نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تخصص شبکه و مدرک ‍‍‍CCNP

تخصص شبکه و مدرک ‍‍‍CCNP

مدرک +Network مربوط به آشنایی اصولی و پایه‌ای با مفاهیم اساسیشبکه است و مدرک CCNA مربوط به برپایی و پیکربندی شبکه‌های مبتنی بر تجهیزات سیسکوکه کمتر از یکصد کلاینت در شبکه دارند.

 

مدرک +Network مربوط به آشنایی اصولی و پایه‌ای با مفاهیم اساسیشبکه است و مدرک CCNA مربوط به برپایی و پیکربندی شبکه‌های مبتنی بر تجهیزات سیسکوکه کمتر از یکصد کلاینت در شبکه دارند. در این شماره قصد داریم مدرک مقطع بالاترشرکت سیسکو برای شبکه‌های بزرگتر را معرفی کنیم. لازم به یادآوری است که منابعمورداستفاده این مقاله، سایت شرکت سیسکو، مجلات الکترونیکی مربوط به کسب مدرک وراهنمای موسسه آموزشی کاریار ارقام می‌باشد.
معرفی
CCNP یک مدرک رده بالایمهندسی شبکه است. افرادی که صاحب مدرک مذکور شوند قادر خواهند بود شبکه‌های بزرگکامپیوتری که بین صد تا بیش از پانصد کامپیوتر دارند، را نصب، پیکربندی و عیب‌یابینمایند. این نوع شبکه‌ها که عموماً در کارخانجات صنعتی بزرگ مراکز عظیم تجاری وهمچنین سازمان‌های بزرگ مستقر هستند، برخلاف شبکه‌های محلی کوچک و شبکه‌های دفتری،به دلیل نوع استفاده، تعداد کاربران زیاد و نقشی که در پیشبرد اهداف نهایی آنسازمان ایفا می‌کنند، از حساسیت و اهمیت حیاتی برخوردارند. لذا افرادی که با کسبمدرک CCNP پا به عرصه پرداختن به این‌گونه شبکه‌ها می‌گذارند نسبت به دارندگانمدارک دیگری چون CCNA، اهداف بزرگتر و به دنبال آن مشکلات و دردسرهای بیشتری راپیش‌رو دارند. در عوض، این افراد از لحاظ موقعیت شغلی در رده‌های بالاتر، از لحاظحساسیت نقشی که به عهده دارند دارای مسؤولیت خطیرتر، و از لحاظ درآمد، وضعیتیمطلوبتر از سایر دست‌اندرکاران طراحی و نصب شبکه دارند. به‌طور کلی CCNP مدرکی استکه چیزی را جهت دستیابی داوطلب به فناوری روز شبکه‌های بزرگ کم نمی‌گذارد. مباحثمتعددی که در این دوره مطرح می‌شود به صورت همه جانبه، هر نوع فناوری در زمینهشبکه‌های مذکور را مورد بررسی قرار می‌دهد و در این راه هر مسأله مهمی مثل امنیت،کیفیت سرویس (QoS)، شبکه‌های مجازی (VPN) و تکنولوژی باند‌پهن را به تفصیل مطرحمی‌نماید.
پیش‌نیاز
داوطلبان کسب مدرک CCNP باید اولین قاعده هرم تحصیلیشرکت سیسکو یعنی مدرک CCNA را که مربوط به شبکه‌های محلی کوچک می‌شود گذراندهباشند. به طور کلی و بدون در نظر گرفتن هدف کسب مدرک، اشخاصی که مایلند در دوره‌هایآموزشی CCNP شرکت نمایند باید با مفاهیم اساسی و مهمی چون موارد زیر آشنایی قبلیداشته باشند: ISL،Route Redistribution ،IP ،X.۲۵ ،OSPF ،IPX ،DDR ،VLSM ،IGRP ،PSTN ،Frame Relay ،Async Routing ،VLAN ،ISDN ،Apple talk ،Ethernet ،FDDI و ۱۰. ۸۰۲.
اهداف
شخصی که به دریافت مدرک CCNP نایل می‌شود از لحاظ رده شغلی درمیان تمام شغل‌هایی که مربوط به مهندسی شبکه و خصوصاً نصب راه‌اندازی شبکه بااستفاده از تجهیزات سیسکو می‌شود، در رده دوم یعنی پس از مدرک CCIE که مربوط بهمشاوران حرفه‌ای سیسکو است قرار می‌گیرد. این بدین معنی است که شخص دارندهCCNP می‌تواند اولاً فاصله مقام خود را با ارشد‌ترین سطح کارشناسی شبکه به یک قدمبرساند. کارشناس شبکه با ارتقای مدرک خود از CCNA به CCNP نه تنها تسلط خود برمباحث مربوط به شبکه‌های LAN و Dial up را افزایش می‌دهد بلکه از محدوده شبکه‌هایمحلی با کاربرد کوچک خارج شده و توانایی خود را در راه‌اندازی شبکه‌های WAN تثبیتمی‌کند. برای کسب مدرک CCNP شرکت در ۴ دوره آموزشی و گذراندن موفقیت‌آمیز آزمون‌هایهر کدام از آن‌ها الزامی است. این دوره عبارتند از:
۱- ساخت شبکه‌های عادیسیسکو (BSCI)
در این دوره، نحوه اتصال و استفاده از روترهای سیسکو در شبکه‌های LAN و WAN برای سایت‌های متوسط تا بزرگ آموزش داده می‌شود. در این دوره مباحث جامعیدر زمینه پروتکل‌های EIGRP ،BGP ،EGP ،OSPF و ISIS مطرح شده و داوطلبان با دو نوعپروتکل مسیریابی به نام‌های Distance Vector و Link State آشنا شوند. با اتمام ایندوره، داوطلب می‌تواند سرویس‌های IOS مناسب یک روتر سیسکو را انتخاب و راه‌اندازینماید.
۲- ساخت شبکه‌های چند لایه سیسکو (BCMSN)
در این دوره، نحوه ایجادیک فضای شبکه براساس فناوری سوئیچینگ چند‌لایه در سرعت‌های بالای اترنت به مدیرانشبکه‌ها آموزش داده می‌شود. این دوره شامل مفاهیم مسیریابی و سوئیچینگ و فناوری‌هایلایه دو و سه است. داوطلبان پس از طی این دوره قادر خواهند بود یک فضای سوئیچینگچند لایه را برپا ساخته و به کنترل ترافیک شبکه با استفاده از سیستم‌های احراز هویتلایه‌های مختلف بپردازند.
۳- ساخت شبکه‌های راه‌دور (BCRAN)
در این دوره،داوطلب چگونگی پیکربندی و عیب‌یابی شبکه‌هایی که در جاهای دیگر ایجاد شده و از طریقتکنولوژی راه‌دور (Remote) به سایت مرکزی دسترسی دارند را فرا می‌گیرد. همچنین حالتعکس این عمل یعنی دسترسی راه‌دور به سایت مرکزی با مصرف کمترین پهنای‌باند نیز دراین دوره مورد بحث قرار می‌گیرد. به طور کلی در BCRAN توجه ویژه‌ای به شبکه‌های WAN به عمل آمده و نحوه پیکربندی تجهیزات سیسکو و برقراری ارتباط بهینه بین سایت مرکزیو سایر شعبات و مسایل مربوط به کیفیت سرویس (QOS) در یک شبکه WAN تشریح می‌شود. ایندوره به خصوص برای مدیران شبکه‌ها که مسؤول اجرا و عیب‌یابی Backbone یک شبکه WAN هستند از اهمیت خاصی برخوردار است.
۴- پشتیبانی و رفع عیب شبکه (CIT)
دراین دوره، داوطلب چگونگی عیب‌یابی کامپیوترهای‌ سرویس‌ گیرنده یا سرویس‌دهنده کهتحت پروتکل‌های مختلف به هم متصل گشته‌اند و از سوئیچ‌ها و روترهای سیسکو استفادهمی‌کنند را فرا می‌گیرد. بنابراین با گذراندن دوره مذکور، می‌توان به تحلیل وشناسایی مشکلات در محیط‌های Fast Ethrnet ،VLAN ،Frame Relay ،ISDN BRI و … پرداخت و مشکلات پیچیده مربوط به سوئیچ‌ها و روترهای سیسکو را حل کرد.
وضعیتدرآمد
طبق آمار مجله Certification، میانگین درآمد دارندگان مدرک CCNP در سال۲۰۰۳برابر ۶۴ هزار دلار در سال بوده است که در مقایسه با مدرک بنیادین و سطح مبتدیشبکه یعنی +Network با ۳۸ هزار دلار در سال و مدرک سیسکو سطح متوسط شبکه یعنی CCNA با ۴۸ هزاردلار در سال، از فاصله جالب توجهی برخوردار است. در این آمار، مدرکمهندسی شبکه مایکروسافت درآمدی در حدود ۴۳ هزاردلار در سال را از آن خود کرده استکه این مسأله به نوعی بیانگر دشواری مراحل یادگیری و سطح بالای مدرک CCNP است. همچنین طبق آمار دیگری که از طرف موسسه آموزشی Cert City صورت گرفته است، دارندگانمدرک CCNP با حداقل ۱۲ درصد افزایش حقوق یعنی بیش از ۶ هزار دلار نسبت به وضعیتقبلی خود با مدرک CCNA مواجه گشته‌اند. همچنین آماری که مجله TCPMag ارایه می‌دهدحاکی از کاهش ۷ درصدی تعداد دارندگان این مدرک نسبت به سال قبل ۲۰۰۲ است. اما درهمین مورد سایت Cert Mag اعلام کرده است که میانگین درآمد دارندگان مدرک CCNP برابر۶۹هزاردلار در سال بوده است که نسبت به مدرک CCNA از یک افزایش ۱۰ هزاردلاری درسال حکایت می‌کند.
مقالات مرتبط
سیسکو نرم‌افزار امنیتی برای سوئیچ‌های خودعرضه می‌کند
( سیسکو )
آشنایی با مسیریاب‌های سیسکو ـ (قسمت دوم)
( سیسکو )
مدیریت امنیت و مدرک CISSP
( مدارک آی‌تی )
آشنایی بامسیریابهای سیسکو
( سیسکو )
سیسکو کارمند سابق خود را از فاش‌گویی برحذرداشت
( سیسکو )
RSA : مدرکی برای متخصصان امنیت
( مدارک آی‌تی )
ضعف ادوات سیسکو در مقابل حملات DoS
( سیسکو )
سیسکو در آسیا چه خواهدکرد ؟
( سیسکو )
مدرک MOUS ویژه حرفه ای های آفیس
( مدارک آی‌تی )
مدیریت پایگاه داده ها و مدرک MCDBA
( مدارک آی‌تی )
هرزنامه تا کی؟
( سیسکو )
آشنایی با مدرک MCSD.NET
( مدارک آی‌تی )
آشنایی با مدرک +Network
( مدارک آی‌تی )
آشنایی با مدرک تخصصی CCNA
( مدارک آی‌تی – سیسکو )
معرفی راه حل های IP Telephony
( سیسکو )
آشنایی با مدرک MCSA
( مدارک آی‌تی )
آشنایی با مدرک CIW
( مدارک آی‌تی )

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم