نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته مدیریت پیام نور نیمسال دوم ۸۹ ۸۸

همه گرایش های مدیریت

دوستان توجه کنید : بعد از اینکه روی دانلود هر کدام از مطالب کلیک کردید صفحه ای باز میشود که این پیغامو نمایش”Click here to download your attachment”میده بر روی here کلیک کنید تا فایل برای شما به نمایش در بیاد و در آخر آن را ذخیره کنید.

 

۱۱۱۱۰۰۴٫PDF
ViewDownload

۲۸۳k

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱
 

۱۱۱۱۰۰۵٫pdf
ViewDownload

۲۸۳k

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱
 

۱۱۱۱۰۰۶٫pdf
ViewDownload

۳۱۱k

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۲
 

۱۱۱۱۰۰۹٫pdf
ViewDownload

۲۸۳k

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت ۱ – ریاضیات پایه – ریاضیات کاربردی در مدیریت جهانگردی
 

۱۱۱۵۰۰۷٫PDF
ViewDownload

۲۴۱k

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت – مبانی و کاربرد کامپیوتر
 

۱۱۱۵۰۰۹٫PDF
ViewDownload

۲۴۱k

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت – مبانی و کاربرد کامپیوتر
 

۱۱۱۷۰۱۰٫pdf
ViewDownload

۵۷۱k

آمار و کاربرد آن در مدیریت ۲
 

۱۱۱۷۰۱۵٫PDF
ViewDownload

۵۳۳k

کاربرد آمار در مدیریت صنعتی
 

۱۱۱۷۰۸۹٫pdf
ViewDownload

۵۷۷k

آمار و احتمالات
 

۱۲۱۲۰۲۳٫pdf
ViewDownload

۱۸۸k

زبان تخصصی ۲
 

۱۲۱۲۰۲۵٫PDF
ViewDownload

۱۸۳k

زبان تخصصی ۴
 

۱۲۱۲۰۳۳٫pdf
ViewDownload

۱۸۸k

زبان تخصصی ۱
 

۱۲۱۲۰۳۵٫pdf
ViewDownload

۱۵۷k

زبان تخصصی ۳
 

۱۲۱۲۰۳۷٫pdf
ViewDownload

۱۷۷k

زبان تخصصی مدیریت صنعتی
 

۱۲۱۲۱۶۶٫pdf
ViewDownload

۱۸۹k

زبان تخصصی ۱
 

۱۲۱۲۱۶۷٫pdf
ViewDownload

۲۱۰k

زبان تخصصی ۴
 

۱۲۱۲۱۶۸٫pdf
ViewDownload

۱۸۸k

زبان تخصصی ۲
 

۱۲۱۲۱۶۹٫pdf
ViewDownload

۱۸۵k

زبان تخصصی ۳
 

۱۲۱۲۱۷۴٫pdf
ViewDownload

۱۹۳k

زبان تخصصی ۱ اقتصاد و مدیریت
 

۱۲۱۲۱۷۵٫pdf
ViewDownload

۱۶۱k

زبان تخصصی ۱
 

۱۲۱۴۰۰۶٫pdf
ViewDownload

۲۴۱k

فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
 

۱۲۱۴۰۰۷٫pdf
ViewDownload

۱۷۳k

حسابداری و حسابرسی دولتی
 

۱۲۱۴۰۱۳٫pdf
ViewDownload

۱۸۱k

حسابداری صنعتی ۲
 

۱۲۱۴۰۱۴٫pdf
ViewDownload

۱۳۷k

حسابداری صنعتی ۳
 

۱۲۱۴۰۱۹٫PDF
ViewDownload

۲۰۱k

اصول حسابداری ۳
 

۱۲۱۴۰۳۸٫pdf
ViewDownload

۱۶۸k

حسابداری صنعتی
 

۱۲۱۴۰۶۶٫PDF
ViewDownload

۱۹۰k

اصول حسابداری
 

۱۲۱۴۰۷۰٫pdf
ViewDownload

۱۷۴k

مدیریت مالی ۱ – مدیریت مالی
 

۱۲۱۴۰۷۱٫pdf
ViewDownload

۲۳۹k

پول و ارز بانکداری
 

۱۲۱۴۰۷۲٫pdf
ViewDownload

۲۸۵k

مدیریت مالی ۲
 

۱۲۱۴۰۷۹٫pdf
ViewDownload

۲۸۴k

نحوه تنظیم و کنترل بودجه ریزی
 

۱۲۱۷۰۹۳٫pdf
ViewDownload

۲۴۳k

روانشناسی صنعتی
 

۱۲۱۷۱۴۷٫PDF
ViewDownload

۳۲۳k

روانشناسی کار
 

۱۲۱۸۰۰۴٫pdf
ViewDownload

۲۵۱k

اقتصاد خرد
 

۱۲۱۸۰۰۶٫pdf
ViewDownload

۲۰۷k

روش تحقیق در مدیریت
 

۱۲۱۸۰۰۷٫pdf
ViewDownload

۳۰۶k

مبانی سازمان و مدیریت – مدیریت و سازماندهی
 

۱۲۱۸۰۰۹٫pdf
ViewDownload

۴۳۳k

تحقیق در عملیات ۱ – پژوهش عملیاتی در جهانگردی
 

۱۲۱۸۰۱۰٫pdf
ViewDownload

۱۷۵k

مدیریت رفتار سازمانی
 

۱۲۱۸۰۲۶٫pdf
ViewDownload

۳۰۶k

مبانی سازمان و مدیریت
 

۱۲۱۸۰۲۷٫pdf
ViewDownload

۲۲۰k

مبانی مدیریت دولتی ۱
 

۱۲۱۸۰۲۸٫pdf
ViewDownload

۴۳۳k

تحقیق در عملیات ۱
 

۱۲۱۸۰۲۹٫pdf
ViewDownload

۲۰۷k

روش تحقیق در مدیریت
 

۱۲۱۸۰۳۰٫pdf
ViewDownload

۱۹۹k

مبانی مدیریت دولتی ۲
 

۱۲۱۸۰۳۱٫pdf
ViewDownload

۴۰۰k

تحقیق در علمیات ۲
 

۱۲۱۸۰۳۲٫pdf
ViewDownload

۱۷۵k

مدیریت رفتار سازمانی
 

۱۲۱۸۰۳۳٫pdf
ViewDownload

۱۹۲k

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
 

۱۲۱۸۰۳۴٫pdf
ViewDownload

۱۸۷k

مدیریت منابع انسانی
 

۱۲۱۸۰۳۵٫pdf
ViewDownload

۲۳۹k

سیستم های اطلاعات مدیریت
 

۱۲۱۸۰۳۶٫pdf
ViewDownload

۲۳۹k

سیر اندیشه های سیاسی و تحول نهادی های اداری
 

۱۲۱۸۰۳۷٫pdf
ViewDownload

۱۷۴k

مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها
 

۱۲۱۸۰۳۸٫pdf
ViewDownload

۱۸۵k

مدیریت توسعه
 

۱۲۱۸۰۳۹٫pdf
ViewDownload

۲۹۰k

روابط کار در سازمان
 

۱۲۱۸۰۴۰٫pdf
ViewDownload

۱۸۴k

تصمیم گیری و تعیین خط مشی مالی دولتی
 

۱۲۱۸۰۴۱٫pdf
ViewDownload

۱۸۹k

سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روشها
 

۱۲۱۸۰۴۲٫pdf
ViewDownload

۲۱۸k

مدیریت تحول سازمانی
 

۱۲۱۸۰۴۳٫pdf
ViewDownload

۲۳۶k

مباحث ویژه در مدیریت دولتی
 

۱۲۱۸۰۴۴٫pdf
ViewDownload

۱۸۶k

مدیریت تطبیقی
 

۱۲۱۸۰۶۱٫pdf
ViewDownload

۱۹۰k

اصول حسابداری ۱
 

۱۲۱۸۰۶۲٫pdf
ViewDownload

۱۷۴k

حقوق اساسی
 

۱۲۱۸۰۶۴٫pdf
ViewDownload

۳۰۶k

مبانی سازمان و مدیریت
 

۱۲۱۸۰۶۵٫pdf
ViewDownload

۴۳۳k

تحقیق در عملیات ۱
 

۱۲۱۸۰۶۶٫pdf
ViewDownload

۴۰۰k

تحقیق در علمیات ۲
 

۱۲۱۸۰۶۷٫pdf
ViewDownload

۱۷۵k

مدیریت رفتار سازمانی
 

۱۲۱۸۰۶۸٫pdf
ViewDownload

۲۰۷k

روش تحقیق در مدیریت
 

۱۲۱۸۰۶۹٫pdf
ViewDownload

۱۷۴k

مدیریت مالی ۱
 

۱۲۱۸۰۷۰٫pdf
ViewDownload

۲۰۷k

بازاریابی و مدیریت بازار
 

۱۲۱۸۰۷۱٫pdf
ViewDownload

۱۹۲k

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
 

۱۲۱۸۰۷۲٫pdf
ViewDownload

۲۷۹k

مدیریت تولید
 

۱۲۱۸۰۷۳٫pdf
ViewDownload

۱۹۱k

سیستم های خرید انبار داری و توزیع
 

۱۲۱۸۰۷۴٫pdf
ViewDownload

۱۶۹k

حفاظت صنعتی
 

۱۲۱۸۰۷۵٫pdf
ViewDownload

۱۸۷k

مدیریت منابع انسانی
 

۱۲۱۸۰۷۷٫PDF
ViewDownload

۲۲۶k

طرح ریزی و تعمیرات و نگهداری
 

۱۲۱۸۰۷۹٫pdf
ViewDownload

۱۹۶k

بازاریابی بین المللی
 

۱۲۱۸۰۸۰٫PDF
ViewDownload

۱۷۵k

بهره وری و تجزیه تحلیل آن در سازمان
 

۱۲۱۸۰۸۳٫pdf
ViewDownload

۲۸۰k

مدیریت کارخانه
 

۱۲۱۸۰۸۵٫pdf
ViewDownload

۱۹۱k

سیستم های اطلاعات مدیریت
 

۱۲۱۸۰۹۰٫pdf
ViewDownload

۵۶۹k

مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها – مالیه عمومی
 

۱۲۱۸۰۹۱٫pdf
ViewDownload

۳۰۶k

مبانی سازمان و مدیریت
 

۱۲۱۸۰۹۲٫pdf
ViewDownload

۲۰۷k

روش تحقیق در مدیریت
 

۱۲۱۸۰۹۳٫pdf
ViewDownload

۲۹۲k

پژوهش عملیاتی ۱
 

۱۲۱۸۰۹۴٫pdf
ViewDownload

۳۵۵k

پژوهش عملیاتی ۲
 

۱۲۱۸۰۹۵٫pdf
ViewDownload

۳۶۱k

مدیریت تولید

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم