نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تحقیق با عنوان خواص دی الکتریکی

خواص دی الکتریکی

ماده دی الکتریک ایده آل آن است که بار آزاد نداشته باشد با وجود این محیط های دی الکتریک از مولکولها و مولکولها نیز از هسته ها و الکترونها تشکیل شده اند، و هنگامیکه تحت تأثیر میدان الکتریکی قرا رمی گیرند قسمتهای مثبت و منفی هر مولکول از مواضع حالت تعادل خود خارج و در دو جهت مخالف جابه جا می شوند به علت ایجاد نیروهای قوی بازگردانندهای که در اثر تغییر پیکربندی مولکولها به وجود می آیند مقدار جابجایی محدود است. تأثیر کلی از لحاظ ماکروسکوپی را می توان این طور تجسم کرد که تمامی بار مثبت دی الکتریک نسبت به بار منفی آن جابه جا شده است. در این صورت گفته می شود که دی الکتریک قطبیده شده است.

فهرست مطالب:

– معادلات ماکروسکوپیک ماکسول الکتروستاتیک

میدان الکتریکی موضعی در محل یک اتم

–  میدان ناشی از دوقطبیهای داخل کاواک، E3 

ثابت دی الکتریک و قطبش پذیری

–  قطبش پذیری الکترونی

–  وابستگی ثابت دی الکتریک به بسامد

قیمت ۱۰۰۰ تومان
۲۰ صفحه فایل Word آماده برای چاپ
پس از پرداخت آنلاین لینک کامل این فایل به ایمیل شما ارسال میشود

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق  تاثیر خصوصیات سیستمهای اطلاعاتی حسابداری بر عملکرد شرکت
دانلود تحقیق مسئله زمانبندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع تک هدفه با الگوریتم مبتنی بر ممتیک ترکیبی قورباغه
دانلود تحقیق فن آوری سیستم های رادیو شناسه‎
دانلود تحقیق طرح ریزی شرکت تولیدی باتری اتومبیل
دانلود تحقیق  تاثیر آموزش پیش دبستانی بر روی کودکان کلاس اول ابتدایی ناحیه یک ساری از دیدگاه معلمان‎
دانلود تحقیق آنتولوژی Ontology و مجوزهای نرم افزاری Licence
دانلود تحقیق آموزش زبان انگلیسی از مبتدی تا پیشرفته
دانلود تحقیق کارآموزی در شرکت فنی حفاظتی‎

یک نظر بگذارید

دسته‌ها

اين سايت را حمايت مي کنم