
انتصاب دبیرعلمی مسابقات مناظره دانشجویان
امشب،آخرین مهلت ثبت نام کنکور۹۴/کاهش ۱۶درصدی داوطلبان
مصرانه پیگیر راه اندازی مرکز بین الملی دانشگاه پیام نور هستیم
اعلام نتایج آزمون جامع علوم پایه و پیش کاروزی دانشگاه آزاد
فردا آخرین مهلت ثبت نام کنکور ۹۴

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم