نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

در مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکهای (GIS) کاربرد سامانهای اطلاعات جغرافیایی آبیاری و زهکشی

چکیده:
در مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی، اطلاعات متعددی که به اشکال مختلف از منابع گوناگون
در بازههای زمانی متفاوت جمعآوری میشوند، مطرح میباشد. بنابراین لازم است با بهره گیری از فناوریهای نو و پیشرفته
کلیه این اطلاعات در قالب یک بانک اطلاعاتی به صورت منسجم و یکپارچه درآمده، به طور منظم بهنگام شده و با تحلیل و
پردازش آنها در فرآیند تصمیمگیری بکار گرفته شوند.
سامانههای اطلاعات جغرافیایی به عنوان ابزاری جهت جمع آوری، مدیریت، پردازش و نمایش اطلاعات مکانی و غیرمکانی
می تواند در این راه به خدمت گرفته شوند. در این مقاله علاوه بر بیان مختصری از عوامل موثر در بهره برداری و نگهداری از
شبکههای آبیاری و زهکشی مغان، زرینهرود و تجن پرداخته خواهد شد و GIS شبکهها، به چگونگی تهیه بانک اطلاعاتی
قابلیتها و تواناییهایی که این سامانه در اختیار کاربران قرار میدهد معرفی میگردد

لینک دانلود

حجم : ۱۶۹ کیلوبایت
download: 2900 تومان
نوع فایل :  ۸ صفحه pdf
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم