نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

حاصل عدد اول را به توان عدد دوم در برنامه نویسی C و ++C

قطع کد زیر دو عدد را از کاربر دریافت کرده و عدد اول را به توان عدد دوم رسانده و حاصل را در خروجی چاپ می کند،که از دو قسمت : قسمت اصلی (main) و یک تابع تشکیل شده است .

توجه: برای استفاده از برنامه فوق در C دستورات Cin و Cout را به Scanf و Printf تبدیل کنید.

[code lang=”cpp”]

long power(int a,int b)
main()
{
int x,y;
cout<<"please Enter Two Numbers:";
cin>>x>>y;
cout<<"The Power is :";
cout<<power(x,y);
getch();
return 0;
}
long power(int a,int b)
{
long p=1;
int i;
for (i=1;i<=b;i++)
p*=a;
return p;
}

[/code]

توجه: دستورات include را به برنامه اضافه کنید.

یک پاسخ به “حاصل عدد اول را به توان عدد دوم در برنامه نویسی C و ++C”

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم