نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تکنولوژی ADSL

تکنولوژی ADSL

در اختیار داشتن سرعت همان چیزی است که همیشه در پی آن هستیم. فن‌آوری ADSL پاسخی است به آنها که به سرعت احتیاج دارند تا با استفاده از آن زودتربه هدف برسند، و از دیگر روشهای دسترسی با استفاده از مودم‌ها و خط‌های تلفن بهستوه آمده‌اند و در پی آن هستند تا با استفاده از این راهکار و با سرعت مطلوب بهپاسخ خود برسند.

فن‌آوری ADSL
در اختیار داشتن سرعت همان چیزی است که همیشه درپی آن هستیم. فن‌آوری ADSL پاسخی است به آنها که به سرعت احتیاج دارند تا بااستفاده از آن زودتر به هدف برسند، و از دیگر روشهای دسترسی با استفاده از مودم‌هاو خط‌های تلفن به ستوه آمده‌اند و در پی آن هستند تا با استفاده از این راهکار و باسرعت مطلوب به پاسخ خود برسند. ADSL تکنولوژی جدیدی است که بر بستر کابل تلفن قدیمیو آشنای خودمان عمل می‌کند. نصب یک سیستم ویژه در داخل پست مخابراتی هر منطقه،مشترکین تلفن آن منطقه را به سادگی و بدون نیاز به هر نوع دخل و تصرف سخت‌افزاری ویا نرم‌افزاری، از این سرویس بهره‌مند می‌نماید.
از این ساده‌تر ممکن نیست
این تکنولوژی بهترین و بیشترین سرعت را بدون نیاز به تدارک زیرساختهای جدیدممکن ساخته است. استفاده از سیم‌کشی‌های موجود تلفن بدون نیاز به اتصال بهدستگاه‌های حجیم و پیچیده، کار مصرف‌کننده را بسیار راحت می‌نماید. برای داشتن یکاتصال ADSL در محل مصرف‌کننده تنها نیاز به یک مودم ویژه است. پس از برقراریارتباط، تنها هزینه ثابت خط ADSL به شکل ماهانه و با توجه به پهنای باند دریافتی بهعنوان هزینه دریافت می‌شود. در حالیکه از ارتباط ADSL استفاده می‌کنید ارتباط تلفنیشما همیشه آزاد و در دسترس است. هزینه تلفن تنها در صورت استفاده از تلفن محاسبهمی‌شود و ربطی به استفاده از خط ADSL ندارد.
DSL چیست
محبوب‌ترین تکنولوژیباند پهن در جهان یعنی DSL بیش از ۳۰ میلیون مشترک تا پایان بهار ۲۰۰۴ به کاربراناینترنت افزوده و تعداد بهره‌مندان جهانی را به ۷۸ میلیون در کل رسانده که این رشدبیش از دو برابر دیگر روش‌های متکی بر پهنای باند بوده است. تکنولوژی DSL یکی ازانواع انتقال پرسرعت بوده است که با تلفن معمولی شما را قادر می‌سازد تا ضمن دسترسیبه اینترنت پرسرعت از امکان دریافت صدا و تصویر با کیفیت بالا استفاده کنید. نوعدیگر همین تکنولوژی ADSL است که یکی از انواع فن آوری DSL است، که در این روشسیستمهای سخت‌افزاری ویژه (DSLAM) باید در پستهای مراکز مخابراتی نصب گردند. پس ازنصب این سیستمها و با استفاده از کابل‌های تلفن، سرویس قابل راه‌اندازی می‌شود،بدین لحاظ از نظر هزینه برای دولت و مصرف‌کننده بسیار قابل قبول است. زیرا هزینهکابل‌کشی مجدد به هیچیک از طرفین تحمیل نمی‌شود. مصرف‌‌کننده این سرویس تنها به یکمودم ADSL احتیاج دارد.
DSL چگونه کار می‌کند
با استفاده از زوج سیمهایمخابرات برای تلفن خانگی ما تنها از یک پانصدم امکانات بالقوه این سیمها استفادهمی‌کنیم و مابقی بلااستفاده می‌ماند. ADSL پهنای باند ۱.۱ مگاهرتزی خطوط مسی را بهکانال های ۴ کیلوهرتزی تقسیم می کند و آخرین کانال را جهت ارسال صدا و فاکس معمولیتخصیص می دهد و ۲۵۶ کانال دیگر را برای انتقال دو طرفه اطلاعات استفاده می کند; بهاین ترتیب که ۶۴ کانال را برای خط ارسال اطلاعات و ۱۲۸ کانال دیگر را جهت دریافتاطلاعات استفاده می کند. در بهترین حالت اگر ۱۹۲ کانال ۴ کیلو هرتزی موجود رااستفاده کند، در تئوری سرعت باید به حدود ۹ مگابیت در ثانیه برسد.در حال حاضر سرعتخطوط ADSL در بهترین حالت ۲ مگابیت در ثانیه می باشد.در عمل، این خطوط اطلاعاتزنجیره وار دیجیتال را به اطلاعات پارالل در دو سر انتقال اطلاع تبدیل می کنند. دقیقا مشابه کاری که در مودم های خطوط عادی انجام می شود.
سرعت انتقال اطلاعاتدر محدوده ذکر شده به عواملی از جمله فاصله ارتباطی و نوع سیم استفاده شده بستگیدارد.حال با استفاده از سخت‌افزارهایی که بتوانند داده‌ها را فشرده‌سازی، ارسال ودریافت نمایند می‌توانیم این قابلیت بلااستفاده را هم به کار بگیریم. یکی از اینسخت‌افزارها در پست مخابرات نصب و دیگری در محل استفاده‌کننده نصب می‌شود. ارتباطاز طریق سیم تلفن قبلی شما برقرار می‌شود بدون اینکه اختلالی در ارتباطات تلفنیبوجود آید. حالا به شرط اینکه مودم همیشه به خط وصل و روشن باشد ارتباط شما بااینترنت همیشه برقرار خواهد بود در عین حال اینکار برای مکالمات تلفنی مشکلی پیشنمی‌آورد.
برتری‌های فنی DSL
اتصال دائم و بی‌وقفه و مطمئن به شبکه مخابراتو شبکه جهانی اینترنت برقرار است – هزینه ثابت ماهانه بدون هزینه نصب (کمتر از۴۰۰۰۰۰ریال برای ۲۵۶Kbps )[ حجم ارسال و دریافت محدوده و هزینه ای ندارد ] – تجهیزات تحویلی به مشتری رایگان است – فاصله زمان درخواست تا تحویل سیستم کوتاهمی‌شود – از حداقل تجهیزات در محل کار یا خانه استفاده می‌شود – سرعت سیستم به قدریبالا خواهد بود که سرویس‌های دیگر اینترنت نیز مانند صوت و تصویر متحرک، برایاستفاده در دسترس خواهند بود – نیاز به کابل‌کشی مجدد نیست – می توان بیش از یک نفراز هر اتصال استفاده نمود- در شرایط ایده‌آل (نبود نویز بر روی سیمها، فاصله کم تامرکز مخابراتی) حداکثر سرعت دریافت ۸Mbps و سرعت ارسال ۱Mbps خواهد بود – اداره وکنترل کارهای چنین اتصالی نیز به سادگی همان کاری است که با تلفن منزل انجاممی‌دهیم _ به علت سرعت بالا (دریافت و ارسال) امکان برقراری جلسات و سمینارهایمجازی با سهولت میسر است – بازشدن راه برای انجام پروژه‌هایی مانند دولت الکترونیک،پزشکی الکترونیک، آموزش سمعی بصری الکترونیک، شبکه اختصاصی الکترونیک و مجموعهوسیعی از دیگر کاربردهای الکترونیک – مسافت ۸/۱ کیلومتری تحت پوشش شبکه برای تامینسرعت ۸ Mbps – ارائه انواع سرویس‌های مختلف براساس بستر شبکه DSL مانند VODSL، Video on demand، VOIP.

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم