نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تکنولوژی WiFi

تکنولوژی WiFi

WiFi روش بیسیم برای ایجاد و اداره شبکه است که به آن شبکه سازی۸۰۲.۱۱و شبکه سازی بیسیم نیز گفته می شود . بزرگترین نقطه قوت WiFi ، سادگی آساناست . شما می توانید کامپیوترهای منزل یا محل کار خود را بدون نیاز به سیم بهیکدیگر متصل کنید .

 

اگر در دفتر کار خود یک شبکه داشته باشید ، روش های بسیار زیادیبرای اتصال کامپیوترهای شبکه شما به هم وجود دارد .
WiFi روش بیسیم برای ایجادو اداره شبکه است که به آن شبکه سازی ۸۰۲.۱۱ و شبکه سازی بیسیم نیز گفته می شود . بزرگترین نقطه قوت WiFi ، سادگی آسان است . شما می توانید کامپیوترهای منزل یا محلکار خود را بدون نیاز به سیم به یکدیگر متصل کنید . کامپیوترهایی که شبکه را تشکلیلمی دهند می توانند تا بیش از ۱۰۰ فوت از هم فاصله داشته باشند .
در این مقالهما در مورد دو جنبه متفاوت WiFi بحث خواهیم کرد . اول ما در رابطه با تکنولوژی پایهکه امکان شبکه سازی WiFi را فراهم می کند بحث می کنیم .
سپس در مورد سخت افزارمورد نیاز برای ساخت شبکه WiFi توضیحاتی را ارائه می کنیم و سپس در مسیر درک مسائلمرتبط با تنظیم و دسترسی به یک WiFi hotspot در منزل به شما کمک می کنیم .
● شبکه Walkie_Talkie .
اگر می خواهید با شبکه سازی بیسیم در ساده ترین سطح آنآشنا شوید ، یک جفت Walkie_Talkie ارزان قیمت ۵ دلاری را در نظر بگیرید . اینهارادیوهای کوچکی هستند که قادر به ارسال و دریافت امواج رادیویی می باشند . وقتی دریک Walkie_Talkie صحبت می کنید ، صدای شما توسط یک میکروفون دریافت می شود . سپس بهشکل یک فرکانس رادیویی کد گذاری می شود و توسط آنتن آن ارسال می گردد . Walkie_Talkie دیگر می تواند امواج ارسال شده را توسط آنتن خود دریافت کند ، صدایشما را که به شکل امواج رادیویی کد گذاری شده decode کند و آن را از یک بلند گو پخشنماید .
یک Walkie_Talkie نمونه مثل این ، با قدرت سیگنالی در حدود ۰.۲۵ واتامواج را ارسال می کند و برد آنها می تواند و برد آنها می تواند به حدود ۵۰۰ تا۱۰۰۰فوت برسد . بیایید تصور کنیم که شما قصد دارید دو کامپیوتر را با استفاده ازتکنولوژی Walkie_Talkie در یک شبکه به هم وصل کنید :
شما هر دو کامپیوتر با یک Walkie_Talkie تجهیز می کنید .
شما برای هر دو کامپیوتر روشی را برای مشخصنمودن اینکه آیا قصد ارسال یا دریافت امواج را دارد معین می نمایید .
شما روشیرا بمنظور تبدیل کد های باینری ( دودویی ) ۰ و ۱ ها به دو beep متفاوت که Walkie_Talkie بتواند آنها را ارسال و دریافت کند و بین beep ها و ۰ و ۱ ها عملتبدیل به انجام برساند مشخص می کنید .
این سناریو عملاً کار می کند . تنهامشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که نرخ تبادل داده بسیار آهسته و کند است . یک Walkie_Talkie ۵دلاری برای کار با صدای انسان طراحی شده است ، بنابراین شمانمی توانید حجم زیادی از داده ها را به این روش ارسال کنید . شاید ۱۰۰۰ بیت درثانیه .
● تکنولوژی رادیویی WiFi .
رادیوهایی که در WiFi استفاده می شودخیلی با رادیوهای بکار رفته در Walkie_Talkie های ۵ دلاری متفاوت نیست . آنها ازتوانایی ارسال و دریافت برخوردار هستند . آنها دارای قابلیت و توانایی تبدیل ۰ و ۱ها به امواج رادیویی و سپس تبدیل آنها به ۰ و ۱ ها هستند .
سه تفاوت عمده بینرادیوهای WiFi و Walkie_Talkie ها وجود دارد :
رادیوهای WiFi که با استانداردهای ۸۰۲.۱۱b و ۸۰۲.۱۱g کار می کنند در ۲.۴GHz امواج را ارسال می کنند ، در صورتیکهآنهایی که از استاندارد ۸۰۲.۱۱a تبعیت می کنند در ۵GHz امواج را ارسال می نمایند . Walkie_Talkie های عادی عموماً در ۴۹MHz کار می کنند . فرکانس بالاتر امکان نرخ هایداده ای بالاتر را فراهم می کند .
رادیوهای WiFi از تکنیک های کد گذاری پیشرفتهتری استفاده می کنند که بنوبه خود موجب نرخ های داده ای بالاتری می شود . برای۸۰۲.۱۱a و ۸۰۲.۱۱g ، تکنیک بکار گرفته شده ، orth_ogonal freguency_division multiplexing (OFDM) نام دارد . برای ۸۰۲.۱۱b این تکنیک با عنوان : Complementary Code Kying(cck) شناخته می شود .
رادیوهای بکار رفته در WiFi از قابلیت تغییرفرکانس ها برخوردار هستند .
کارت های ۶۰۲.۱۱b میتوانند مسیقیماً بر روی هر یکاز این سه باند ارسال شوند ، یا می توانند پهنای باند رادیویی در دسترس را به چندینکانال و hop frequency بین آنها تبدیل کنند . مزیت frequency hopping در این است کهدر مقابل اختلال و پارازیت بسیار ایمن تر است و به چندین عدد از کارت های WiFi اجازه می دهد بطور همزمان و بدون ایجاد اختلال در کار هم با یکدیگر مکالمه کنند .
بدلیل اینکه آنها امواج را با فرکانس های بسیار بالاتری در مقایسه با Walkie_Talkie ها ارسال می کنند ، و بدلیل تکنیک های کدگذاری بکار رفته در آنها ،رادیوهای WiFi می توانند در هر ثانیه داده های بسیار زیادی را اداره و کنترل کنند .
۸۰۲.۱۱b می تواند تا ۱۱ مگابیت در ثانیه ( اگر چه ۷ مگابیت درثانیه معمول تراست ، و ۸۰۲.۱۱b در صورتیکه اختلال زیادی وجود داشته باشد تا کمتر از ۱ یا ۲ مگابیتدر ثانیه تنزل می کند ) را handle کند . ۸۰۲.۱۱g و ۸۰۲.۱۱a می توانند تا ۵۴ مگابیتدر ثانیه را handle کنند ( اگر چه ۳۰ مگابیت در ثانیه معمول تر است ) .
شماممکن است از اینکه نامگذاری از کجا نشات گرفته است دچار کنجکاوی شوید . انستیتویمهندسان الکتریک و الکترونیک استانداردها را ایجاد می کند ، و آنها این استانداردهارا به شکل منحصر به فردی شماره گذاری می کنند . استاندارد ۸۰۲.۱۱ شبکه های بیسیم رادر بر می گیرد . حروف b،a و g به سه نوع استاندارد متفاوت اشاره می کنند :
۸۰۲.۱۱b اولین نسخه ای بود که به بازار مصرف رسید و کندترین و ارزان قیمت تریندر بین این سه استاندارد محسوب می شود . همانگونه که در بالا اشاره شد ، ۸۰۲.۱۱b در۲.۴GHz ارسال می شود و می تواند تا ۱۱ مگابیت در ثانیه را کند .
۸۰۲.۱۱a نسخهبعدی این استاندارد بود که در ۵GHz عمل می کند و قادر است تا ۵۴ مگابیت در ثانیه را handle کند .
۸۰۲.۱۱g تلفیقی از هر دو مورد قبل است که در ۲.۴GHz عمل می کنداما دارای سرعت ۵۴ مگابیت در ثانیه ای ۸۰۲.۱۱a است .
خوشبختانه ، تمام اینتکنولوژی های رادیویی در کارت WiFi گنجانده شده است که کاملاً هم مخفی است . درواقع ، WiFi ، یکی از ساده ترین تکنولوژی هایی است که شما از آن استفاده کرده اید
● اضافه کردن WiFi به یک کامپیوتر .
یکی از بهترین چیزها در مورد WiFi سادگی آن است . تعداد زیادی از laptop های جدید با کارت WiFi توکار به بازار عرضهشده اند ـ ـ در بسیاری از موارد شما برای شروع کار با WiFi مجبور به انجام هیچ کارینیستید . همچنین افزودن یک کارت WiFi به یک laptop قدیمی تر یا به یک کامپیوتررومیزی بسیار ساده است . کاری که باید انجام دهید عبارت است از :
یک کارت شبکه۸۰۲.۱۱b ، ۸۰۲.۱۱a یا ۸۰۲.۱۱g بخرید . ۸۰۲.۱۱g از مزیت سرعت های بالاتر و قابلیتکار و تطابق مناسب در تجهیرات ۸۰۲.۱۱b برخوردار است .
برای یک laptop ، این کاربطور معمول یک کارت PCMCIA که آن را در شکاف PCMCIA کامپیوتر قابل حمل خود قرار میدهید خواهد بود . یا می توانید یک آداپتور بیرونی کوچک خریداری کنید و آن را به یکدرگاه USB وصل کنید .
برای یک کامپیوتر رو میزی ، شما می توانید یک کارت PCI کهآن را در داخل کامپیوتر نصب می کنید خریداری کنید و یا یک آداپتور بیرونی کوچک کهمی توانید از طریق کابل USB آن را به کامپیوتر متصل کنید تهیه نمایید .
کارت رانصب کنید .
درایورهای کارت را نصب کنید .
به hotspot دسترسی پیدا کنید .
یک hotspot عبارت است از یک نقطه برای یک شبکه WiFi که یک جعبه کوچک است که بهاینترنت متصل شده است . این جعبه شامل یک رادیوی ۸۰۲.۱۱ است که می تواند بطورهمزمان با بیش از ۱۰۰ کارت ۸۰۲.۱۱ صحبت کند . در حال حاضرWiFi hotspot های زیادی درمکان های مثل رستوران ها ، هتل ها ، کتابخانه ها و فرودگاه ها وجود دارد . شماهمچنین می توانید hotspot خودتان را به روشی که ادامه این مقاله خواهید دید در منزلایجاد کنید .

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم