نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تعداد زایمان‌های طبیعی برای آموزش دانشجویان مامایی کم است

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران کمبود منابع انسانی را از جمله مشکلات فراگیر در دانشگاه دانست و گفت: لازم است در مدیریت منابع انسانی تعادل بین کار و منابع حفظ شود.

به گزارش سرویس «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)،دکتر جلیلی در نشست هیات رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی اظهار کرد: رویکرد دانشگاه مشارکت دادن همه همکاران و استفاده از خرد جمعی در تصمیم گیری و در عین حال ایجاد حس مالکیت است.

وی با اشاره به اینکه در سال های گذشته دانشگاه مانند هر مجموعه اجرایی دیگری جهت گیری های کلانی داشته است، خاطر نشان کرد: همه اعضای هیئت علمی دانشگاه نیزدر لوای نقشه علمی، برنامه ۴ ساله و رئوس برنامه ۴ ساله در جریان جهت‌گیری‌های دانشگاه قرار گرفته اند. طبیعتا در این مسیر تنگناهایی هم وجود دارد که با همراهی و همدلی این افراد، قابل مدیریت کردن است.

جلیلی ادامه داد: رویکرد دانشگاه مشارکت دادن همه همکاران و استفاده از خرد جمعی در تصمیم گیری و در عین حال ایجاد حس مالکیت است. حس مالکیتی که همه باید به دانشگاه داشته باشیم. بنابراین دانشگاه فرصت ها، چالش ها و برنامه هایی دارد که همه باید در تدوین، مشخص کردن جهت گیری ها و در اجرای آن همگام باشیم.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین درباره مسائل و مشکلات مطرح شده در این جلسه تصریح کرد: بعضی از موارد مطروحه نیازمند بحث، بررسی و پیگیری بیشتر است.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد همکاری بین اعضای هیئت علمی و مسئولین، تصریح کرد: بهتر است همکاری بین اعضای دانشگاه از مسیر یک بازی برد-برد انجام شود و به عبارتی دیگر فضا به گونه ای آماده شود که درعین طرح خواسته‌های اعضای هیات علمی، اجرا و مدیریت آن برای دانشگاه هم قابل انجام باشد. نمی توان دانشگاه و مسائلش را نادیده گرفت.

جلیلی برخی از مشکلات مطرح شده در این نشست را مسائلی دانست که گریبانگیر دانشگاه و وزارت بهداشت هم هست و گفت: یکی از نکاتی که در تمام دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی تهران دیده می‌شود مسِئله کمبود منابع انسانی است. به نظر می‌رسد هیچ دانشکده ای در بدنه هیات علمی و کادر اجرایی و اداری، نیروی انسانی کافی داشته باشد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر لزوم پویایی محیط آکادمیک، خاطرنشان کرد: تنها در این صورت است که رشد و توسعه در این محیط اتفاق می افتد؛ اما در عین حال باید در مدیریت منابع انسانی تعادل بین کار و منابع حفظ شود.

وی افزود: ممکن است زمانی به هم خوردن تعادل قابل کنترل نباشد؛ مانند زمانیکه دانشجوی بیش از ظرفیت به دانشگاه تحمیل می‌شود. بنابراین نباید کارهای بیش از توان دانشگاه به سیستم تحمیل شود.

دکتر جلیلی درباره شرایط راه‌اندازی رشته‌های جدید، گفت: رشته جدید را زمانی می‌توان راه اندازی کرد که در درجه اول هیچ کمبود امکاناتی برای راه اندازی رشته وجود نداشته باشد و همچنین کاملا از کیفیت رشته هایی که در حال تدریس است، اطمینان حاصل شود. در نهالیت نیزلازم است امکانات مورد نیاز برای تاسیس رشته جدید و امکان تامین آن مورد بررسی قرار گیرد.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران همچنین با اشاره به وجود مشکلی مشترک در دانشکده‌های پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و توانبخشی تصریح کرد: لازم است سهم علوم پزشکی در دو مقطع کارشناسی و ارشد متعادل شود.

وی درباره مدل آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی خاطر نشان کرد: در دانشکده پرستاری و مامایی مدل آموزشی بالینی وجود دارد که تا حدود زیادی شبیه دانشکده پزشکی و قدری شبیه دانشکده دندانپزشکی است.

جلیلی افزود: دانشکده دندانپزشکی مدلی را برای حل این مشکل ایجاد کرده است؛ این دانشکده یک محیط ارائه خدمت محدود و کنترل شده ای با عنوان کلینیک دندانپزشکی دارد. دانشکده پزشکی هم ارائه خدمات را به عهده گرفته و برای خودش فضای آموزشی ایجاد کرده است.

وی مدل‌های آموزشی ذکر شده را غیرقابل تعمیم به دانشکده پرستاری و مامایی دانست و گفت: دانشکده پرستاری و مامایی نیز باید مدلی را پیدا کند که بتواند هم آموزش بالینی خود را جدی تر کند و هم زمینه و یا فضای آموزشی برای خود پیدا کند.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به پیچیدگی های موجود در تعاملات بیمارستان ها با دانشکده پزشکی یادآور شد: آنچه مسلم است این که بیمارستان بدون نیرویی که از دانشکده پزشکی وارد آن می شود نمی تواند کار کند و دانشکده پزشکی هم بدون بیمارستان نمی تواند کار کند. در واقع یک همسفرگی بین این دو واحد ایجاد شده است. این مدل در پزشکی جواب داده و باید مدلی مناسب نیز برای دانشکده پرستاری و مامایی طراحی شود.

جلیلی همچنین ضمن تشکر از هیات رئیسه دانشکده پرستاری و مامایی به خاطر تعامل سازنده شان با اعضای گروه‌های آموزشی، این تعامل را باعث رشد و بالندگی دانشکده دانست و حضور فعال و پرشور اعضای هیات علمی در این نشست را مثبت ارزیابی کرد و گفت: حضور فعال اعضای هیات علمی در نشست‌ها برای شما غنیمت است؛ در سایر دانشکده ها کمتر شاهد چنین مشارکت هایی هستیم و این مسئله نه تنها برای دانشکده پرستاری نکته قوت محسوب می شود؛ بلکه ظرفیتی است که دانشگاه هم باید از آن استفاده کند.

دکتر محمدعلی چراغی، رییس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز در ادامه این نشست طرح و انتقال مشکلات و مسائل دانشکده به مدیران ارشد دانشگاه را جزء اصول مدیریت دانشکده دانست و گفت: مجموعه دانشگاه نگاه عدالت محور و دانایی محوری دارند و ما همواره حمایت های لازم را از مجموعه ارشد دانشگاه داریم.

وی ادامه داد: نگاه ریاست دانشکده این است که چه در نشست های کلی و یا در ملاقات های انفرادی با مدیریت ارشد دانشگاه مسائل دانشکده منتقل شود.

چراغی حضور دکتر جلیلی، معاون آموزشی دانشگاه، در این نشست را فرصتی مغتنم دانست و تصریح کرد: محوریت کار مجموعه مدیریت ارشد دانشگاه بر اصل پاسخگویی، تعامل دو طرفه، مدیریت مشارکتی و استماع نظرات محیط برای مدیریت بهتر دانشگاه است.

وی خاطرنشان کرد: احترام متقابل ازموضوعات اصلی در سخنان ریاست دانشگاه است و توضیحات مکرری که مخصوصا در حوزه آموزشی وسایت روابط عمومی دانشگاه دیده می‌شود، همگی بیانگر محوریت همین نگرش در دانشگاه است.

به گزارش ایسنا، اعضای هیات علمی و کارشناسان آموزشی مواردی چون کمبود نیروی انسانی در گروه های آموزشی، نیاز به جذب نیروی انسانی هیئت علمی و طولانی بودن فرایند جذب اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، اخذ تمهید لازم برای جذب اعضای آموزشی با سابقه کاری بالا به عنوان هیات علمی، پایین آمدن کیفیت آموزش با علت تعداد زیاد واحد حق التدریس، سوخت شدن مرخصی های اعضای هیات علمی و تعیین سقف ۱۶۰ ساعت حضور برای اعضای هیات علمی حتی در فروردین ماه، مشکلات دانشجویان و مربیان پرستاری و مامایی در بیمارستان‌های آموزشی را مطرح کردند و خواستار بررسی موارد توسط معاونت آموزشی دانشگاه شدند.

تعداد زایمان‌های طبیعی برای آموزش دانشجویان کم است

در این نشست همچنین بر سیاستگذاری های کشور در خصوص افزایش زایمان طبیعی تاکید شد.

میرمولائی، عضو هیات علمی گروه مامایی و بهداشت باروری اظهار کرد: مقام معظم رهبری بر گسترش زایمان طبیعی تاکید زیادی داشته‌اند و طرح تحول نظام سلامت نیز بر مبنای همین افزایش فرزندآوری و زایمان طبیعی گذاشته شده است. اما آنچه به عنوان واقعیت می بینیم این است که هیچ آموزشی در زمینه زایمان طبیعی نداریم.

وی افزود: آموزش دانشجویان نیز به تعداد زایمان‌های طبیعی که در بیمارستان‌ها انجام می‌شود بستگی دارد.

میر مولائی با بیان اینکه تعداد زایمان‌های طبیعی کم است، تصریح کرد: دانشجویان تنها حدود ۸۰ زایمان می‌بینند که این زایمان‌ها زایمان طبیعی نیست؛ بلکه زایمان پر از دردی است که حرمت مادر را هم از بین می برد در صورتی که زایمان طبیعی این نیست.

دکتر تقی زاده، معاون پژوهشی دانشکده نیز تعلق نگرفتن واحد آموزشی به فعالیت های پژوهشی اعضای هیات علمی را یکی از مسائل و مشکلات موجود در امور پژوهشی دانست و گفت: خوب است برای همه مشخص شود که هیات علمی که تمام وقت است؛ چند ساعت کار باید بر اساس موظفی داشته باشد؟ هیات علمی تمام وقت ما صبح تا ۵ بعداز ظهر در دانشکده است و به خاطر کارآموزی هایی که در این ساعت کاری می رود، مجبور است کار علمی اش را بعد از ساعت موظف و حتی تا نیمه های شب انجام دهد؛ این فعالیت ها کجا دیده می شود.

وی خاطر نشان کرد: برای ارتقای یک سیستم نباید به قسمت های دیگر ضربه زده شود. باید برای فعالیت های پژوهشی که اعضاء هیات علمی در کنار فعالیت‌های آموزشی شان انجام می‌دهند، جبرانی در نظر گرفته شود و یا واحد آموزشی به آن تعلق گیرد.

دکتر رضا نگارنده، عضو هیات علمی گروه بهداشت نیز با اشاره به محسوب نشدن واحد آموزشی، برای راهنمایی پایان نامه های اضافه بر واحدهای موظفی اساتید در دانشکده؛ خواستار عملکرد یکپارچه دانشگاه در زمینه اجرایی سازی قوانین شد.

دکتر ترانه تقوی؛ مدیر گروه روانپرستاری نیز با اشاره به بازنگری برنامه کارشناسی ارشد پرستاری و ارائه برنامه جدید توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار داشت: در این برنامه، آموزش نظری به صورت کلی تغییر پیدا کرده است؛ همچنین در آموزش بالینی این برنامه هم شیفت هایی در نظر گرفته شده که همگی عصر و شب هستند. این در حالی است که بیمارستان‌ها حداقل امکانات رفاهی را در اختیار دانشجویان ما قرار نمی دهند و دانشجویان و مربیان در بیمارستان ها غذا و مکانی برای استراحت ندارند.

انتهای پیام

مطالب مرتبط

شرایط پذیرش در دانشگاه فرهنگیان در دستور کار شورای عالی آموزش و پرورش
ثبت‌نام ۸۷۹ هزار و ۴۳۱ داوطلب در آزمون سراسری ۹۴ /برگزاری کنکور ۲۱ خرداد
تحصیل مسن ترین دانشجوی علمی کاربردی در جهاددانشگاهی سمنان
کاهش سهمیه عمره دانشجویی
اعتراض شورای اسلامی شدن دانشگاه ها به مداخلات در فعالیت‌های دانشگاهها
درخواست اساتید دانشگاه‌های هنگ‌کنگ برای استقلال از چین
آموزش روش‌های پیشگیری از ایدز به دانشجویان
پیام تسلیت جامعه دانشگاهی به مناسبت درگذشت مادر روحانی

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم