نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تحقیق با عنوان بررسی رابطه بین تک فرزند بودن و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی ناحیه ۲ اراک

فصل اول: طرح مقدماتی تحقیقاتی

مقدمه

(۱-۱) طرح مسأله تحقیق

(۱-۲) هدف تحقیق

(۱-۳) اهمیت تحقیق

(۱-۴) فرضیه های تحقیق

 (۱-۵) متغیرها

(۱-۶) تعاریف عملیاتی

 

فصل دوم: پیشینه مطالعاتی

مقدمه

(۲-۱) ادبیات تحقیق

– ضرورت تحصیل علم

– منشأ و تکامل زبان

– زبان و فرهنگ

– تأثیر زبان و یادگیری

– معلم و تربیت

– اهمیت و نقش معلم در تعلیم و تربیت

– رفتار معلم و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

– عوامل اجتماعی – فرهنگی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

– عوامل محیطی و جغرافیایی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

– عوامل تربیتی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

– نقش معلم در ساخت شخصیتی دانش آموزان

(۲-۲)نقد و بررسی تحقیقات انجام شده و نتیجه گیری

– سابقه موضوع تحقیق در جهان

– سابقه موضوع تحقیق در ایران

 

فصل سوم: روش شناسی

مقدمه

(۳-۱) روش اجرای تحقیق

(۳-۱-۱) جامعه مورد مطالعه

(۳-۱-۲) نمونه و شیوه نمونه گیری

(۳-۱-۳) ابزار اندازه گیری

(۳-۱-۴) طرح تحقیق

(۳-۲) روش آماری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

(۴-۱) شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

(۴-۲) نتایج کلی پژوهش

– تفسیر فرضیه های تحقیق

– نتیجه گیری

فصل پنجم: استنتاج و نتیجه گیری

مقدمه

(۵-۱) خلاصه تحقیق

(۵-۲) محدودیت های تحقیق

(۵-۳) پیشنهادات

منابع و مآخذ

 ——————————————–

قیمت ۴۰۰۰تومان
۵۰ صفحه فایل word +فهرست+ منابع و … آماده برای چاپ
پس از پرداخت آنلاین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم