نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

دانلود سورس جایگزین کلمات با برنامه نویسی ++C

جایگزینی کلمات با کلمات مورد نظر , شما می توانید در سورس تعیین کنید , رشته ای که کاربر وارد می کند چه کلمات آن تغییر یابد . برنامه فوق ابتدا از کاربر رشته ای را دریافت می کند سپس در آن به دنبال کلمات ۴حرفی جستجو , در نهایت کلمات یافت شده را با کلمه از پیش تعیین شده جایگذین می نماید.

سورس جایگزین کلمات با برنامه نویسی ++C

زبان برنامه نویسی : سی پلاس پلاس

صورت مسئله : برنامه ای بنویسید که رشته ای را از ورودی خوانده , تمام کلمات چهار حرفی آن را با کلمات “love” جایگزین کند .

مثال : رشته “I hate you , you doer” باید به رشته “I love you , you love” تبدیل شود.

[code lang=”cpp”]
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <string.h>
void replace(char a[],char b[]);
int main()
{
const int k=100;
char a[k],b[k];
clrscr();
cout<<"Enter string:";
cin.get(a,k);
strcat(a," ");
replace(a,b);
cout<<b;
getch();
return 0;
}
void replace(char a[],char b[])
{
char word[25];
int i , j=0, p=0;
b[0]=0;
for(i=0;i<strlen(a);i++)
{
if(a[i]==’ ‘)
{
word[j]=32;
word[j+1]=0;
if((i-p)==4)
strcat(b , "love");
else
strcat(b , word);
p=i+1;
j=0;
}
else
{
word[j]=a[i];
j++;
}
}
}
[/code]

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم