نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تکنولوژی WiFi

تکنولوژی WiFi

WiFi روش بیسیم برای ایجاد و اداره شبکه است که به آن شبکه سازی۸۰۲.۱۱و شبکه سازی بیسیم نیز گفته می شود . بزرگترین نقطه قوت WiFi ، سادگی آساناست . شما می توانید کامپیوترهای منزل یا محل کار خود را بدون نیاز به سیم بهیکدیگر متصل کنید .

 

اگر در دفتر کار خود یک شبکه داشته باشید ، روش های بسیار زیادیبرای اتصال کامپیوترهای شبکه شما به هم وجود دارد .
WiFi روش بیسیم برای ایجادو اداره شبکه است که به آن شبکه سازی ۸۰۲.۱۱ و شبکه سازی بیسیم نیز گفته می شود . بزرگترین نقطه قوت WiFi ، سادگی آسان است . شما می توانید کامپیوترهای منزل یا محلکار خود را بدون نیاز به سیم به یکدیگر متصل کنید . کامپیوترهایی که شبکه را تشکلیلمی دهند می توانند تا بیش از ۱۰۰ فوت از هم فاصله داشته باشند .
در این مقالهما در مورد دو جنبه متفاوت WiFi بحث خواهیم کرد . اول ما در رابطه با تکنولوژی پایهکه امکان شبکه سازی WiFi را فراهم می کند بحث می کنیم .
سپس در مورد سخت افزارمورد نیاز برای ساخت شبکه WiFi توضیحاتی را ارائه می کنیم و سپس در مسیر درک مسائلمرتبط با تنظیم و دسترسی به یک WiFi hotspot در منزل به شما کمک می کنیم .
● شبکه Walkie_Talkie .
اگر می خواهید با شبکه سازی بیسیم در ساده ترین سطح آنآشنا شوید ، یک جفت Walkie_Talkie ارزان قیمت ۵ دلاری را در نظر بگیرید . اینهارادیوهای کوچکی هستند که قادر به ارسال و دریافت امواج رادیویی می باشند . وقتی دریک Walkie_Talkie صحبت می کنید ، صدای شما توسط یک میکروفون دریافت می شود . سپس بهشکل یک فرکانس رادیویی کد گذاری می شود و توسط آنتن آن ارسال می گردد . Walkie_Talkie دیگر می تواند امواج ارسال شده را توسط آنتن خود دریافت کند ، صدایشما را که به شکل امواج رادیویی کد گذاری شده decode کند و آن را از یک بلند گو پخشنماید .
یک Walkie_Talkie نمونه مثل این ، با قدرت سیگنالی در حدود ۰.۲۵ واتامواج را ارسال می کند و برد آنها می تواند و برد آنها می تواند به حدود ۵۰۰ تا۱۰۰۰فوت برسد . بیایید تصور کنیم که شما قصد دارید دو کامپیوتر را با استفاده ازتکنولوژی Walkie_Talkie در یک شبکه به هم وصل کنید :
شما هر دو کامپیوتر با یک Walkie_Talkie تجهیز می کنید .
شما برای هر دو کامپیوتر روشی را برای مشخصنمودن اینکه آیا قصد ارسال یا دریافت امواج را دارد معین می نمایید .
شما روشیرا بمنظور تبدیل کد های باینری ( دودویی ) ۰ و ۱ ها به دو beep متفاوت که Walkie_Talkie بتواند آنها را ارسال و دریافت کند و بین beep ها و ۰ و ۱ ها عملتبدیل به انجام برساند مشخص می کنید .
این سناریو عملاً کار می کند . تنهامشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که نرخ تبادل داده بسیار آهسته و کند است . یک Walkie_Talkie ۵دلاری برای کار با صدای انسان طراحی شده است ، بنابراین شمانمی توانید حجم زیادی از داده ها را به این روش ارسال کنید . شاید ۱۰۰۰ بیت درثانیه .
● تکنولوژی رادیویی WiFi .
رادیوهایی که در WiFi استفاده می شودخیلی با رادیوهای بکار رفته در Walkie_Talkie های ۵ دلاری متفاوت نیست . آنها ازتوانایی ارسال و دریافت برخوردار هستند . آنها دارای قابلیت و توانایی تبدیل ۰ و ۱ها به امواج رادیویی و سپس تبدیل آنها به ۰ و ۱ ها هستند .
سه تفاوت عمده بینرادیوهای WiFi و Walkie_Talkie ها وجود دارد :
رادیوهای WiFi که با استانداردهای ۸۰۲.۱۱b و ۸۰۲.۱۱g کار می کنند در ۲.۴GHz امواج را ارسال می کنند ، در صورتیکهآنهایی که از استاندارد ۸۰۲.۱۱a تبعیت می کنند در ۵GHz امواج را ارسال می نمایند . Walkie_Talkie های عادی عموماً در ۴۹MHz کار می کنند . فرکانس بالاتر امکان نرخ هایداده ای بالاتر را فراهم می کند .
رادیوهای WiFi از تکنیک های کد گذاری پیشرفتهتری استفاده می کنند که بنوبه خود موجب نرخ های داده ای بالاتری می شود . برای۸۰۲.۱۱a و ۸۰۲.۱۱g ، تکنیک بکار گرفته شده ، orth_ogonal freguency_division multiplexing (OFDM) نام دارد . برای ۸۰۲.۱۱b این تکنیک با عنوان : Complementary Code Kying(cck) شناخته می شود .
رادیوهای بکار رفته در WiFi از قابلیت تغییرفرکانس ها برخوردار هستند .
کارت های ۶۰۲.۱۱b میتوانند مسیقیماً بر روی هر یکاز این سه باند ارسال شوند ، یا می توانند پهنای باند رادیویی در دسترس را به چندینکانال و hop frequency بین آنها تبدیل کنند . مزیت frequency hopping در این است کهدر مقابل اختلال و پارازیت بسیار ایمن تر است و به چندین عدد از کارت های WiFi اجازه می دهد بطور همزمان و بدون ایجاد اختلال در کار هم با یکدیگر مکالمه کنند .
بدلیل اینکه آنها امواج را با فرکانس های بسیار بالاتری در مقایسه با Walkie_Talkie ها ارسال می کنند ، و بدلیل تکنیک های کدگذاری بکار رفته در آنها ،رادیوهای WiFi می توانند در هر ثانیه داده های بسیار زیادی را اداره و کنترل کنند .
۸۰۲.۱۱b می تواند تا ۱۱ مگابیت در ثانیه ( اگر چه ۷ مگابیت درثانیه معمول تراست ، و ۸۰۲.۱۱b در صورتیکه اختلال زیادی وجود داشته باشد تا کمتر از ۱ یا ۲ مگابیتدر ثانیه تنزل می کند ) را handle کند . ۸۰۲.۱۱g و ۸۰۲.۱۱a می توانند تا ۵۴ مگابیتدر ثانیه را handle کنند ( اگر چه ۳۰ مگابیت در ثانیه معمول تر است ) .
شماممکن است از اینکه نامگذاری از کجا نشات گرفته است دچار کنجکاوی شوید . انستیتویمهندسان الکتریک و الکترونیک استانداردها را ایجاد می کند ، و آنها این استانداردهارا به شکل منحصر به فردی شماره گذاری می کنند . استاندارد ۸۰۲.۱۱ شبکه های بیسیم رادر بر می گیرد . حروف b،a و g به سه نوع استاندارد متفاوت اشاره می کنند :
۸۰۲.۱۱b اولین نسخه ای بود که به بازار مصرف رسید و کندترین و ارزان قیمت تریندر بین این سه استاندارد محسوب می شود . همانگونه که در بالا اشاره شد ، ۸۰۲.۱۱b در۲.۴GHz ارسال می شود و می تواند تا ۱۱ مگابیت در ثانیه را کند .
۸۰۲.۱۱a نسخهبعدی این استاندارد بود که در ۵GHz عمل می کند و قادر است تا ۵۴ مگابیت در ثانیه را handle کند .
۸۰۲.۱۱g تلفیقی از هر دو مورد قبل است که در ۲.۴GHz عمل می کنداما دارای سرعت ۵۴ مگابیت در ثانیه ای ۸۰۲.۱۱a است .
خوشبختانه ، تمام اینتکنولوژی های رادیویی در کارت WiFi گنجانده شده است که کاملاً هم مخفی است . درواقع ، WiFi ، یکی از ساده ترین تکنولوژی هایی است که شما از آن استفاده کرده اید
● اضافه کردن WiFi به یک کامپیوتر .
یکی از بهترین چیزها در مورد WiFi سادگی آن است . تعداد زیادی از laptop های جدید با کارت WiFi توکار به بازار عرضهشده اند ـ ـ در بسیاری از موارد شما برای شروع کار با WiFi مجبور به انجام هیچ کارینیستید . همچنین افزودن یک کارت WiFi به یک laptop قدیمی تر یا به یک کامپیوتررومیزی بسیار ساده است . کاری که باید انجام دهید عبارت است از :
یک کارت شبکه۸۰۲.۱۱b ، ۸۰۲.۱۱a یا ۸۰۲.۱۱g بخرید . ۸۰۲.۱۱g از مزیت سرعت های بالاتر و قابلیتکار و تطابق مناسب در تجهیرات ۸۰۲.۱۱b برخوردار است .
برای یک laptop ، این کاربطور معمول یک کارت PCMCIA که آن را در شکاف PCMCIA کامپیوتر قابل حمل خود قرار میدهید خواهد بود . یا می توانید یک آداپتور بیرونی کوچک خریداری کنید و آن را به یکدرگاه USB وصل کنید .
برای یک کامپیوتر رو میزی ، شما می توانید یک کارت PCI کهآن را در داخل کامپیوتر نصب می کنید خریداری کنید و یا یک آداپتور بیرونی کوچک کهمی توانید از طریق کابل USB آن را به کامپیوتر متصل کنید تهیه نمایید .
کارت رانصب کنید .
درایورهای کارت را نصب کنید .
به hotspot دسترسی پیدا کنید .
یک hotspot عبارت است از یک نقطه برای یک شبکه WiFi که یک جعبه کوچک است که بهاینترنت متصل شده است . این جعبه شامل یک رادیوی ۸۰۲.۱۱ است که می تواند بطورهمزمان با بیش از ۱۰۰ کارت ۸۰۲.۱۱ صحبت کند . در حال حاضرWiFi hotspot های زیادی درمکان های مثل رستوران ها ، هتل ها ، کتابخانه ها و فرودگاه ها وجود دارد . شماهمچنین می توانید hotspot خودتان را به روشی که ادامه این مقاله خواهید دید در منزلایجاد کنید .

 

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق  تاثیر خصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت
دانلود تحقیق مسئله زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع تک هدفه با الگوریتم مبتنی بر ممتیک ترکیبی قورباغه
دانلود تحقیق فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎
دانلود تحقیق طرح ریزی شرکت تولیدی باتری اتومبیل
دانلود تحقیق  تاثیر آموزش پیش دبستانی بر روی کودکان کلاس اول ابتدایی ناحیه یک ساری از دیدگاه معلمان‎
دانلود تحقیق آنتولوژی Ontology و مجوزهای نرم افزاری Licence
دانلود تحقیق آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته
دانلود تحقیق کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی‎

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم