نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تطبیق نظریه ی های انگیزش ازدیدگاه مدیریت واسلام درایران

چکیده:
عملکرد فرد تابعیاز توانایی فرد،انگیزش وفرصت ارائه ی عملکردمی باشد.
انگیزش (motive)عبارت است ازفرایندی که شدت ،جهت وتداوم تلاش فرد برای دستیابی به یک هدف را مشخص می کند.
منبع انگیزش اخلاقی به دنبال سرچشمه های اولیه ی یک رویدادو رفتاراخلاقی است.
مبحث منابع انگیزش یاریشه های انگیزاننده درانسان مورد کم توجهی محققان روان شناسی قرارگرفته است.
روان شناسانى که در تحقیقاتشان روش (پدیدارشناختی) را به کار مى گیرنداز تحقیق و کنکاش درباره بسیارى از پدیده هاى مهم روانى اجتناب میکنند از این رو، کار بررسى در مورد خود «نفس» را از حوزه تحقیقاتى خود کنار گذاشتهاند.
ازدیدگاه اسلام انگیزش اخلاقی:برانگیخته شدن درونی، برای جذب واجرای فضایل ودفع واجتناب از رذایل است. منابع انگیزشی درروایات اسلامی برای انگیزه مند کردن انسان برای افعال اخلاقی بسیارغنی است.
برخی از مدیران سازمان ها درکشوربدون توجه به منابع انگیزش وساختار فرهنگی در افرادوسازمان های مربوطه صرفا سعی در ایجاد انگیزه های بیرونی می کنند.درحالی که اگرفرد متاثر ازنفس کار و انگیزه های درونی ومعنوی باشد با ارائه ی انگیزه های بیرونی ومادی موجب کاهش انگیزه در فرد شده واگر مدیر مجددبه قطع این انگیزاننده هابیرونی ادقام کند به کاهش مجدد انگیزه در افرادمنجر خواهد شد.
دراین تحقیق سعی شده است ابتدا به تعریف وبیان پیشینه انگیزه های مادی وروحی ازدیدگاه اندیشمندان پرداخته وسپس دیدگاه اسلام را درزمینه ی انگیزه معنوی بیان نماییم ودرادامه به بررسی تطبیقی این نظریه ها پرداخته می شود.

لینک دانلود

حجم :
download:
نوع فایل :
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود – ۳manage.com
مدیران دانلود هیچ مسئولیتی در قبال مطالب خودکار جمع شده از دیگر سایتها ندارد

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق  بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی
مقاله طراحی و تدوین راهبردهای توسعه ورزش همگانی (مورد مطالعه: بانوان ورزشکار) شهرستان اهواز
مقاله بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت ورزشی هوازی برنیتریک اکساید(NO) خون،شدت بیماری(EDSS) و آمادگی هوازی(VO2max) زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس(MS) نوع عود کننده-بهبود یابنده(RR)
مقاله تبیین نقش توانمندسازهای فرهنگ کارآفرینی و مشتری مداری در کلاس جهانی
مقاله بررسی نقش استراتژیک کارآفرینی در مدیریت ورزشی
مقاله ارائه روشی جدید در سیستم پیشنهاد دهنده پویا با استفاده از تجزیه تانسوروفاصله چگالی دو تابع
مقاله ارزیابی فرهنگ سازمانی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله شناسایی موانع اجرای روشهای نوین تدریس تربیت بدنی از دیدگاه دبیران تربیت بدنی

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم