نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

درباره مودم

برقراری ارتباط بین اتصال Lan و اینترنت

ارتباطات بین رایانه ها بخش عمده و مهم در صنعت محاسباتی PCبه شمار می روند. به کمک وب جهانی WWW هیچ کاربر رایانه ای در دنیا تنها و جداافتاده نیست. با استفاده از یک مودم یا فناوری BroadBand تقریبا می توان همه PCها را به رایانه های دیگر وصل کرد تا بدین وسیله رایانه ها قادر باشند پرونده ها را به اشتراک بگذارند. پیام الکترونیکی ارسال و دریافت کنند و به اینترنت دسترسی داشته باشند. در این قسمت فناوری های مختلفی بررسی خواهد شد که شما می توانید آنها را برای تسفاده از PCخود و دنیای اطراف آن به کار گیرید.

ممکن است با دیدن بحثهای مربوط به پروتکلها و ست آپ(برپایی)‌کردن شبکه شگفت زده شوید ، ولی اتصال با مودم نیز در واقع شکلی دیگر از ایجاد شبکه است. در حقیقت سیستم عامل ویندوز ۹x ، ویندوز Me، ویندوز NT و ویندوز ۲۰۰۰ تقریبا با تلفیق این دو سرویس یک سرویس واحد ارائه می دهند.

دلیل ترکیب مزبور اینست که هدف اتصال مودم در طول سالها تغییر کرده است. مدت های طولانی کاربرانPC، از طریقه سیستمهای تخته اعلانات شماره گیری می کردند(خد مات اختصاصی که دستیابی نهایی به رایا نه های دیگر را فراهم می کردند).خدمات درون خطی نظیرهم سالهای زیادی وجود دا شته اند، ولی به طور سنتی از کلا ینت (مشتری)ها وپروتکل های اختصاصی استفاده می کرده اند که با پروتکل های شبکه های محلی کاملا تفا وت دا شتند. امروزه، عملا منسوخ شده اند و خدماتی همانند به عنوان پل های ارتبا طی به انترنت دوباره پا گرفته اند. با وجود رشد انفجاری اینترنت،فناوری های مودم و شبکه با هم ترکیب شدند زیرا هر دو می توانند از نرم افزار کلاینت وپروتکل های یکسان استفاده کنند. امروزه معروفترین مجموعه پروتکل های شبکه سازی ،علاوه بر در اینترنت نیز استفا ده می شوند. وقتی یک ارائه دهنده خدمات اینترنتی را شمارگیری می کنید، در واقع با استفاده از یک مودم به جای یک کارت رابط شبکه، به یک شبکه متصل می شوید و هنگام استفاده از بیشترین خدمات نوار گستر مسیر دستیا بی شما به اینترنت عملا با یک کارت رابط شبکه آغاز می شود.

 

مودم های غیر همزمان (آنالوگ)

چنانچه بخوا هید به اینترنت وصل شوید،یک مودم آنا لوگی می تواند به عنوان (درون شیبه ای )در دنیای محا سبا تی عمل کند.مودم ها در اکثر سیستم های جدید، دستگاهی استا ندارد محسوب می شوند ودر سییتم هایی که فاقد دستیابی به راه حل های نوار گستر هستند (نظیر مودم کابلی دوطرفه یا خطوط ) به عنوان ارتقا های متداول به کار می روند. حتی با وجود دسترسی به چنین نوارگستر ها یی(نظیر تلفنی ومودم هایی که دارای بافه یکطرفه هستند ).، هنوز لازم است که مودم ها در خواست های صفحه ای وپست الکترونکی را ارسال کنند. واژه مودم (که از عبارت گرفته شده است )اساسا به دستگاهی اشاره می کند که داده های دیجیتالی مورد استفاده رایانه ها را به سیگنال های آنا لوگی مناسب مخابراتی در سرا سر یک خط تلفن تبدیل می کند ،همچنین سیگنال های آنا لوگی را در مقصد به داده های دیجیتالی تبدیل می کند. برای شناسایی مودم هایی که سیگنال های آنا لوگی و دیجیتالی را از سایر دستگاههای دستیا بی تبدیل می کنند، مودم های آنا لوگ اطلاق می شود. یک مودم معمولی یک دستگاه غیر همزمان است ، یعنی داده ها را با یک جریان متنا وب از(بستک )های کوچک ارسال می کند. سیستم دریافت کننده نیز داده ها را به صورت بستک دریافت نموده و سپس آنها را مجددا” به شکل مورد نیاز در رایانه اسمبل(همگذاری)می کند.

مودمهای غیرهمزمان Asynchronous modems هر بایت از داده ها را جداگانه و به صورت یک بستک جدا ارسال می کنند. یک بایت، برابر با هشت بیت است( که از کد رمز های استاندارد ASCII استفاده می کنند)، برای ارسال یک کاراکتر (نویسه)الفبایی عددی، مقدار داده های کافی به شمار می رود. یک مودم که داده ها را به صورت غیر همزمان ارسال می کند باید ابتدا و انتهای هر بایت را برای مودم دریافت کننده مشخص کند. مودم فرستنده این کار را با اضافه کردن یک بیت آغاز به ابتدا و انتهای هر بایت از داده ها انجام می دهد بنابراین برای ارسال هر بایت از ۱۰ بیت استفاده می کند. به همین دلیل ارتباطات غیر همزمان گاهی اوقات ارتباطات شروع-خاتمه (Start-Stop) نیز نامیده می شوند. این امر با ارتباطات همزمان که در آن یک جریان دائمی از داده ها با سرعت ثابت ارسال می شوند تفاوت دارد.

مودم های همزمان عموما در محیطهای خط استیجاری و توام با تسهیم کننده (Multiplexer) ها استفاده می شوند و ترمینال(پایانه ) ها را به سرور(خادم) های مبتنی بر Unixو رایانه های بزرگ مرتبط می کنند. لذا این نوع مودم خارج از بحث این مقاله است.

استفاده از یک بیت شروع در همه ارتباطات غیرهمزمان لازم است، ولی برخی پروتکل(ضابطه)ها بیش از یک بیت خاتمه را به کار می برند. برای همسازی سیستمها با پروتکلهای مختلف معمولا نرم افزار های ارتباطات به شما امکان می دهند اصلاح فرمت فریم(قالب قاب) به کار رفته برای ارسال هر بایت را اصلاح کنید. فرمت استاندارد به کار رفته برای فرمت ارتباطات غیرهمزمان به صورت بیت های داده ای/بیتهای خاتمه/ توازن           می باشد. امروزه تقریبا همه اتصالات غیرهمزمان به اختصار به شکل No Parity/8 data bits/1 stop bit) نشان داده می شوند. معنای هر یک از این پارامتر(معرفه) ها و انواع ممکن آنها عبارتند از :

توازن (Parity) :قبل از آنکه پروتکلهای تصحیح خطا جزو مشخصات استاندارد مودم شوند،از یک مکانیسم ساده توازن برای بررسی ابتدایی خطا در سطح نرم افزار استفاده می شد. امروزه، این روش به کار برده نمی شود و در واقع مولفه هیچ ارزشی ندارد . مقادیر امکان پذیر دیگر برای توازن که ممکن است شما در بسته نرم افزار ارتباطات ببینید عبارتند از فرد،‌زوج، علامت و فاصله خالی.

بیت های داده ها(Data bits) :این مولفه نشان می دهد که واقعا چه تعداد بیت در بخش داده های یک بستک (بدون در نظر گرفتن بیت های شروع و خاتمه)‌منتقل می شوند. معمولا PCها از هشت بیت داده ها استفاده می کنند ولی بعضی از انواع رایانه ها از بایت ۷بیتی (۷-bit byte) و بقیه مستلزم طولهای دیگری از داده ها هستند. برنامه های ارتباطی هم این گزینه را ارائه می دهند تا یک بیت خاتمه با یک بیت داده ها اشتباه گرفته نشود.

بیت های خاتمهStop bits: این مولفه مشخص می کند که چه تعداد بیت های خاتمه به انتهای هر بایت افزوده می شود . معمولا PCها از یک بیت خاتمه استفاده می کنند ، ولی سایر پروتکلها ممکن است از بیت های خاتمه۵/۱ یا ۲ بیت پایان استفاده کنند.

در بیشتر مواقع شما مجبور نیستید این مولفه ها را به طور دستی تغییر دهید ولی امکان کنترل(نظارت) این مولفه ها تقریبا همیشه فراهم است . مثلا در ویندوز ۹۸، Me، ۲۰۰۰ اگر شما کنترل پانل Modemsرا باز کنید و صفحهConnectionرا در جعبه محاوره ای Propertiesمودم خود نگاه کنید، انتخاب کننده های Data bits،Parityو Stop bits را مشاهده خواهید کرد.

شما ممکن است هرگز نیاز به اصلاح این پارامترها نداشته باشید مگر اینکه از برنامه Windows Hyper Terminalبرای برقراری یک اتصال مستقیم به یک رایانه دیگر از طریق خطوط تلفن استفاده کنید . البته اگر لازم باشد برای شبیه سازی پایانه ای جهت بانکداری الکترونیکی (e-banking) ، بررسی کاتالوگ(کارنما) یک کتابخانه یا کارکردن از خانه، به یک رایانه بزرگ متصل شوید، ممکن است مجبور شوید این پارامترها را تنظیم کنید. (شبیه سازی ترمینالی به معنای استفاده از نرم افزاری است که صفحه کلید و صفحه نمایش PC شما همانند یک پایانه نظیر Dec VT-100 و غیره عمل کنند). بسیاری از رایانه های بزرگ از توازن زوج و یک طول کلمه ۷ بیتی استفاده می کنند. چنانچه PCشما اشتباه تنظیم شود، شما روی صفحه مانیتور(مبصر) خود به جای صفحه ورود به سیستم یا خوشامد ، متنهای نامفهوم را مشاهده خواهید کرد.

استانداردهای مودم

برای این که دو مودم بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند،‌باید پروتکل یکسانی را به کار برند. پروتکل، مشخصه ای است که نحوه ارتباط بین دو موجودیت را تعیین می کند. دقیقا مثل انسان ها که باید برای صبحت کردن با یکدیگر دارای زبان و مجموعه لغات مشترک باشند ، دو رایانه یا دو مودم هم باید از پروتکل مشترکی استفاده کنند. در مورد مودمها، پروتکل ماهیت سیگنال آنالوگی را تعیین می کند که دستگاه از روی داده های دیجیتالی رایانه ایجاد می کند.

در طول سالها، استانداردهای زیادی برای ارتباطات مودمی به وجود آمده اند که اکثر آنها به وسیله هیات های دو حزبی ایجاده شده اند و تقریبا توسط همه سازنده های مودم پذیرفته شده اند. با پیشرفت فناوری سخت افزار، ارتباطات مودمی هم سریعتر و کارآتر شده اند و برای بهره گیری از قابلیت های سخت افزار استانداردهای جدیدی در حال گسترش هستند،‌بدین ترتیب مودم ها می توانند به صورت دستگاه هایی مفید برای کاربران رایانه هایی که به اتصالات نوارگستر دسترسی ندارند یا قادر به خرید آن نمی باشند باقی بمانند.

Bell Labs و CCITT شرکتهایی هستند که برای پروتکلهای مودم، استانداردهایی وضع کرده اند. CCITT علامت اختصاری اصطلاح فرانسوی Comite Consultatif International Telephonique et Telegraphique است که ترجمه آن به انگلیسی Consultative Committee on International Telephone and Telegraph می باشد. در اوایل دهه ۱۹۹۰ این سازمان به ITU(International Telecommunication Union) تغییر نام داد، ولی پروتکلهایی که تحت نام قدیم ایجاد شدند، اغلب به همان نام خوانده می شوند. به پروتکلهای جدیدتر ،‌استانداردهای ITU-Tگفته می شود که به بخش استانداردسازی ارتباطات ITU اشاره می کند.Bell Labsدیگر استاندارد جدیدی برای مودمها ایجاد نمی کند، هر چند استانداردهای قدیمی تر آن هنوز استفاده می شوند. اکثر مودم های ساخته شده در سالهای اخیر با استانداردهای ایجاد شده توسط CCITT مطابقت دارند.ITU(که در ژنو سوئیس اداره می شود) یک شرکت بین المللی متشکل از متخصصان فنی است که مسئول ایجاد استانداردهای ارتباطات داده ها برای دنیا می باشد. این گروه، تحت حمایت سازمان ملل متحد قرار دارد و اعضای آن را نمایندگانی از تولیدکنندگان عمده مودم، شرکت های ارتباطاتی(همانند AT&T) و شرکتهای دولتی تشکیل می دهند. ITU استانداردها و پروتکلهای ارتباطاتی را در زمینه های زیادی ایجادمی کند تا یک مودم بسته به ویژگیها و قابلیت های مختلف خود با چند استاندارد مطابقت داشته باشند. استانداردهای مودم را می توان به سه دسته زیر گروه بندی کرد:

*Moduation(استاندارد مدولاسیون)        *Error Correction(تصحیح خطا)

Bell 103                               ITU V.32              ITU V.42

Bell212A          ITU V.32bis            *Data Compression(متراکم سازی داده ها)

ITU V.42bis                        ITU V.34              CCITT V.21

ITU V.44                            ITU V.90              ITU V.22bis

ITU V.92               ITU V.29

استانداردهای دیگری هم توسط شرکتهای مختلف(بجز Bell Labsیا ITU) ایجاد شدند. این استانداردها گاهی استانداردهای اختصاصی نامیده می شوند هر چند بیشتر این شرکتها مشخصات کامل پروتکلهای خود را منتشر می کنند تا سازندگان، مودم ها را طوری توسعه دهند که با این پروتکلها نیز کار کنند.لیست زیر برخی از استانداردهای اختصاصی را نشان می دهد که در طول چنذ سال معروف بوده اند.

*Moduation(استاندارد مدولاسیون)        *Error Correction(تصحیح خطا)

HST                                               MNP 1-4

K56Flex                                  Hays V-series

X2                                  * Data Compression(متراکم سازی داده ها)

MNP 5 CSP

به خاطر سازگاری پسرو(Backward Compatibility) تولید کنندگان مودم با به وجود آمدن استانداردهای جدید، به جای پشتیبانی از استانداردهای قدیمی از استانداردهای جدید پشتیبانی می کنند. در نتیجه ، وقتی مودم ها را ارزیابی می کنید، احتمالا لیستهای طولانی از استانداردهای پشتیبانی کننده را مشاهده خواهید کرد. در بیشتر موارد شما می خواهید بدانید که آیا یک مودم از آخرین استانداردها پشتیبانی می کند یا خیر ، بنابراین ، پشتیبانی از یک پروتکل قدیمی و کم استفاده نباید در تصمیم گیری شما برای خرید مودم تاثیری داشته باشد.

تولید کنندگان مودم ادعا می کردند که سازگار با Hayes هستند این اصطلاح نیز همانند اصطلاح سازگار با IBM(وقتی به PCها اطلاق می شود)‌بی معنی است. در حالی که امروزه، سازندگان مودم می گویند از مجموعه فرمانهای ATاستاندارد پشتیبانی می کنند که در واقع معنای ان همان سازگاری با Hayesاست. فرمان های ATرشته های متنی هستند که برای فعال کردن ویژگی های مودم توسط نرم افزار به مودم فرستاده می شوند. مثلا فرمان ATDT به همراه یک شماره تلفن باعث می شود که مودم در وضعیت tone یک شماره را بگیرد. برنامه های کاربردی که از مودم استفاده می کنند معمولا برای شما فرمان های ATرا تولید می کنند، ولی شما می توانید یک مودم را مستقیما و با استفاده از برنامه ارتباطات و یک وضعیت ترمینال یا حتی فرمانDOS ECHO نیز کنترل کنید.

به دلیل این که تقریبا همه مودم ها از مجموعه فرمان های AT(HAYES) استفاده می کنند این یک سازگاری پیش فرض است و نباید در تصمیم گیری شما برای خریدن مودم تاثیر داشته باشد . ممکن است فرمان های اولیه مودم های سازندگان مختلف بسته به جنبه های خاص مودم ها متفاوت باشند ولی مجموعه فرمان های پایه ای AT جهانی هستند.

نرخ های باود بیت ها

هنگام صحبت درباره سرعت انتقال مودم ها، اغلب اصطلاح نرخ باود(بیت در ثانیه)و نرخ بیت با هم اشتباه می شوند . نرخ باور(گرفته شده از نام EmileBoudot‌فرانسوی، مخترع چاپگر تلگراف(دورنگار) غیر همزمان)تعداد دفعاتی است که یک سیگنال در یک ثانیه بین دو دستگاه تغییر می کند. مثلا اگر یک سیگنال بتواند با فرکانس (بسامد) یا فاز ۳۰۰مرتبه در ثانیه بین دو مودم تغییر کند گفته می شود دستگاه با سرعت ۳۰۰باود ارتباط برقرار می کند. بنابراین باود نرخ سیگنال دهی است (نه نرخ انتقال داده ها) .تعداد بیت های انتقال یافته در هر باود نرخ واقعی انتقال داده ها (که بر حسب بیت در ثانیه یا کیلو بیت در ثانیه بیان می شود)‌را تعیین می کند.

گاهی مواقع، تغییر در مدولاسیون یک سیگنال برای انتقال یک بیت استفاده می شود. در این حالت ۳۰۰باود برابر با ۳۰۰بیت در ثانیه است.اگر مودم بتواند در هر تغییر سیگنال دو بیت را انتقال دهد، نرخ بیت در ثانیه دو برابر نرخ باود یعنی ۶۰۰ بیت در ثانیه با نرخ ۳۰۰باود می باشد. اکثر مودم ها در هر باود چندین بیت را انتقال می دهند به طروی که نرخ باود واقعی بسیار کندتر از نرخ بیت در ثانیه است. درواقع مردم اغلب از اصطلاح باود درست استفاده نمی کنند. ما معمولا علاقه ای به نرخ خام باود نداریم بلکه می خواهیم نرخ بیت در ثانیه را بدانیم که سرعت صحیح ارتباطات می باشد. همانطور که در جدول زیر مشاهده می کنید مودم های جدیدتر می توانند مقادیر بیتی متعدد در هر تغییر سیگنال (نشانک) را سیگنال دهی کنند.

جدول نرخ های (سرعت) سیگنال دهی در مقابل سرعت های انتقال

نرخ باود تعداد بیت بر باود سرعت واقعی مودم بر حسب بیت در ثانیه
۶۰۰ ۴ ۲,۴۰۰
۲,۴۰۰ ۴ ۹,۶۰۰
۲,۴۰۰ ۶ ۱۴,۴۰۰
۳,۲۰۰ ۹ ۲۸,۸۰۰

همانطور که قبلا گفته شد نرخ باود در تعداد بیتها در هر باود ضرب می شود تا سرعت واقعی مودم بر حسب بیت در ثانیه تعیین شود.

رسیدن به بیش از ۲۴۰۰باود در خطوط عادی تلفن می تواند مشکل ساز باشد و به همین دلیل است که وقتی کیفیت خط تلفن پایین باشد، مودم ۸/۲۸کیلو بیت در ثانیه(۲۸۸۰۰بیت در ثانیه) ممکن است بالاتر از ۱۹۲۰۰بیت در ثانیه کار بکند.بعدا خواهیم دید که مودم های به اصطلاح ۵۶ کیلو بیت در ثانیه ای از باود به ترتیبی که توضیح داده شد استفاده نمی کنند بلکه عملکرد آنها کاملا متفاوت است.

استانداردهای مدولاسیون

مودم ها با مدولاسیون شروع به کار می کنند که روش سیگنال دهی الکترونیکی استفاده شده توسط مودمها می باشد مدولاسیون از جهاتی یک Varianceسیگنال ارسال شده می باشد. مودم، با مدولاسیون کردن سیگنال با استفاده از یک الگوی از پیش تعیین شده داده های رایانه ای را کدگذاری نموده و آن را به یک مودم دیگر که سیگنال را مدولاسیون(یا کد گشایی)‌می کند می فرستد . مودم ها برای فهمیدن یکدیگر باید از روش مدولاسیون مشابه استفاده کنند. هر نرخ(سرعت )داده ها از یک روش مدولاسیون متفاوت استفاده می کند و گاهی بیش از یک روش برای یک نرخ خاص وجود دارد.

بدون در نظر گرفتن روش مدولاسیون ، همه مودم ها باید یک وظیفه خاص را انجام دهند. تبدیل داده های دیجیتالی استفاده شده در داخل رایانه(On-Off,1-0) به داده های آنالوگی(Variable tone and volume) استفاده شده توسط مدارهای شرکت مخابرات که سالها قبل ساخته شده اند و هرگز منظور از ساختن آنها استفاده رایانه ای نبوده است. این همان روش Mo(dulate) در واژه Modemاست. وقتی سیگنال آنالوگ به وسیله رایانه ای دیگر دریافت می شود، این سیگنال از امواج آنالوگ به داده های دیجیتالی تبدیل می شود. این همان Dem(odulate) در واژه مودم است.

سه روش معروف مدولاسیون عبارتند از:

FSK(کلید زنی انتقال فرکانس): شکلی از مدولاسیون فرکانسی (بسامدی) است که به آن هم گفته می شود. با ایجاد و نظارت بر تغییرات فرکانسی در یک سیگنال ارسالی روی خط تلفن ، دو مودم می توانند به هم اطلاعات بفرستند.

PSK(کلید زنی انتقال فاز): شکلی از مدولاسیون فازی(گامه ای) است که در آن زمان بندی موج سیگنال حمل کننده تغییر می کند و فرکانس ثابت می ماند.

QAM(مدولاسیون دامنه نوسان چهارگانه): یک فن مدولاسیون است که تغییرات فازی را با تغییرات دامنه سیگنال ترکیب می کند و در نتیجه سیگنالی به وجود می آید که اطلاعات بیشتری را نسبت به روش های دیگر انتقال می دهد.

همه پروتکلهای فعلی(V.34 annex, X2, K56flex, v.90,V.92 , V34) پروتکلهای دوطرفه کامل هستند. یک پروتکل دوطرفه کامل پروتکلی است که در آن ارتباطات می توانند همزمان در دو جهت و با سرعت یکسان حرکت کنند. مثلا یک تماس تلفنی ،‌دو طرفه کامل است چون دو طرف می توانند صحبت کنند. در وضعیت نیمه دو طرفه ارتباطات می توانند در دو جهت حرکت کننند، ولی در هر لحظه فقط یک طرف می توانند اطلاعات را ارسال کند. یک تماس رادیویی که در آن فقط یک طرف می تواند در هر لحظه صحبت کند، مثالی از ارتباطات نیمه دو طرفه است.

این پروتکل ها به طور خودکار بین مودم شما و مودم طرف دیگر مورد توافق قرار می گیرند. اساساً مودم ها با سریعترین پروتکل مشترک بین هر دو مودم شروع به کار می کنندو کار خود را تا حد ترکیب سرعت/پروتکل که تحت شرایط موجود در خط تلفن که هنگام تماس کار می کند، پایین می آورند. لیست پروتکلهای موجود به همراه حداکثر سرعت های پشتیبانی شده را می توانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

جدول استاندارد های مدولاسیون مودم و نرخ(سرعت )های انتقال

پروتکل حداکثر سرعت انتقال (بیت در ثانیه)
ITU V.34 28800بیت در ثانیه (۸/۲۸ کیلو بیت در ثانیه)
ITU V.34 annex 33600بیت در ثانیه(۶/۳۳کیلو بیت در ثانیه)
X2 56000بیت در ثانیه(۵۶کیلو بیت در ثانیه)
K56flex 56000بیت در ثانیه(۵۶کیلو بیت در ثانیه)
ITU V90 56000بیت در ثانیه(۵۶کیلو بیت در ثانیه)
ITU V92 56000بیت در ثانیه(۵۶کیلو بیت در ثانیه)

اگرچه ITU V90(جانشین استانداردهای اختصاصیK56Flex و X2) این سرعت انتقال را فراهم می کنند ولی در حال حاضر U.S .FCC(کمیته ارتباطات فدرال) فقط امکان سرعت ۵۳۰۰۰بیت در ثانیه (۵۳کیلو بیت در ثانیه) را فراهم می کند.

خانواده V.34،ITU V90و V32مختص پروتکلهای استاندارد صنعتی هستند که امروزه متداول می باشند همچنین مودم های جدید V92از مودم های V90پشتیبانی می کنند.

V90

V90نام ITU-Tبرای استاندارد ارتباطات سرعت ۵۶کیلو بیت در ثانیه می باشد که تعارض های بین مشخصات مودم های US .Robitics (3com )x2 وrockwell k56 flexرا از بین می برد.

V92

V92 نام ITU-T برای نگارش پیشرفته استاندارد V90می باشد که انتقال سریعتر اتصال، پشتیبانی فراخوانی انتظار و بارگذاری سریعتر (که انجام این کارها با V90نیز امکان پذیر است) را ارائه می دهد.

V90 و V92 از پروتکلهای فعلی ارتباطات می باشند که توسط ISPها پشتیبانی می شوند و در حال حاضر هر نوع مودمی که به کار می برید باید حداقل از پروتکلV90پشتیبانی کند.

 

 

پروتکلهای تصحیح خطا

تصحیح خطا به قابلیت برخی از مودم ها برای تشخیص خطا در طول یک انتقال و ارسال مجدد و خودکار داده ها ( که ظاهرا در لحظه عبور آسیب دیده اند) اطلاق می شود. اگرچه اجرای تصحیح خطا با استفاده از نرم افزار نیز امکان پذیر است ولی این یک وظیفه اضافه برای گذرگاه گسترش و پردازنده رایانه به وجود می آورد. با انجام تصحیح خطا به وسیله یک سخت افزار اختصاصی در مودم پیش از آنکه داده ها به CPUرایانه فرستاده شوند خطاها تشخیص داده و تصحیح می شوند.

همانند مدولاسیون هر دو مودم باید برای تصحیح خطا با استاندارد یکسانی مطابقت داشته باشند تا بتوانند کار کنند . خوشبختانه اکثر سازندگان مودم پروتکلهای یکسانی را برای تصحیح خطا به کار می برند.

MNP1-4

MNP1-4 یک استاندارد اختصاصی که توسطMicrocomبرای تصحیح خطا ایجاد شده است.

MNP10,MNP10EC

MNP10برای فراهم کردن روشی بهتر جهت مقابله با تغییرات در وضعیت خطوط ایجاد شد. MNP10EC یک نگارش پیشرفته است و به مودم ها امکان استفاده از اتصالات تلفن های سلولی و دائما در حال تغییر را می دهد.

V.42

V.42یک پروتکل تصحیح خطا با بازگشت به MNP4 می باشد،MNP(نگارش ۴) هم یک پروتکل تصحیح خطا است.از آنجایی که استاندارد V42شامل سازگاری با MNPتا Class 4 می باشد، همه مودم های سازگار با MNP4می توانند اتصالات دارای تصحیح خطا را با مودم های V42 نیز ایجاد کنند.

این استاندارد از یک پروتکل به نام LAMP(رویه دستیابی به پیوند برای مودم ها) استفاده می کند. LAMP همچونMNPبه طور خودکار به وسیله ارسال مجدد داده های از بین رفته در حین انتقال ،‌با اختلالات خطوط تلفن مقابله می کند تا مطمئن شود که فقط داده های بدون خطا بین مودم ها حرکت می کنند . V42 بهتر از MNPمورد توجه قرار گرفته است،زیرا نرخ انتقال آن به خاطر الگوریتمهای هوشمندتری که دارد تقریبا ۲۰ درصد بالاتر است.

استانداردهای متراکم سازی داده ها

متراکم سازی داده ها(Data Compression) به یک قابلیت توکار در بعضی از مودمها برای فشرده کردن داده هایی که می خواهید ارسال کنند،اشاره دارد تا بدین ترتیب در زمان و هزینه کاربران مودم صرفه جویی شود. بسته به نوع پرونده هایی که مودم می فرستد داده ها می توانند تا حدود یک چهارم اندازه اولیه خود فشرده شوند و بدین ترتیب سرعت مودم چهار برابر خواهد شد. مثلا یک مودم ۱۴۴۰۰ بیت در ثانیه باقابلیت متراکم سازی می تواند نرخ(سرعت)های انتقالی تا ۵۷۶۰۰بیت در ثانیه ارائه دهد، یک مودم ۲۸۸۰۰ بیت در ثانیه می تواند تا ۱۱۵۲۰۰بیت در ثانیه و یک مودم ۵۶۰۰۰بیت در ثانیه می تواند تا ۲۲۴۰۰۰بیت در ثانیه را دست کم در تئوری ارائه دهد(فقط برای دانلود کردن) .البته با این فرض که مودم متراکم سازی داده های V.42bisتوکارداشته باشد(از ۱۹۹۰به بعد) و داده ها از قبل توسط نرم افزار فشرده نشده باشند. بنابراین در واقع بهترین نتیجه متراکم سازی از اعمال آن روی پرونده های HTML و متن ساده در وب به دست می آید. بایگانی های گرافیکی (نگاره سازی) و ZIP یا EXE و اکثر پرونده های(Adobe Acrobat Reader) PDF از قبل فشرده شده اند.

همانند تصحیح خطا متراکم سازی داده ها با نرم افزار نیز قابل انجام است. داده ها فقط یک بار متراکم می شوند بنابراین اگر شما پرونده های از پیش متراکم شده(نظیر بایگانی های ZIP، تصاویر GIFیا JPEGیا پرونده های ‍PDFرا ارسال کنید، افزایش محسوسی در سرعت متراکم سازی سخت افزاری مودم وجود نخواهد داشت. البته انتقال پرونده های متنی ساده (همانند صفحه های HTML) و نگاشت بیتی های متراکم نشده به طور قابل ملاحظه ای به وسیله متراکم سازی مودم سریع خواهد شد.

MNP5

Microcomتوسعه پروتکلهای MNPخود رابرای اضافه کردن پروتکل متراکم سازی MNP5 ادامه داد.

V42bis

V42bis یک استاندارد متراکم سازی CCITT مشابه MNP Class 5 می باشد با این تفاوت که متراکم سازی آن ۳۵% بهتر است. در واقع V42bisبا MNP class 5 سازگار نمی باشد ولی تقریبا همه مودم های V42bisقابلیت متراکم سازی داده های MNP5را دارند.

این پروتکل بسته به تکنیک متراکم سازی استفاده شده، گاهی اوقات قادر است کیفیت را چهار برابر کند. این واقعیت منجر به بعضی آگهی های فریبنده شده است. مثلا یک مودم ۲۴۰۰bps V42bis ممکن است در آگهی های تبلیغاتی با بازدهی ۹۶۰۰بیت در ثانیه و شامل V42bis معرفی شود ، ولی این فقط در موارد کاملا خوش بینانه (نظیر ارسال پرونده های متنیکه با بی دقتی بسته بندی می شوند) امکان پذیر است. V42bis از MNP5 برتر است زیرا نخست داده ها را تحلیل می کند و سپس تصمیم می گیرد که آیا متراکم سازی مفید است یا خیر. V42bis فقط داده هایی را که نیاز به متراکم سازی دارند متراکم می کند. MNP5 همیشه سعی در متراکم کردن داده هایی دارد که در کارآیی پرونده های از قبل متراکم شده نتیجه خوبی نخواهد داشت.

برای داشتن یک اتصال استاندارد با استفاده از v42bis لازم است که V42 نیز وجود داشته باشد. لذا فرض می شود که یک مودم با متراکم سازی داده های V42bis دارای تصحیح خطای V42 هم باشد.

در نتیجه ترکیب این دو پروتکل یک اتصال بدون خطا و با حداکثر متراکم سازی داده های ممکن را خواهیم داشت.

V44

در اواسط سال ۲۰۰۰ که پروتکل V92 توسط ITU ارائه شد یک پروتکل متراکم سازی داده های دیگر به نام V44 نیز به وسیله ITU ایجاد شد. V44 از یک پروتکل متراکم سازی جدید بدون ضایعات به نام LZJH استفاده می کند که به وسیله سیستم های شبکهHughes(توسعه دهندگان خدمات اینترنتی نوارگسترDirecPC) طراحی شده است تا به کارآیی بیش از ۲۵% برسند که بهتر از کارآییV42می باشد. بازدهی داده ها با V44 می تواند به نرخ (سرعت) ۳۰۰کیلوبیت در ثانیه نیز برسد در حالیکه با V42bis به نرخی ( سرعتی) برابر با ۱۵۰ تا ۲۰۰کیلو بیت در ثانیه می رسد. V42bis در اواخر دهه ۱۹۸۰ پیش از ظهور وب جهانی توسعه یافت به همین علت برای گشت و گذار در وب با روش V44 بهینه نیست. V44 برای بهینه کردن متراکم سازی صفحه های متنی HTMLطراحی شده است.

 

استانداردهای اختصاصی

علاوه بر پروتکل های استاندارد صنعتی برای مدولاسیون ، تصحیح خطا و متراکم سازی داده ها که عموما توسط ITU-T‌تعریف و تایید می شوند پروتکل های دیگری نیز توسط شرکت های مختلف ابداع شدند وبدون هیچ تایید رسمی از طرف شرکتهای استاندارد در محصولات آنها به کار گرفته شدند و برای خود تبدیل به شبه استاندارد شدند. استانداردهای Microcom MNP5 تصحیح خطا و متراکم سازی داده ها ، تنها استانداردهای اختصاصی می باشند که به شکل گسترده پشتیبانی می شوند.سایر استانداردها نظیر CompuCom’s DIS, 3Com’s HST و Hayes’V-series دیگر متداول نیستند.

MNP

MNPتصحیح خطای انتها به انتها را ارائه می دهد یعنی مودم ها قابلیت تشخیص خطای انتقال و درخواست انتقال مجدد برای داده های از بین رفته را دارند. برخی از سطوح MNPنیز داده ها را متراکم سازی می کنند.

با تکامل MNP کلاس(رده) های مختلفی از استاندارد تعریف شدند که حد پشتیبانی های پیاده سازی MNPاز پروتکل را بیان می کنند. بیشتر پیاده سازی های فعلی به پشتیبانی از Class 1-5 می پردازند تعدادی از مودم های PCI جدید و اکثر مودم های PC Card(PCMCIA) هم ممکن است از Class 10 وclass 10EC پشتیبانی کنند. کلاس های دیگر معمولا منحصر به مودم های ساخته شده توسط Microcom ,Inc هستند، چون کاملا اختصاصی می باشند.

عموما از MNPبه خاطر قابلیت های تصحیح خطا استفاده می شود ولی Classes 4‌و ۵ نیز افزایش کارآیی دارند و به همراه Class5 متراکم سازی بلادرنگ را ارائه می کنند. کلاس های پایین تر MNP برای کاربران مودم امروزی چندان اهمیتی ندارند، ولی در جدول زیر آمده اند تا جدول کامل شود. در جدول زیر نرخ (سرعت) های کارآیی با یک مودم غیر MNP مقایسه شده اند و کارآیی یک مودم غیر MNpنیز ۱۰۰درصد در نظر گرفته شده است.

MNP Class توضیحات
MNP Class1(حالت بلوکی) با کارآیی ۷۰درصد و فقط دارای تصحیح خطاست که امروزه بندرت استفاده می شود.
MNPClass2(حالت جریانی) با کارآیی ۸۴درصد و فقط دارای تصحیح خطاست که امروزه بندرت استفاده می شود.
MNP Class3 با کارآیی ۱۰۸درصد و شامل Class 2هم می شود.
MNP Class4 با کارآیی ۱۰۵درصد در برخی از انواع تماس ها و اتصالات ، کارآیی می تواند از ۱۲۵درصد تا ۱۵۰درصد بالا برود.
MNP Class5 دارای متراکم سازی داده ها: در پرونده های متنی کارایی آن از۱۵۰ درصد هم می تواند بالاتر برود، ولی در پرونده های متراکم شده بسیار پایین تر است.معمولا در سیستم هایی که پرونده های Zip و سایر پرونده های متراکم شده را انتقال می دهند غیر فعال است.
MNP Class10 دارای قابلیت تصحیح خطادر خط های آسیب دیده با پایین نرخ داده ای شروع به کار می کند و تا بالاترین نرخ ثابت بالا می رود.(بر خلاف سایر روش های تطبیق سرعت): با تغییرات در وضعیت خط ،‌می تواند نرخ انتقال داده ها را نیز تنظیم کند.
MNP Class10EC نوع Enhanced Cellular برای MNP Class10:دارای روش مقابله بهتر و سریعتر با Hand Offها ، پژواک و مشکلات خطی دیگر نسبت به MNP Class 10 می باشند و اگر هر انتها دارای MNP Class 10 EC باشد بهترین عملکرد را دارد.

استانداردهای فاکس(دورنگار) مودم

فناوری Facsimile(نمابر) یک دانش جدید به حساب می آید ، اگرچه شباهت های زیادی به ارتباطات داده ها دارد. این شباهت ها منجر به ترکیب قابلیت های داده ها و فاکس در یک مودم شده است. تقریبا امروزه همه مودم های موجود در بازار از ارتباطات فاکس و داده ها پشتیبانی می کنند با وجودی که در اواخر دهه ۱۹۸۰ قابلیت های فاکس PCبرای اولین بار توسعه یافت، ولی دستگاه های فاکس و مودم جداگانه مورد نیاز بودند.

در طول سالها ITU استانداردهای بین المللی را برای ارسال فاکس تنظیم کرده است . این امر منجر به گروه بندی فاکس ها به صورت یکی از چهار گروه شد. هر گروه (I تا IV) از فناوری و استانداردهای مختلفی برای ارسال و دریافت فاکس ها استفاده می کند. Group I و Group II نسبتا کند هستند و نتایج آنها نیز در استانداردهای امروزی قابل قبول نمی باشد (از این رو در اینجا بررسی نمیشوند) Group III استاندارد جهانی است که امروزه تقریبا در همه ماشین های فاکس از جمله آنهایی که با مودم ها ترکیب شده اند استفاده می شود.

پروتکل Group III Fax

پروتکل Group III، حداکثر نرخ انتقال ۹۶۰۰ باود و دو سطح وضوح تصاویر را نشان داده است: استاندارد (۹۸×۲۰۳ پیکسل) و استاندارد عالی(۱۹۶×۳۰۳پیکسل). این پروتکل ، همچنین متراکم سازی داده های تعریف شده توسط CCITT(به نام T.4) و مدولاسیون V92 را به کار می گیرد.

استاندارد فاکس Group III، دارای دو زیر مجموعه کلی Class 1و Class 2 می باشد. تفاوت بین آنها اینست که در ارسال فاکس Class 1 نرم افزار فاکس، تصاویر را تولید و پروتکل جلسه و زمان بندی را با سیستم دریافت کننده اداره می کند. در Class 2 نرم افزار ، یک تصویر را برای هر صفحه تولید می کند و به فاکس مودم می فرستد که مودم مزبور پروتکل جلسه و زمان بندی را اداره می کند. لذا در Class 1سازگاری با سایر دستگاه های فاکس(دورنگار)‌بیشتر وظیفه نرم افزار است، در حالی که در Class 2این امر بر عهده مودم می باشد. اگرچه هر دو کلاس (رده) نیاز به فرمان های AT اضافی مرتبط با فاکس دارند تا توسط مودم شناخته و اجرا گردند ولی مجموعه فرمان های Class 2بسیار بزرگتر و مشتمل بر ۴۰ دستور العمل جدید می باشد . مشخصات Class 1 به سرعت در سال ۱۹۸۸ توسط CCITT مورد قبول و تایید قرار گرفتت ولی سندهای Class 2مکررا رد شدند. به هر حال بعضی از تولید کنندگان مودم های نوع Class 2با استفاده از پیش نویس ( یعنی ،‌تایید نشده) استاندارد طراحی کرده اند. امروزه تقریبا همه فاکس مودم های گروه III از استاندارد Class1‌پشتیبانی می کنند و این باید حداقل ویژگی قابل قبول هر فاکس مودمی که می خواهید بخرید باشد. پشتیبانی Class 2 یک امتیاز اضافه است ولی به تنهایی سازگاری Class1 را که تقریبا جهانی شده است ارائه نمی دهد.

پروتکل فاکس گروهIV

در حالی که Group I تا III ذاتا آنالوگ هستند (نظیر مودمها) وبرای استفاده ازخطوط تلفن آنالوگ استاندارد طراحی شده اند مشخصات Group IV نیاز به ارسال دیجیتالی تصاویر فاکس دارد و در نتیجه تصاویر فاکس دارد و در نتیجه نیاز به یک ISDN یا اتصال دیجیتالی دیگر به سیستم مقصد دارد. Group IV از وضوح فاکس هایی تا ۴۰۰Dpi پشتیبانی می کند همچنین برای متراکم سازی داده ها یک پروتکل جدیدتر CCITT‌به نام T.6به کار می برد.

برای داشتن یک راه حل دیجیتالی نظیر ارسال فاکس Group IV به مقصد مورد نظر اتصال بین سیستم های مبدا و مقصد باید به طور کامل دیجیتالی باشد . این بدان معناست که حتی اگر اداره شما از یک سیستم تلفن مبتنی بر PBX که دیجیتالی است استفاده کند و حامل تلفن شما اتصالات دیجیتالی (رقمی) به کار ببرد، این احتمال نیز وجود دارد که حداقل بخشی از ارتباطات موجود در مدار، مثلا بین PBX و خدمات تلفن محلی آنالوگ باشد. تا وقتی که سیستم تلفن به یک شبکه کاملا دیجیتالی تبدیل نشود( که کاری بسیار مشکل و بزرگ است) سیستم های فاکس مودم Group IV نمی توانند جایگزین سیستم های Group III شوند.

مودم های ۵۶ کیلو بیت در ثانیه

قبل از این، سرعت اضافی V34 با ۳۳۶۰۰بیت در ثانیه (۶/۳۳کیلو بیت در ثانیه) به عنوان محدودیت سرعت مطلق برای کاربرد مودم های غیر همزمان مورد توجه بود. از این رو ، سازندگان مودم شروع به عرضه مودم هایی کردند که از سرعت هایی تا ۵۶۰۰۰بیت در ثانیه (۵۶کیلو بیت در ثانیه) پشتیبانی می کنند.در حال حاضر، تقریبا مودمهایی که دارای سرعت ۵۶کیلو یا ۵۶کیلوبیت در ثانیه می باشند، همگانی هستند(گرچه روش های قطع مانع ۶/۳۳ کیلو بیت در ثانیه ،‌بارها تغییر کرده است). برای درک این موضوع که این سرعت بالا چگونه به دست آمد، شما باید اصول پایه ای فناوری مودم(که همان تبدیل دیجیتالی به آنالوگ است) را مورد توجه قرار دهید.

همانطور که می دانید یک مودم سنتی داده ها را از دیجیتالی به آنالوگ تبدیل می کند تا داده ها بتوانند روی (Public Switched Telephone Network) PSTN حرکت کنند. در سیستم مقصد یک مودم دیگر داده های آنالوگ را به دیجیتالی تبدیل می کند. این تبدیل از دیجیتالی به آنالوگ و برعکس تا حدی باعث افت سرعت می شود . با این که خط تلفن از لحاظ فیزیکی قابلیت انتقال داده ها با سرعت ۵۶کیلوبیت در ثانیه یا بالاتر را دارد،‌به دلیل همین تبدیل ها، حداکثر سرعت مفید در حدود ۶/۳۳کیلو بیت در ثانیه است. شخصی به نام شانون قانونی معرفی کرد(قانون شانون) که می گوید بسته به نویز( نوفه) روی خط،‌حداکثر نرخ(سرعت ) ممکن برای ارتباطات داده های بدونخطا در PSTN ، تقریبا ۳۵ کیلو بیت در ثانیه می باشد.

البته قانون شانون اتصال بین دو مودم را کاملا آنالوگ فرض می کند. این مطلب امروزه در آمریکا درست نیست. در مناطق شهری بیشتر مدارها تا رسیدن به اداره مرکز شرکت مخابران (CO) که خط تلفن شما به آن متصل است دیجیتالی هستند. COسیگنال دیجیتالی را قبل از فرستادن به خانه شما به سیگنال آنالوگ تبدیل می کند.

با در نظر گرفتن این واقعیت که سیستم تلفن تا حد زیادی دیجیتالی است شما می توانید(در بعضی موارد) تبدیل اولیه دیجیتالی به آنالوگ را حذف کنید و یک سیگنال دیجیتالی خاص را از طریق PSTN به CO گیرنده بفرستید.بنابراین به جای دو تبدیل یا بیشتر فقط یک تبدیل دیجیتالی به آنالوگ مورد نیاز می باشد . در نتیجه از نظر تئوری شما می توانید سرعت انتقال داده ها را فقط در یک جهت به بالاتر از ۳۵ کیلو بیت در ثانیه ذکر شده در قانون شانون افزایش دهید(تا حدود ۵۶ کیلوبیت در ثانیه که از طرف شبکه تلفنی پشتیبانی می شود) قبل از استاندارد جدید ITU V92‌انتقال در جهت دیگر همچنان محدود به حداکثر سرعت V34 یعنی ۶/۳۳کیلوبیت در ثانیه است.

محدودیت های ۵۶ کیلو بیت در ثانیه

با توجه به مطالبی که گفته شد مودم های ۵۶کیلو بیت در ثانیه بیش از مودم های V34‌می توانند سرعت های انتقال داده ها را افزایش دهند ،‌ولی خود آنها علت اصلی محدودیت ها محسوب می شوند. برخلاف فناوری های مودم استاندارد، شما نمی توانید دو مودم ۵۶ کیلو بتی در ثانیه بخرید، آنها را در دو رایانه نصب کنید و سرعت های ۵۶ کیلو بیت در ثانیه نیز حاصل شود. یکی از دوطرف اتصال باید از یک مودم دیجیتالی مخصوص که مستقیما و بدون تبدیل دیجیتالی به آنالوگ به PSTN متصل می شود استفاده کند.

بنابراین، مودمهای ۵۶ کیلوبیت در ثانیه را فقط می توان در حداکثر سرعت و تنها برای اتصال به ISPها یا سایر خدمات میزبانی استفاده کرد که در زیر بنای مورد نیاز برای پشتیبانی اتصال ایجاد شده اند. به دلیل این که ISPدارای اتصال دیجیتالی به PSTNمیباشد ، انتقالات پایینرودDownstream آن به رایانه شما شتاب می دهد در حالی که این شتاب در ارتباط برعکس یعنی از رایانه شما به ISPوجود ندارد. در یک سطح علمی این بدان معناست که شما می توانید خیلی سریع وب را جستجو نموده و پرونده ها را دان لود کنید، ولی اگر PCشما میزبان یک سرور وب است ، کاربران شما افزایشی را در سرعت احساس نخواهند کرد، زیرا رفتامد بالارود Upstream دارای شتاب نمی باشد.اگر به یک مودم معمولی دیگر وصل شوید ، این اتصال با نرخ های اضافی V34 استاندارد (۶/۳۳کیلو بیت در ثانیه یا پایین تر)‌برقرار می شود.

همچنین ممکن است تنها یک تبدیل دیجیتالی (رقمی)‌به آنالوگ در اتصال پایین رود از ISP به رایانه شما وجود داشته باشد. این امر به وسیله ماهیت اتصال فیزیکی به حامل تلفن محلی تحمیل می شود. اگر در اتصال شما تبدیل های اضافه وجود داشته باشد، فناوری ۵۶ کیلو بیت در ثانیه برای شما کار نخواهد کردو حداکثر سرعت ممکن شما نیز ۶/۳۳کیلو بیت در ثانیه خواهد بود. برای هدایت سایت(محله) وب به منظور آزمایش خط( که توسط US.Robitics ایجاد شده است) می توانید به این نشانی http://www.3com.com/56k/need4_56k/linetest.html مراجعه نمایید.

این سایت یک شماره تماس رایگان و یک رویه ساده را ارائه می دهد تا در آزمایش خط و مودم موجود از آن استفاده کنید. اگرچه مودم های ۶/۳۳کیلوبیت در ثانیه و همچنین مودم های کندتر دیگر در بازار وجود ندارند، ولی باز هم دانستن این مطلب مفید است که بدانید پیش از خریدن یک مودم ۵۶ کیلوبیت در ثانیه ای ، آیا خط تلفن شما از آن مودم پشتیبانی می کند یا خیر.

از آنجایی که خط آزمون مختص مکان شماست، خطی را که واقعا برای مودم استفاده   می کنید، آزمایش کنید. با روشی که سیستم تلفن گسترش یافته تا با دستگاه ها و مبادلات جدید سازگار شوند، حتی دو همسایه ممکن است از این آزمایش نتایج متفاوتی بگیرند.

استانداردهای ۵۶کیلو بیت در ثانیه

برای داشتن یک اتصال سریعت هردو مودم و ISPشما( یا خدمات میزبان دیگر که به آن متصل می شوید) باید از فناوری مشابه ۵۶ کیلو بیت در ثانیه پشتیبانی کنند. در اواخر سال ۱۹۹۶اولین مجموعه تراشه های ۵۶ کیلو بیت در ثانیه به بازار عرضه شد که عبارتند از :

 • US Robotics که با استفاده از مجموعه تراشه های Texas Instruments(TI) مودم های خود را به نام X2به بازار عرضه کرد.
 • Rockwellنیز که توسط Zoom‌و سایر سازندگان پشتیبانی می شد مودم های K56flex را معرفی کرد.

این دو استاندارد رقیب برای رسیدن به کارآیی ۵۶ کیلو بیت در ثانیه با هم سازگار نبودند و در نتیجه استاندارد ITU به نام V90 در سال ۱۹۹۸ جایگزین آنها شد.

متاسفانه نام ۵۶ کیلو بیت در ثانیه با توجه به سرعت های واقعی انتقال تا حدودی گمراه کننده است . اگرچه همه مودم های ۵۶ کیلو بیت در ثانیه به طور نظری قابلیت کارآیی در خطوط تلفن با کیفیت بالا را دارا می باشند. ولی الزامات قدرت برای خطوط در تنظیم FCC’s Part 68 مشخص و به محدود کردن سرعت بالای این گونه مودم ها با ۵۳ کیلو بیت در ثانیه می پردازند. FCC به طور قابل موجهی این محدودیت سرعت را تا پاییز ۱۹۹۸بهبود بخشید هرچند هنوز در مودم های اولیه ۲۰۰۱ اعمال می شوند.

V90

پس از یک سال سردرگمی و ناامیدی کاربران مودم های سریع، بالاخره یک استاندارد واحد برای حل دعوای بین K56flex و X2 به وجود آمد. در پنجم فوریه سال ۱۹۹۸، ITU-T‌یک دترمینان برای استاندارد مودم ۵۶ کیلو بیت در ثانیه به نام V90 مورد تایید قرار گرفت و در ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۸ تصویب شد. اکنون که یک استاندارد اداری وجود دارد، همه تولید کنندگان مودم، محصولات فعلی خود را برای پشتیبانی از V90 ارتقا داده اند تا ارتباط بین دستگاه هایی که دو استاندارد پیشین را پشتیبانی می کنند امکان پذیر باشد.

از آنجا که پیاده سازی استانداردهای X2 و K56flex اساسا در نیازهای سخت افزاری مشابه هستند، بسیاری از مودم هایی که یکی از این دو استاندارد را به کار می برند را می توان با استفاده از بهنگام سازی یک فلش یا یک جایگزینی ساده تراشه ارتقا داد تا V90 را پشتیبانی کنند. اگر مودم خود را پیش از رسمی شدن استاندارد V90 خریده اید برای اطلاعات مربوط به ارتقای مودمبه V90 به سایت (محله) وب فروشنده آن مراجعه کنید.

بسته به مدل مودم شما یکی از سه احتمال زیر وجود دارد:

 • برخی از کاربران می توانند نرم افزاری را برای رد کردن میان افزار بایوس خود به استاندارد جدید V90 دان لود کنند.
 • تعدادی از افراد مودم خود را با قیمتی پایین تر عوض می کنند.
 • برخی هم باید یک مودم جدید خریداری نمایند.

از زمان ارائهV90، کاربران مودم های X2 که میان افزار خود را به استاندارد های V90 بهنگام کرده اند،‌در بر قراری اتصال با سرعت های بالاتر خوش شانس بوده اند.این در حالی است که کاربران مودم های k56flex حتی پس از بهنگام سازی مودم های خود به استاندارد v90 مشکل داشته اند. اگر شما پس از بهنگام کردن V90 از K56flex در برقراری اتصال مطمئن و با سرعت مشکل داشتید موارد زیر را امتحان کنید:

عیب یابی مودم های V90(ex-K56flex)

1-         مطمئن شوید که جدیدترین میان افزار عرضه شده را دارید. حتی اگر به تازگی مودم خود را خریده اید ممکن است فروشنده مودم یک بهنگام سازی میان افزاری را در سایت وب خود ارائه داده باشد. اگر در برقراری اتصال مشکل دارید، برای دسترسی به آن با مودم خود از طریق یک خط ۶/۳۳کیلو بیت در ثانیه تماس بگیرید یا با نصب آن به عنوان یک مدل ۶/۳۳کیلوبیت در ثانیه از همان فروشنده، فرض کنید که مودم شما یک مودم قدیمی است.

۲-         بررسی کنید که آیا می توانید از مودم به عنوان یک K56flex استفاده کنید یا خیر. برطبق سایت (http://www.k56flex.com) Lucent Technologies’ ۵۶k بسیاری از سایتهای سازگار با V90 هنوز هم می توانند از شماره گیری با یک مودم K56flex پشتیبانی کنند تا سرعتی مشابه مودم V90 به دست آید. ولی تا چیزی کاملا خراب نشده اقدام به تغییر آن نکنید.

۳-         بررسی کنید که آیا می توانید به طور همزمان از میان افزار K56flex وV90 استفاده کنید یا خیر. تراشه های ROM (حافظه فقط خواندنی) میان افزار بعضی از مودم ها ، دارای فضای کافی برای هر دوکد K56flex و V90 می باشند، در حالی که مودم های دیگر فقط برای یکی از آنها فضا دارند(مثلا شرکت Zoom Telephonics با داشتن هر دو استاندارد مودمهای خود را Dualmode می نامد). معمولا مودم ها با تراشه ۱ MB Flash Rom فقط می توانند با یک نوع میان افزار کار کنند، در حالیکه مودم هایی که تراشه Flash Rom 2مگابایتی هسند فضای کافی برای هر دو دارند. اگر نمی توانید به طور همزمان هر دو نوع کد را در مودم خود داشته باشید هر دومیان افزار K56flex و V90 را در سیستم خود دانلود کنید سپس هر یک را امتحان نمایید و ببینید کدام یک برای شما بهتر کار می کند. تا هنگامی که ISP شما دارای یک گروه مودم خاص K56flex یا مودم های V90 می باشد که از k56flex پشتیبانی می کنند شما واقعا نیاز ندارید که مودم خود را به V90 تبدیل نمایید.

۴-         اگر فروشنده مودم چند نسخه مختلف از میان افزار را برای دانلود در اختیار دارد، برخی از نسخه های اولیه را هم مثل نسخه های جدید امتحان کنید . ممکن است یک نسخه قدیمی واقعا بهتر کار کند.

۵-         اگر از مودم خود در کشوری غیر از آمریکا یا کانادا استفاده می کنید ممکن است نیازی به یک بهنگام سازی بین المللی داشته باشید . مثلا سایت وب Zoom Telephonic بهنگام سازی جداگانه K56flex به V90را برای استرالیا ، بلژیک ، دانمارک ،‌فنلاند ، فرانسه ، آلمان ، هلند(کشور پادشاهی هلند) ، ایتالیا، پرتغال، سوئد، سوئیس و انگلستان لیست کرده است.

۶-                  فراموش نکنید که درایور های سیستم عامل مودم شما نیز ممکن است نیاز به بهنگام سازی داشته باشند.

۷-         اگر از یک مودم مجموعه تراشه Lucent استفاده می کنید علاوه بر درایورهای عرضه شده توسط سازنده مودم خود درایورهای عمومی Lucent‌را نیز امتحان کنید، معمولا ، درایورهای مجموعه تراشه Lucent در بین سازندگان مختلفی که از همان مجموعه تراشه استفاده می کنند،مبادله می شود. گروه Microelectronics قبلی Lucent (که مجموعه تراشه های مودم را ساختند) در اواخر سال ۲۰۰۰(اوایل ۲۰۰۱) کناره گیری کردند. شرکت جدید Agere Systems نامگذاری شد. برای یافتن درایورهای مودمAgere/Lucent می توانید به نشانی زیر مراجعه کنید:

Http://www.Lucent.com/Micro/K56flex/Driver.html

ITU V.92 و V.44 (رفع مشکل آپلود)

پروتکلهای ۵۶ کیلوبیت در ثانیه (نظیر استانداردهای اولیه اختصاصی X2و K56flex ) و همچنین آخرین استاندارد ITU V90 سرعت دانلود کردن خود را از حداکثر سرعت قبلی۶/۳۳کیلوبیت در ثانیه به ۵۶کیلوبیت در ثانیه افزایش دادند. با این وجود، سرعت های آپلود که بر نحوه ارسال سریع پست الکترونیکی ، درخواست های صفحه و انتقال فایلها موثرند، تحت تاثیر توسعه فناوری های ۵۶ کیلوبیت در ثانیه قرار نگرفتند. سرعت های آپلود فناوری های ۵۶ کیلوبیت در ثانیه به حداکثر ۶/۳۳کیلو بیت در ثانیه محدود شده است. این امر باعث می شود تا سرعت سرور(خادم) هم برای کاربران تلفنی و هم کاربرانی که وابسته به مودم های آنالوگ مربوط به ترافیک Upstream کاهش یابد. سایر معایب فناوری موجود ۵۶ کیلوبیت در ثانیه شامل مدت زمانی است که مودم کاربر برای برقراری اتصال خود با مودم دوردست منتظر می ماند و نیز عدم پشتیبانی از ویژگی های فراخوانی انتظار می باشند.

در اواسط سال ۲۰۰۰، ITU، پروتکلهای V92و V44(قبلا V92را V90 Plus می نامند) را به عنوان راه حلی برای مشکل اتصالات و آپلود های کم سرعت ارائه داد.

V92 همانطور که از نامش پیداست یک جانشین برای پروتکل V90 محسوب می شود، همچنین، همه مودم های پشتیبانی کننده از V92 از V90 نیز پشتیبانی می کنند. V92 سرعت دانلود را به بیش از ۵۶ کیلو بیت در ثانیه افزایش نداده است ولی ویژگی های اصلی زیر را ارائه داده است:

 • Quick Connect: ویژگی Quick Connect به وسیله ذخیره کردن مشخصات خط تلفن، سبب کاهش مقدار زمان مورد نیاز برای ایجاد یک اتصال می شود و هر وقت که مجددا از همان خط تلفن استفاده شود، از اطلاعات ذخیره شده استفاده می کند. برای کاربرانی که بیش از یکبار از محل یکسانی به اینترنت وصل می شوند،‌مقدار زمان بوق(بیپ)‌ها و وزوزهای مودمی که اتصال را ایجاد می کنند، از ۲۷ ثانیه به نصف تقلیل می یابد. به خاطرداشته باشید که این کاهش در زمان اتصال اتفاق نمی افتد تا این که اتصال اولیه در همان مکان ایجاد شود و مشخصات آن برای استفاده در آینده ذخیره شود.
 • Modem-on-Hold: ویژگی Modem-on-Hold به کاربر امکان انتخاب تماس های دریافتی و مدت مکالمه طولانی ترین را در مقایسه با مودم های اختصاصی فعلی فراخوانی می دهد. ویژگی Modem-on-Hold ، به ISP امکان می دهد تا بر مدت زمان تماس صوتی در حالت درون خطی و بدون قطع اتصال مودم کنترل داشته باشد. حداقل زمان پشتیبانی شده ۱۰ ثانیه میباشد ، ولی مدت زمان های بیشتر نیز (نامحدود) با استفاده از این ویژگی امکان پذیر است.علاوه بر اینModem –on-Hold به شما امکان می دهد تا بدون معوق گذاشتن اتصال مودم، یک تماس خارجی ایجاد کنید.در رابطه با ویژگی Modem –on – Hold لازم است که ویژگی Call-waitingرا در خط تلفن ایجاد نمایید و همچنین ضروری است که ISPشما از ویژگی V92 پشتیبانی کند.
 • PCM UpStream: ویژگی PCM Upstream مشکل آپلود ۶/۳۳کیلوبیت در ثانیه را رفع می کندو همچنین سرعت آپلود را تا حداکثر ۴۸کیلوبیت در ثانیه افزایش می دهد. متاسفانه به علت موضوعات توان، فعال کردن PCM Upstreamمی تواند سرعت پایین رود(DownStream) شما را از ۳/۱ تا ۷/۲کیلوبیت در ثانیه یابیشتر کاهش دهد.

مودم هایی که از V92پشتیبانی می کنند از استاندارد جدید متراکم سازی داده های V44‌که جایگزین V42bis شده است نیز پشتیبانی می نمایند و برای متراکم سازی داده ها، نرخ(سرعت) هایی تا ۶٫۱(که این مقدار ۲۵%بیش از V42bis است) را ارائه داده اند. این امر باعث می شود تا مودم های V92/V44 قادر به دانلود کردن صفحه ها باشند که در مقایسه با مودم های V90/V42bis با همان سرعت اتصال به طور قابل ملاحظه ای سریعتر انجام می شود.

چه وقت شما می توانید از مزایای V90/V44 لذت ببرید؟ مودم هایی که از این فناوری ها استفاده می کنند، در اواخر سال ۲۰۰۰از طریق عرضه کنندگانی نظیر Zoom Telephonics ، Hayes(بخشی از شرکتZoom) وسایر عرضه کنندگان در دسترس بوده اند، ولی با توسعه استانداردهای والیه ۵۶ کیلوبیت در ثانیه، از ISPها باید در تجهیزات جدید استفاده کرد تا از V92 به نحو احسن استفاده شود. باوجودی که فروشندگان اصلی تجهیزات ISP(نظیر Cisco، Lucentو Conexant) اعلام کرده اند که از V92/V44 پشتیبانی می کنند، برخی از تجهیزات ترمینال(پایانه) های سازگار با V90 موجود نمی توانند با استانداردهای V92/V44‌بهنگام شوند و باید عوض شوند برخی دیگر با نام تجهیزات ترمینالی سازگار با V92از ویژگی های Modem-on-Hold و Quick Connect پشتیبانی می کنند ولی از ویژگی PCM Upstream پشتیبانی نمی کنند(یعنی اتصالات از طریق برخی تجهیزات ، برای حداکثر سرعت آپلود ۶/۳۳ کیلوبیت در ثانیه هنوز محدود است).

آیا مودم فعلی سازگار با V90شما می تواند با V92/V44 ارتقا یابد؟

همانند استانداردهای اولیه مودم ۵۶کیلوبیت در ثانیه احتمالا باید گفت بستگی دارد. برخی از گردانندگان مودمLucent LT Winmodem (Agere Systems) مربوط به V90نیز ممکن است دارای فرمان های V92 باشند. به منظور آگاهی از اخرین اطلاعات به بخش مودم Lucent موجود در سایت وبRichardGambert’s V.unreliable در نشانی http://www.808news.com/56k مراجعه نمایید. برای مودم هایی که متکی به دیگر مجموعه تراشه هستند با فروشنده مودم خود در این زمینه مشورت کنید.

همانند استانداردهای اولیه ۵۶ کیلوبیت در ثانیه نباید در مورد پشتیبانیV92/V44 نگران باشید مگر اینکه ISPشما اعلام کند که از استانداردهای مزبور پشتیبانی می کند. چون استاندارد V92 دارای مولفه های مختلفی می باشد پیش از اینکه با دقت به بررسی بهنگام سازی میان افزار مودم یا جایگزینی مودم بپردازید به جستجوی ویژگی های V92‌در ISPخود بپردازید که برای پشتیبانی کردن طراحی شده اند.

توصیه های مربوط به مودم

مودم برای یک PCمی تواند یک دستگاه خارجی با منبع برق جداگانه باشد که به درگاه پیاپی(سریالی) یا درگاه USBیک PCمتصل می شود یا یک کارت گسترش داخلی باشد که شما در یک شکاف گذرگاه Bus Slot در داخل رایانه نصب می کنید.اکثر سازندگان مودم هر دو نوع داخلی و خارجی (سری R-232یا USB) دارای مدلهای یکسانی می باشند.

انواع خارجی کمی گرانتر هستند چون دارای یک محفظه (Case) و منبع برق جداگانه می باشند و گاهی اوقات لازم است برای استفاده از آنها یک مودم سری یا کابل USBخریداری کنید. مودم های داخلی و خارجی دارای عملکرد یکسانی هستند ولی تصمیم در این مورد که کدام نوع را استفاده کنید، معمولا به چند مورد بستگی دارد:اینکه آیا شما یک شکاف گذرگاه خالی دارید یا یک درگاه پیاپی، آیا شما درگاه USB و ویندوز ۹۸،Meیا ۲۰۰۰ دارید، روی میزکاری خود چه مقدار جا دارید، قابلیت های منبع تغذیه داخلی سیستم شما چگونه است و بالاخره این که آیا بازکردن رایانه کار آسانی است یا خیر.

مردم گاهی مودم های خارجی را به دلیل بازخورد بصری که از طریق لامپهای نشانگر ارائه می دهند ترجیح می دهند. به کمک این لامپها می توان دریافت که آیا اتصال مودم هنوز برقرار است و آیا مودم در حال ارسال داده ها یا دریافت آنها می باشد یا خیر. البته در حال حاضر، بعضی از برنامه های ارتباطی این لامپها را روی صفحه نمایش رایانه شبیه سازی می کنند که همان اطلاعات را ارائه می دهند.

همچنین ، در برخی مواقع یک مودم داخلی ارجح است. در حالتی که درگاه های پیاپی رایانه شما تراشه های UART میانگیر شده(نظیر ۱۶۵۵۰)را ندارند، بسیاری از مودم های داخلی، یک UART16550 درون نصبی دارند. این UART درون نصبی به مودم، شما را از دردسر ارتقای درگاه سری UART نجات می دهد. همچنین، بامحدودیت های درگاه پیاپی رایانه، می تواند مانع به حداکثر رسیدن سرعت مودم های ۵۶کیلوبیت در ثانیه خارجی شود. در عوض ممکن است USBخارجی یا مدل داخلی که از شکاف ‍PCI استفاده می کند بهتر باشد. برای مقایسه دستگاه های داخلی و خارجی به جدول زیر مراجعه کنید.

مودم های داخلی در مقایسه با مودم های خارجی

ویژگی ها
خارجی
داخلی
UARTتوکار۱۶۵۵۰یا بالاتر ندارد(از UART درگاه پیاپی با USBرایانه استفاده می کند) دارد(اگر از مودم ۴/۱۴کیلوبیت در ثانیه استفاده کند.)
مقایسه قیمت بالاتر پایین تر
سایر موارد برای خریدن کابل رابطRS-232یا کابل USBدر برخی موارد هیچ چیز
میزان راحتی جابجا کردن از یک رایانه به رایانه ای دیگر آسان(کابلها را جدا کنید و بروید! مودم های USBنیاز به یک درگاه USBدرحال کار در رایانه و ویندوز۹۸ یا بالاتر دارند).

مودم های پیاپی RS-232مستلزم این هستند که شما قبل از قطع یا اتصال مجدد مودم ابتدا رایانه را خاموش کنید. مودم های USBمی توانند سریعا تعویض شوند.

دشوار(باید محفظه رایانه را باز کنید . کارت را بردارید. محفظه یک PCدیگر را باز کنید و پی از ان کارت را وارد نمایید).
منبع تغذیه به پریز دیوار متصل می شود(نوع Brick). ندارد(از PCمیزبان تغذیه می شود)
در صورت توقف(hang) کردن مودم، بازنشانیResetرا انجام دهید. مودم را خاموش و مجددا روشن کنید. رایانه رابازنشانی کنید.
عمل دیده بانیMonitoring آسان (لامپهای سیگنال خارجی) دشوار (مگر اینکه نرم افزار ارتباطی لامپهای سیگنال را شبیه سازی کند).
نوع رابط درگاهUSB یا درگاه پیاپیRS-232برخی از مدلها هر دو نوع اتصال را پشتیبانی می کنند.(مودم های درگاه موازی چند سال قبل تولید می شدند ولی هرگز پرطرفدار نبوده اند و به همین علت ساخت آنها متوقف شد.) PCIیا ISA:PCIبه خاطر داشتن سرعت اضافی با امکان نگاشت Com3‌و Com4 به IRQهای منحصر به فرد به جای Com 1/3و Com 2/4کهIRQ ها را به اشتراک می گذارند و نیز قابلیت کار با سیستم های غیرموروثی که دیگر شکاف ISAندارند ارجحیت دارد.

همه مودم هایی که سرعت موازی دارند دارای عملکرد یکسان نمی باشند. بسیاری از تولیدکنندگان مودم هایی با سرعت یکسان، ولی با ویژگی ها و قیمت های متفاوت تولید می کنند. مودم های گرانتر معمولا از ویژگی های پیشرفته ، نظیر پشتیبانی از صدای زنگ مشخص ، I Dتماس گیرنده، صدا و داده ها ، کنفرانس ویدئویی و پشتیبانی از فراخوانی انتظار(Call-Waiting)پشتیبانی می کنند .در هنگام خرید یک مودم، اطمینان یابید که مودم شما همه ویژگیهای مورد نیاز را دارد.همچنین مطمئن شوید که نرم افزار مورد استفاده شما از حمله سیستم عامل، برای استفاده با مودمی که انتخاب می کنید تایید شده باشد.

اگر در یک منطقه غیر شهری یا یک شهر قدیمی زندگی می کنید، کیفیت خط تلفن شما می تواند در تصمیم گیری شما تاثیر بگذارد. نتایج آزمون مقایسه را به دقت بررسی کنید و به این موضوع که مودم های مختلف با خطهای نویز(نوفه) دار چه عملکردی دارند توجه نمایید.اگر خط تلفن شما در هنگام بارش باران، ضعیف و شکننده به نظر می رسد، این کیفیت پایین، ارتباطات مودم های قابل اعتماد را نیز دشوار می سازد و می تواند توانایی شما در تماس با سرعت های بالاتر از ۶/۳۳کیلوبیت در ثانیه را محدود کند.

یکی از ویژگی های دیگری که باید در نظر گرفته شود مقاومت مودم در برابر صدمات الکتریکی است بعضی از انواع مودم ها دارای ویژگی محافظت توان توکار می باشند تا از آنها در برابر صدمات مربوط به خطوط تلفن دیجیتالی (با قدرت بالا و بدون سازگاری با مودم ها)‌یا نوسانات برق محافظت شود. البته هر مودم باید با یک محافظ نوسان الکتریکی استفاده شود تا به شما امکان دهد کابل تلفن RJ-11را از داخل واحد خروجی محافظ در برابر نوسانات الکتریکی عبور دهید.

تقریبا همه مودمهای موجود در بازار کنونی از V90 پشتیبانی می کنند، حتی اگرموقعیت خاص شما قادر به پشتیبانی از چنین سرعت هایی نباشند، مودم شما باز هم ممکن است قابلیت های پیشرفته ای مثل پست صوتی یا صدا و داده های همزمان را داشته باشد.به خاطر داشته باشید که اتصالات V90 برای کاربرانی که مودم آنها X2را نیز پشتیبانی می کند عملکرد بهتری دارند.اگر ترجیح می دهید مودمی خریداری کنید که سازنده آن از k56flex پشتیبانی می کند سعی کنید مودمی بخرید که هر دو نوع استاندارد را در میان افزار خود داشته باشد.(بعضی از سازندگان به آنها مودم های Dualmodeمی گویند.)

انتخاب برای ارتقا

اگر مودم خود را در سال ۱۹۹۷ یا بعد از آن خریده اید، یا اینکه از قبل در رایانه شما قرار گرفته است این احتمال وجود دارد که پشتیبان ۵۶کیلوبیت در ثانیه را نیزداشته باشد یا اینکه شما آنرا تا حدی به شکل پشتیبان ۵۶کیلوبیت در ثانیه ارتقا داده اید. به هر حال با این که مودم های V90/V92 امروزی هنوز همان حداکثر سرعت را دارند تغییرات دیگری در طراحی مودم به وجود آمده است که می تواند ارتقای مودم را به صورت دلخواه شما در آورد و اگر شما هنوز از یک مودم ۶/۳۳کیلوبیت در ثانیه یا حتی مدل کندتر استفاده می کنید چنانچه کیفیت خط تلفن شما از مودم ۵۶کیلو بیت درثانیه پشتیبانی می کند باید یک مودم ۵۶کیلو بیت در ثانیه تهیه کنید.

جدول زیر تغییرات اساسی طراحی و ویژگی های مودم را به همراه توصیه هایی برای آن دسته از افراد که باید این ویژگی ها را در نظر بگیرند خلاصه کرده است.

مودم های عرضه شده در سال ۱۹۹۹ و بعد از آن هنوز با حداکثر سرعت ۵۳کیلوبیت در ثانیه FCC و با پتانسیل سرعت ۵۶کیلو بیت در ثانیه (درصورت تغییر تنظیم های FCC) کار می کنند، ولی ممکن است دارای یکی از ویژگی های زیر یا بیشتر باشند:

 • پشتیبانی فراخوانی انتظار
 • شکاف گسترش PCI در مودم های داخلی
 • اتصال USB در مودم های خارجی
 • کارآیی سریعتر در بازی
 • MNP10و MNP10EC
 • پشتیبان V92/V44


ویژگی های مودم ها و انواع آنها

ویژگی مودم مزیت چه کسی باید آنرا بخرد هشدار
پشتیبانی

MNP10EC

با تغییر شرایط سرعت خط تلفن را بالا و پایین می برد تا کارآیی خطوط تلفن با کیفیت پایین و آن را بهبود می بخشد اگر کیفیت خطوط تلفن کسی پایین است و اگر مودم طرف دیگر اتصال هم دارای پشتیبانی MNP10ECاست کاربرانی که می خواهند مودم را با تلفن سلولی استفاده کنند می توانند از این ویژگی استفاده نمایند. مواظب باشید اشتباها پشتیبان MNP10را نخرید.MNP10EC بسیار بهتر است و دارای MNP10نیز می باشد .ISPخود را بررسی کنید و ببینید که آیا از اتصالات سلولی پشتیبانی می کندیا خیر. سرعت چنین اتصالاتی می تواند ۴/۱۴کیلوبیت در ثانیه یا پایین تر باشد.
گذرگاهPCI در شکاف های PCI که در سیستم های فعلی غالب هستند و جایگزین شکافهای ISA‌می شوند ، کار می کند. مودم های PCI می توانند از IRQ ها به همراه دستگاه های دیگر به طور اشتراکی استفاده کنند و همچنین می توان برای باز کردن IRQ‌ها از انها استفاده کرد. افرادی که شکاف های ISA ندارند یا می خواهند در آینده از مودم در یک رایانه دیگر استفاده کنند و مودم های داخلی را ترجیح می دهند. مطمئن شوید که حداقل یک شکاف PCI دارید.ویژگی های دیگر این لیست را بررسی کنید تا تغییری که می خواهید انجام دهید در بهترین و مفیدترین حالت ممکن باشد .
اتصال USB در اکثر رایانه های کنونی و همه رایانه های آینده با اتصالگر USBکار می کند و دارای اتصال سریع و قابلیت اتصال به چند دستگاه از طریق یک میانگاه می باشد. هر کس که خواهان قابلیت حمل است و اتصالگر های USB را به همراه ویندوز ۹۸با بالاتر دارد. هر چند ویندوز ۹۵ دارای پشتیبان USB است . ولی بسیاری از دستگاه ها نیاز به ویندوز ۹۸یا بهتر دارند. اطمینان حاصل کنید که درگاه های USB در بایوس فعال شده اند.
مودم بهینه شده بازی PING و عکس العمل سریعتر برای بازی که از بازده داده ها مهمتر است. هرکس که بازی های درون خطی را زیاد انجام می دهد یا می خواهد این کار را شروع کند. بهینه سازی برای برای جستجو در وب معمولی چندان مفید نیست. این مودم ها از انواع دیگر گرانتر هستند.
پشتیبانی فراخوانی انتظار به شما امکان می دهد بدون قطع اتصال مودم و به جای غیر فعال کردن فراخوانی(که مورد نیاز اکثر مودم ها می باشند)به تلفن جواب دهید. هر کس که از ویژگی فراخوانی انتظار استفاده می کند و دوست ندارد تماس گیرنده با بوق اشغال مواجه شود. از سازنده مودم خود بپرسید که آیا مودم شما قابل ارتقا با یک درایور است یا خیر حداکثر زمان صحبت کردن ۷ثانیه است . مطمئن شوید که برای پاسخ های سریع سلام بعدا با شما تماس می گیرم، نزدیک رایانه تلفن دارید تا از حد زمانی تجاوز نکنید.
پشتیبانی V92/V44 امکان آپلود های سریعتر و مبادله سریعتر اتصالات را فراهم می کند. همچنین Modem-on-hold و حداکثر خروجی در دانلود را بهبود می بخشد. هرکس که Ispاو از همه ویژگی های V92/V44 پشتیبانی می کند ISP خود را بررسی کنید و ببینید چه وقت پشتیبانی V92/V44 ایجاد می شود و آیا از همه ویژگی های موجود پشتیبانی می شود یا خیر
پشتیبانی صوتی امکان دیجیتالی کردن امکان تماس های دریافتی را فراهم می کند. پیامگیر برگشت فاکس را رایانه ای نموده و تماس های تلفنی را از طریق رایانه به صورت درون سو و بیرون سو در می آورد. هر کس که می خواهد از PC به عنوان یک مرکز ارتباطات از راه دور استفاده کند. کیفیت ضبط صدا را بررسی کنید؛ ممکن است فضای زیادی از دیسک را اشغال کند.

مودم های نرم افزاری (WinModemها)

مودم های نرم افزاری که پس از نوع پرطرفدار و اولیه US.Robitics به آنها winmodem نیز گفته می شود ، در پول شما صرفه جویی می کنند، ولی مشکلاتی را با سرعت و سیستم های عامل سازگار بعدی ایجادمی نمایند.

برای کاربرانی که به دنبال یک مودم داخلی ارزان قیمت هستند، یک مودم نرم افزاری با استفاده از ویندوز به جای یک مودم داخلی یا خارجی مجهز به Uart معامله خوبی محسوب می شود و معمولا کمتر از ۴۰ دلار هزینه دارد. ولی برای کاربران مودم هیچ وقت آزادی وجود ندارد.با داشتن یک مودم نرم افزاری چه چیزی را از دست می دهید؟

نخست باید بدانید که دو نوع مودم نرم افزاری وجود دارد. مودم هایی که برای تمام عملیات متکی به ویندوز و CPU هستند (مودم هایی که به مودم های بدون کنترل کننده نیز مشهورند) و مودم هایی که از یک تراشه DSP (پردازنده سیگنال دیجیتالی) قابل برنامه ریزی برای جایگزینی UART استفاده می کنند. هر دو نوع مودم، نسبت به مودم های سنتی متکی به UART ، برق کمتری استفاده می کنند و آنها را برای استفاده با رایانه های کتابی بهبود می بخشند. اگرچه هر دو مودم نرم افزاری هستند ولی یک تفاوت بزرگ در آنچه شما می توانید از آنها به دست آورید وجود دارد.

یک مودم مبتنی بر ویندوز باید تحت ویندوز کار کند، چون ویندوز به عنوان مغز مودم محسوب می شود و بدین ترتیب مانند چاپگر های ارزان مبتنی بر میزبان ، هزینه پایین می آید. اگر می خواهید از Linux استفاده کنید از این نوع مودم ها اجتناب نموده و مودم های مکینتاش را به کار ببرید یا از یک برنامه قدیمی ارتباطی مبتنی بر MS DOS استفاده کنید .چنانچه درایورهای مربوط به ترکیب سیستم عامل/مودم را ندارید ، هیچ موفقیتی نیز در استفاده از مودم نرم افزاری نخواهید داشت.

موضوع مهم دیگری که در مورد مودم های بدون DSP وجود دارد این است کهCpu باید همه کارها را انجام دهد. اگرچه رایانه های امروزی در مقایسه با رایانه هایی که دارای مودم های نرم افزاری معمولی بودند(پنتیوم ۱۳۳) ، Cpu های سریعتری دارند ولی چنانچه بخواهید هنگام دانلود یا جستجو در وب چند وظیفه را انجام دهید مودم شما نیز سرعت رایانه را کاهش می دهد.

بیشتر مودم های موجود در سیستم های رایانه ای ، مودم های نرم افزاری هستند و مجموعه تراشه های اصلی به کار رفته دارای Lucent LT (سیستم های Agere فعلی)Conexant(Rockwellسابق)HCF، US Robotics Winmodem، ESS Technology، Intel ‘s Modem Silicon Operation(Ambientسابق) و PCTel می باشند.

به غیر از US Robotics شرکت های دیگر مجموعه تراشه هایی تولید می کنند که در مودم های ساخته شده توسط خیلی از سازندگان نیز یافت می شوند.

برای کسب بهترین نتیجه:

 • اطمینان یابید که مودم نرم افزاری شما از یک DSPاستفاده می کند، معمولا این نوع مودم ها به CPU‌یا یک سرعت خاص CPUنیاز ندارند.
 • مودم های دارای مجموعه تراشه Lucent LTرا در نظر بگیرید ؛ این مودم ها یک DSPدارند و میان افزار Lucent نیز متناوبا تجدید نظر می شود تا در یک محیط تلفنی با تغییرات سریعت، بهترین نتیجه را داشته باشند.
 • در وهله اول سعی کنید از درایور(گرداننده) های خود سازندگان مودم استفاده کنید ، ولی مودم های نرم افزاری اغلب از درایورهای سازندگان دیگر برای همان مجموعه تراشه استفاده می کنند. و بهترین نتیجه را نیز می گیرند خصوصا اگر مودم های مجموعه تراشه Lucent LT بتوانند از درایورهای Lucent LT دیگر سازندگان مودم نیز استفاده کنند.
 • وقتی نرم افزار مودم جدید را دانلود و نصب می کنید، درایور نرم افزار قبلی را حذف نکنید؛ همانند مودم های مجهز به UART آخرین میان افزار همیشه بهترین نیست.
 • پیش از خرید مودم نیازهای CPU، Ramو سیستم عامل را به دقت بررسی کنید.

یافتن پشتیبان برای مودم های Brand-x

بسیاری از کاربران رایانه ، مودم های خود را نصب نکرده اند یا حتی مودم ها را به عنوان یک دستگاه جداگانه می خرند .مودم های این کاربران در داخل رایانه نصب بوده اند و معمولا یک دفترچه راهنمای کلی دارند که در مورد منشا مودم یا این که از کجا می توان کمک گرفت ، هیچ اطلاعاتی در اختیار قرار نمی دهد. درنتیجه به دست آوردن بهنگام سازی های میان افزار V90 درایورها یا حتی تنظیمات پرش دهنده ها برای این مودم های OEM میتواند مشکل باشد.

یکی از بهترین سایت های وب برای کمک گرفتن http://www.windrivers.com است که صفحه شناسایی یک مودم را با ویژگی های زیر نشان می دهد.

 • FCC ID: شماره FCCIDروی مودم داخلی یا خارجی را وارد کنید تا سازنده آن مشخص شود ، به پایین مودم خارجی نگاه کنید یا محفظه را باز نموده و به کنار مودم داخلی توجه نمایید تا شماره مورد نظر را پیدا کنید.
 • جستجوی سازنده مجموعه تراشه
 • آزمون های بازده مودم
 • لینک هایی به تولیدکنندگان بزرگ مودم

استفاده از کارآیی مودم ۵۶کیلوبیت در ثانیه

اگرچه بسیاری از کاربران مودم های ۵۶کیلو بیت در ثانیه افزایش چشمگیری در سرعت و بازده اتصال نسبت به مودم های نوع V34 قبلی خود مشاهده کرده اند، ولی خیلی ها متوجه این افزایش نشده اند یا این که گهگاه آن را مشاهده کرده اند. بر طبق تحقیقات ریچارد گمبرت که در سایت وب ۵۶k=v.Unreliable (در نشانی:http://www.808hi.com/56k/) او موجود است ترکیب ۵عامل مختلف در توانایی شما برای داشتن اتصالات قابل اعتماد در محدوده ۴۵ کیلوبیت در ثانیه تا ۵۳ کیلوبیت در ثانیه (حداکثرFCCفعلی) تاثیر دارد:

 • مودم
 • درایور/میان افزار مودم
 • وضعیت خط شما
 • مودم های ISP
 • میان افزار مودم ISP

این بستگی به خود شما دارد که مطمئن شوید مودم نوع ۵۶ کیلو بیت در ثانیه شما با استانداردهای ۵۶ کیلوبیت درثانیه که از ISPشما پشتیبانی می کند ، مطابقت دارد یا خیر و اینکه شما از بهترین (و نه همواره جدیدترین!) میان افزار و درایورهای مودم استفاده کنید.

 • اصلاح مودم فعلی: پرونده های INF مودم فعلی خود که توسط ویندوز x9 استفاده می شوند را اصلاح کنید تا سرعت اتصال دقیقا منعکس شود.
 • غیرفعال کردن اتصالات ۵۶ کیلوبیت در ثانیه در هنگام بازی برای به حداقل رساندن زمان تاخیر.

ارتقاهای Telcoو مودم شما

علاوه بر موضوع تبدیل آنالوگ به دیجیتالی شناخته شده که از کارکردن خطوط تلفن با مودم های ۵۶کیلوبیت در ثانیه درسرعت های بالاتر از ۶/۳۳کیلوبیت در ثانیه جلوگیری می کند، فعالیت های سایر شرکتهای مخابرات محلی(telco) نیز می توانند مانع از کارکردن ۵۶ کیلوبیت در ثانیه شوند یا این که پس از مدتی که از کارکردن با آن لذت بردید ، این لذت را از شما بگیرند.

اگر قبلا می توانستید با مودم ۵۶ کیلوبیت در ثانیه ای خود، اتصالات ۴۵ کیلوبیت درثانیه یا سریعتر داشته باشید ولی حالا این اتصالات بیشتر از ۶/۳۳کیلوبیت سرعت ندارند، فکر می کنید چه اتفاقی افتاده است؟ برخی از شرکت های مخابرات محلی ارتقاهای شبکه ای انجام داده اند که از کار کردن مودم های ۵۶ کیلوبیت در ثانیه با سرعتی بالاتر از ۲۸ کیلوبیت در ثانیه جلوگیری می کنند، ولی ظرفیت تماس های صوتی را بهبود می بخشند. به نظر می رسد علت آن تغییر از یک نوع سیگنال دهی به نام RBS(Robbed Bit Signaling) به SS7(Signaling System 7) در شرکت مخابرات باشد که نحوه تشخیص داده های مورد استفاده مودم برای دستیابی به سرعت های بالا را تغییر می دهد.

حال فکر می کنید چه کاری از شما بر می آید؟‌اگر مودمی با میان افزار Lucent Technologies دارید، برای اطلاع از بهنگام سازی ها با فروشنده مودم یا Lucent تماس بگیرید. چون Lucent اقداماتی رابرای رفع این مشکل انجام داده است . همچنین می توانید با شرکت مخابرات محلی خود صحبت کنید و ببینید آیا می تواند برای حل مشکل میان افزار خود را تغییر دهد یا خیر. حتی اگر مودم شما میان افزار متفاوتی دارد، بررسی یک ارتقا هم مفید خواهد بود، زیرا احتمال گسترش این مشکل وجود دارد و دلیل آن این است که شماره های تلفن ،‌مرکز تلفن ها و پیش شماره ها مثل علف هرز در حال افزایش هستند و ارتقاهای شبکه تلفنی باید با این رشد همگام باشد.

عیب یابی اینترنت

در این قسمت به مسائل سخت افزاری موجود می پردازیم که سبب ایجاد مشکلات اینترنت می شوند. معمولا مشکلات سخت افزاری به خاطر ترکیب بندی های غلط پروتکلTCP/IP ایجاد می شوند که مورد نیاز همه نوع اتصالات اینترنتی هستند.

مودم آنالوگ شماره گیری نمی کند.

۱-       سیم و خرک(Jack) های تلفن را در مودم بررسی کنید از خرک خط برای اتصال مودم به خط تلفن استفاده نماید. خرک تلفن از همان کابل RJ-11ریسمانی نقره ای استفاده می کندو به شما امکان می دهد تا تلفن را به مودم خود وصل کنید. بنابراین ، برای استفاده از مودم، و تلفن فقط نیاز به یک خط دارید . اگر این کابلها رابر عکس وصل کرده باشید، صدای شماره گیری را نمی شنوید.

۲-       اگر کابلها درست وصل شده اند ، ببینید در کابل بریدگی یاقطعی وجود دارد یا خیر. عایق روی کابلهای تلفن RJ-11 نازک است . اگر کابل مزبور خراب به نظر می رسد آن را عوض کنید.

۳-       چنانچه مودم شما خارجی است ، مطمئن شوید که کابل مودم RS-232 از مودم به یک درگاه پیاپی(سریالی) سالم در رایانه شما وصل است و مودم روشن می باشد . برای اطمینان از روشن بودن مودم و این که آیا به فرمان های شماره گیری پاسخ می دهد یا خیر ، لامپاهی علامت دهنده در جلوی مودم را بررسی کنید.

۴-       اگر مودم شما یک (کارت PCMCIA) PC Card است، مطمئن شوید کاملا در شکاف PCMCIA/PC وارد شده باشد. در ویندوز ۹۸،Me،۲۰۰۰ شما باید یک آیکون کوچک PCMCIA/PC Card را در نوار ابزار مشاهده کنید. روی آن دو بار کلیک کنید تا کارت هایی که در حال حاضر متصل هستند را ببینید. چنانچه مودم شما درست وارد شکاف مربوطه شده باشد ، این آیکون باید قابل رویت باشد. در غیر اینصورت مودم را بردارید ، دوباره وارد شکاف PCMCIA/PC Card کنید وببینید آیا رایانه آن را می شناسد یا خیر.

۵-       مطمئن شوید که مودم شما به درستی توسط OSشما ترکیب بندی شده است.در ویندوز ۹۸، Me، ۲۰۰۰ برای مشاهده و امتحان ترکیب بندی مودم خود از کنترل پانل Modemها استفاده کنید.مودم خود را انتخاب کرده و سپس روی زبانه Diagnostics کلیک نمایید. این باعث نمایش دادن درگاه های Com پیاپی در رایانه می شود. درگاه Com مورد استفاده مودم را انتخاب کنید و روی زبانه More Info کلیک کنید.بدین ترتیب، سیگنال های آزمون به مودم شما فرستاده می شود. یک مودم سالم اطلاعاتی درباره درگاه و مودم برمی گرداند .

۶-       اگر پیام خطای Couldn’t Open Port را دریافت می کنید ، مودم شمادرست وصل نشده باشد یا ممکن است قبلا مورد استفاده قرار گرفته یا اینکه تعارضی در IRQ یا نشانی درگاه I/Oبا یک کارت دیگر در رایانه شما دارد. چنانچه مودمی در رایانه داشته باشید.وقتی شماDiagnostics را اجرا می کنید هرگاه درگاه Com سالمIRQ ، نشانی درگاه I/O و نوع تراشه UART‌خود را نمایش می دهد.برای کار با هر نوع مودم جدید باید از نوع تراشه UART مدل ۱۶۵۵۰یابالاتر استفاده کرد.

قفل شدن رایانه پس از نصب یا استفاده از مودم داخلی ، تطبیق گر ترمینالی یاکارت شبکه

ناسازگاری یک IRQ، دلیل همیشگی مربوط به قفل شدن پس از نصب یک کارت داخلی است.مودم های آنالوگ اینترنت که از شکاف های معمولی ISA استفاده می کنند، آفت IRQ اشتراکی محسوب می شوند.

IRQ4‌و Com1 به طور پیش فرض توسط Com3و IRQ3 و Com2 توسط Com4 به اشتراک گذاشته می شود مشکل این است که استفاده اشتراکی IRQ برای دستگاه های ISA(مثل درگاه های Com شما) موقعی به درستی انجام می شود که در هر لحظه فقط یک دستگاه از IRQ استفاده کند. بیشترین دلیل بروز چنین مشکلی این است که ماوس شما به COM1 وصل است،مودم داخلی شما ازCom3 استفاده می کند و هر دو درگاه Comاز IRQ4‌پیش فرض استفاده می کنند. تا وقتی که IRQ4‌فقط در اختیار ماوس باشد، هیچ مشکلی به وجود نمی آید، ولی به محض این که می خواهید از مودم استفاده کنید،رایانه امکان استفاده همزمان دو دستگاه از IRQ4 را نمی دهد و قفل می شود . تنها راه حل این است که مودم داخلی و ماوس با IRQ های جداگانه و بدون ناسازگاری کار کنند. شما دوگزینه در اختیار دارید.ماوس را به یک درگاه دیگر انتقال دهید یا این که COM2 را در رایانه خود غیر فعال کنید تا COM2 کاملا در اختیار مودم داخلی باشد.

کارت های شبکه ISAو تطبیق گرهای ترمینالی ISDN داخلی نیز علت ناسازگاری ها با درگاه های پیاپی یا دستگاه های دیگری هستند که از IRQها استفاده می کنند.

شما می توانید با استفاده از مودم های PCI ، کارت های شبکه و تطبیق گر های پایانه ای یا با استفاده از انواع خارجی USB موجود تعارض های IRQرا به حداقل برسانید یا آنها را از بین ببرید. با استفاده از ویندوز ۹۸، ویندوز Me، و ویندوز ۲۰۰۰ ویژگی های فرمان IRQ از طریق اکثر مجموعه تراشه های کلاس پنتیوم جدیدی پشتیبانی می شوند که به دستگاه های متعدد مبتنی بر PCIامکان می دهند تا از همان IRQ بدون هیچ مشکلی استفاده کنند.

ماوس را به یک درگاه دیگر انتقال دهید

اگر شما از یک ماوس سریال استفاده می کنید به خاطر داشته باشید که آن را به یک ماوس PS/2 ( که از یک IRQ12 استفاده می کند )‌یا یک ماوس USBوصل کنید تا از ناسازگاری های درگاه سریال جلوگیری نمایید. چنانچه سیستم شما درگاه ماوس PS/2 یا درگاه USB ندارد، توجه داشته باشید که به جای COM1 و نصب یک مودم آنالوگ به عنوان COM1‌از ماوس درCom2‌استفاده کنید.

هر ماوسی که می تواند روی COM1‌کار می کند، معمولا بدون هیچ تغییر نرم افزاری روی COM2 نیز می تواند کار کند. اگر هم COM1 و هم COM2‌درگاه های ۹ پایه ای نوع AT معمولی هستند رایانه را خاموش کنید، ماوس را از COM1 خارج نمایید ، آنرا به COM2‌وصل کنید و رایانه را بازآغازی کنید.اگر مودم به عنوان COM1 یا COM3 نصب شود باید بتوانید از ماوس و مودم همزمان استفاده کنید.

چنانچه مودم شما ازCOM4 و ماوس شما از COM2 استفاده می کند ، ماوس را به COM1 انتقال دهید . در ویندوز ۹۸، Me و ۲۰۰۰ برای اطلاع از این مطلب که کدام دستگاه ها از کدام IRQ ها استفاده می کنند از محیط System Properties/ Device Manager استفاده کنید.

در برخی از رایانه ها ممکن است درگاه Com2 ، یک اتصال گر ۲۵ پایه ای باشد . اگر برای ماوس یک تطبیق گر ندارید می توانید آنرا از هر فروشگاه رایانه ای تهیه کنید.(درگاه های Com9 و ۲۵ پایه ای هر دو RS-232‌هستند و تطبیق گر دستگاهی است که اجازه می دهد یک نوع درگاه با دیگری کار کند).

اگر PCکلاس پنتیوم شما یک درگاه PS/2قابل مشاهده ندارد به راهنمای دستورالعمل سیستم/مادربورد خود رجوع کنید تا ببینید آیا مادربورد یک کابل درگاه ماوس PS/2 قابل رویت دارد یا خیر. اکثر مادربوردهای Baby-AT کلاس پنتیوم این اتصال گر را دارند .

اگر سیستم شما از ویندوز ۹۸،meو ۲۰۰۰ استفاده می کند ولی فاقد درگاه USB است می توانید با کمتر از ۳۰ دلار یک کارت PCI را به درگاه های USB اضافه کنید تا بدین ترتیب به یک ماوس USB یا تجهیزات جانبی USB متصل شوید.

COM2را غیر فعال کنید.

در مادربورد بیشتر PCهای کلاس پنتیوم ، COM2وجود دارد. اگر شما از یک مودم ISA استفاده می کنید باید COM2 را در مادربورد غیرفعال کنید تا مودم بتواند در COM2 استفاده شود.

برای غیر فعال کردن آن به برنامه ست آپ بایوس رایانه خود بروید، سپس صفحه نمایشی که درگاه های توکار را کنترل می کند جستجو نموده و درگاه را غیر فعال نمایید. تغییرات انجام شده را ذخیره نمایید. از برنامه ست آپ خارج شوید و مجددا سیستم را راه اندازی کنید. برای اطمینان از غیر فعال شدن COM2 ، از Device Manager مربوط به System Properties ویندوز ۹۸، Me و ۲۰۰۰ استفاده کنید سپس مودم خود را برای COM2‌و IRQ3 تنظیم و آنرا نصب کنید.

رایانه نمی تواند مودم خارجی را شناسایی کند.

۱-مطمئن شوید مودم با نوع مناسب کابل به رایانه متصل است. برای اکثر مودم های خارجی که از یک درگاه سریال RS-232استفاده می کنند، شما نیاز به یک کابل مودم RS-232دارید که یک اتصال گر ۹پایه ای در یک انتها(برای اتصال به رایانه)و یک اتصال گر ۲۵پایه ای در انتهای دیگر(برای اتصال به مودم) داشته باشد. برخی از مودم های خارجی یک کابل مودم مجتمع دارند. چون RS-232 یک استاندارد بسیار قابل انعطاف و دارای پایه های خروجی زیادی است. مطمئن شوید که کابل آن بر اساس نمودار زیر ساخته شده است.

PC(درگاه Com9پایه ای نرگی)   مودم (درگاه ۲۵پایه ای – نرگی)
۳ TX data 2
2 RX data 3
7 RTS 4
8 CTS 5
6 DSR 6
5 SIG GND 7
1 CXR 8
4 DTR 20
9 RI 22

اگر یک کابل مودمRS-232پیش ساخته بخرید، کابلی دارید که با PC و مودم شما کار می کند. البته می توانید از نمودار بالا برای ساختن کابل خود استفاده کنید یا این که به کمک یک آزمون گر معین کنید که یک کابل RS-232 موجود در اداره شما واقعا برای مودم ها ساخته شده است یا برای دستگاه های دیگر.

۲- مطمئن شوید درگاه Comسریال یا درگاه USB که مودم به آن متصل است سالم باشد.

آزمون خطایابی ویندوز ۹۸،Meو ۲۰۰۰ می تواند برای این منظور مفید باشد ، ولی برنامه های آزمون دیگر(‌مثل AMIDIAG و Touchstone Software’s CheckIt و بسیاری دیگر) ، روش های کاملتری برای امتحان درگاه های COMسیستم دارند. این برنامه ها می توانند از اتصال حلقه برگشتی برای امتحان درگاه های پیاپی استفاده کنند. اتصال حلقه برگشتی ، سیگنال هایی را از مودم یا سایر دستگاه های پیاپی دیگر به درگاه پیاپی و برعکس ارسال و این عمل را تکرار می کند. این برنامه ها معمولا در محیط MS-DOS بهترین عملکرد را دارند.

نرم افزار Touchstone Software’s CheckIt Pro از یک اتصال حلقه برگشتی برای امتحان درگاه های پیاپی استفاده می کند. شما می توانید اتصال حلقه برگشتی را خود بسازید یا آن را بخرید. اتصال های حلقه برگشتی بسته به این که از چه فروشنده ای خریده شوند در طراحی تفاوت دارند.

برای اطمینان از طرز کار درگاهUSB، حتما Device Managerرا در ویندوز بررسی کنید. طرز کار درگاه USBبا عنوان میانگاه USB Root و یک PCIبرای USB Universal Host Controller بر اساس مقوله دستگاه Unversal Serial Bus لیست شده است. همه میانگاه (هاب)‌هایUSBخارجی نیز بر حسب همان مقوله لیست شده اند. درصورتی که این مقوله لیست نشده باشد و درگاه ها واقعا در رایانه وجود داشته باشند، اطمینان یابید که از ویندوز ۹۸،me و ۲۰۰۰ استفاده می کند. در این صورت مطمئن شوید که درگاه های USB در سیستم BIOSفعال هستند.

۳-سیم و کلید برق را بررسی کنید.

استفاده از صدای مودم برای تشخیص خطای مودم

اگر در هنگام برقراری اتصال توسط مودم به صدای آن گوش دهید. احتمالا متوجه شده اید که انواع مختلف مودم ها و اتصالات با سرع متفاوت دارای صداهای مختلفی می باشند.

انواع مودم های ۵۶کیلوبیت در ثانیه ای در زمان برقراری ارتباط با مودم ISPدارای توافق نمایی های آهنگ ،‌وزوز و آواز های متفاوتی هستند.شناسایی صدای مودم در هنگام برقراری یک اتصال ۵۶ کیلوبیت در ثانیه و ایجاد اتصال با سرعت V34‌به شما کمک می کند تا تشخیص دهید چه موقعی باید تماس را قطع کرده و سعی کنید یک اتصال سریعتر داشته باشید.

بخش عیب یابی در سایت وب ۵۶k=v.Unreliable تعدادی صدای نمونه از مودم های مختلف دارد که می توانید با RealAudio آنها را گوش کنید.

http://www.808hi.com/56k

این نمونه صداها را با مودم خود مقایسه کنید ، مطمئن شوید که صدای بلندگوی خود را برای مودم تنظیم کرده اید تا هنگام تماس صدای آن را بشنوید.

مشکلات خطایابی با یک اتصال اینترنت مشترک

اگرچه هر محصول استفاده اشتراکی اینترنت ویژگی های ترکیب بندی خاص خود را دارد ولی نکات زیر توصیه های کلی هستند که برای حل مشکلات همه مفید می باشند.

* ترکیب بندی میزبان خود را بررسی کنید.

اگر میزبان شما درست سپ آپ نشده باشد نمی تواند اتصال خود را با کلاینتها به اشتراک بگذارد . تقیدهای TCP/IP یا پروتکل های دیگر که برای ایجاد اتصال اشتراکی استفاده شده اند را بررسی کنید. اگر از ICS میکروسافت و دو کارت اینترنت استفاده می کنید مدخلهایی را در ترکیب بندی شبکه در رایانه میزبان هر یک از کارتهای اترنت و نرم افزار ICS‌مشاهده خواهید کرد.

*ترکیب بندی کلاینت خود را بررسی کنید.

مطمئن شوید کلاینت های شما دارای تنظیمات درست TCP/IP ، DHCPو پروتکل های دیگر برای میزبان هستند. ست آپ یک Gatewayمثل ویندوز ۹۸se ، Me و ویندوز۲۰۰۰ ICS نمی تواند به جای یک سرور وکیل کار کند. می توان از فرمان پینگ برای بررسی اتصال اینترنت استفاده کرد. با بازکردن یک اعلان فرمان ویندوز و تایپ یک فرمان مثل www.selectsystems.com پینگ یک سایت وب را امتحان کنید. اگر با یک اتصال اینترنت کار می کنید باید نشانی سایت وب و زمان رفت و برگشت چهار سیگنالی که به سایت وب ارسال می شوند را مشاهده نمایید چنانچه هیچ پاسخی را دریافت نکردید یا پیام خطا مشاهده کردید با ترکیب بندی TCP/IP خود مشکل دارید.

تحقیق کنید که میزبان دارای یک اتصال اینترنتی کاری می باشد که قبل از به اشتراک گذاری فعال می شود. مستندات برنامه را بررسی کنید تا در صورت لزوم ببینید میهمانان چگونه می توانند برای شروع یک اتصال با مودم میزبان شماره گیری کنند.

*با افزایش کاربران سرعت پایین می آید.

پایین آمدن سرعت یک اتصال اینترنت با چند کاربر یک امر عادی است ولی اگر نگران مقدار کاهش آن هستید ،‌در مورد Registry‌و گزینه های دیگر برای افزایش کارآیی به فروشنده نرم افزار اشتراکی مراجعه کنید.

*تشخیص مشکلات اتصال با لامپ های سیگنالی

لامپ های سیگنالی معمولا در اکثر دستگاه های نوار گستر خارجی مثل مودم های کابلی ، مسیریاب های باند پهن بی سیم و مودم های DLS وجود دارند. این لامپ ها مشخص می کنند که آیا دستگاه مربوطه سیگنال را از رایانه دریافت می کند،داده ها را به شبکه ارسال می نماید یا داده ها را از شبکه دریافت می کند و آیا قادر به مشاهده شبکه (حتی اگر هیچ داده ای از طریق آن دستگاه در جریان نباشد) هست یا خیر.

در اکثر دستگاه ها از نور برق برای نشان دادن مشکلات استفاده می شود. مثلا اگر نور به طور عادی سبز باشد، از نور قرمز برای نشان دادن خرابی دستگاه استفاده می شود . نورهای دیگر در زمان ارسال یادریافت داده ها روشن می شوند. در مودم کابلی یا مسیریاب های نوارگستر بی سیم به دنبال یک لامپ سیگنال مربوط به قفل باشید. اگر دستگاه از شبکه کابلی یا فرستنده بی سیم با یک سیگنال قفل کند این نور روشن می شود.

آگاهی از معنا و مفهوم نورهای دستگاه نوارگستر به شما کمک می کند تا مشکلات موجود را تشخیص دهید. کتابچه راهنمای کاربر یا سایت وب فروشنده نیز اطلاعات مورد نیاز را درباره عیب یابی دستگاه نوارگستر مورد استفاده در اختیار شما قرار می دهند.

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم