نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تحقیق با عنوان بررسی اختلالات رفتاری

بیان مسئله:

خشم یکی از واکنشهای هیجانی وطبیعی هر فرد است.کودکان نیز خیلی زود در می یابند که از طریق خشم و عصبانیت می توانند به خواسته ها و نیازهای خود برسند وپرخاشگری رفتاری را گویند که با هدف صدمه زدن چه به صورت بدنی وچه به صورت کلامی به فرد دیگر انجام می شود.گاهی این آسیب رساندن شامل از بین بردن دارایی ها و اموال شخصی ویا عمومی می شود مثلا اگر کودکی هنگام عبور اشتباها پا روی پای دیگری بگذارد وفورا عذر خواهی کند طبیعی است که نمی توان به این کار او یک عمل پرخاشگرانه گفت .اما اگر با قصد وهدف قبلی در صدد انجام این کار برآید میتوان آن را یک رفتار خصمانه قلمداد کرد. پرخاشگری میتواند وسیله ای در جهت رسیدن به هدف ویا پاداشی برای کودک باشد ویا میتوان به قصد آسیب رساندن به دیگران انجام شود که البته بیشتر پرخاشگری در کودکان از نوع اول بوده وبرای به دست آوردن اسباب بازی یا خوراکی وامثال اینها صورت می گیرد.ومعمولاً کودکان جلوی پدر ومادر خود یا اعضای خانواده ودوستان نزدیکی که به حمایت وتوجه آنان نیازمندند رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری را از خود بروز می دهند که با آموزش روشهای سالم وجامعه پسند می توان مهارتهای اجتماعی شدن را به کودکان آموخت واینکه آنها می توانند خواسته های خود را بدون هیچ گونه عمل پرخاش جویانه وخشونت آمیز ابراز دارند.

فهرست مطالب در این تحقیق:

فصل اول

بیان مسئله

فرضیه

 فصل دوم

پیشینه

فهرست منابع مطالعاتی

 فصل سوم

تحلیل منابع

عوامل تعیین کننده پرخاشگری

علل و عوامل پرخاشگری

راههای پیشگیری از پرخاشگری در کودکان

درمان پرخاشگری

پرخاشگری در کودکان ۲ تا ۵ سال

شیوه های مقابله با بد خلقی کودکان ۲ تا ۵ سال

پرخاشگری و تفاوتهای بین پسران و دختران

خلاصه و جمع بندی

 فصل چهارم

تنظیم پرسشنامه

تجزیه و تحلیل پرسشنامه

 فصل پنجم

پیشنهادات

بیانیه ۲۰۰۰ یونسکو

 منابع و مأخذ

قیمت ۳۰۰۰ تومان
۳۵ صفحه فایل word آماده برای چاپ

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم