نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تجهیز ساختمانهای دانشگاهی به برچسب انرژی و بازنگری نقشه‌ ساختمان‌ها برای بهینه‌سازی مصرف

اولین نشست کارگروه مشترک بهینه سازی مصرف انرژی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اداره کل طرحهای عمرانی این وزارت برگزار شد.

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر رخشانی مهر مدیرکل طرح‌های عمرانی وزارت علوم در این نشست ضمن بیان جایگاه موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی و الزام آن درقانون برنامه پنجساله و همچنین توجه ویژه و رویکرد وزیر علوم و معاون اداری، مالی و مدیریت منابع این وزارتخانه در خصوص ارائه راهکارهای اجرایی جهت مدیریت مصرف انرژی و استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی را مبنای تشکیل این کارگروه دانسته و خواستار مشخص شدن چارچوب اجرایی و برنامه های علمی این کارگروه جهت پیشبرد اهداف تعیین شده در راستای کاهش هزینه های ناشی از مصرف انرژی و استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر شد .

سپس شرکت کنندگان دراین جلسه با تشریح جایگاه کارگروه مشترک بهینه سازی مصرف انرژی، ازجمله کارهای مهم این کارگروه را تشکیل کارگروه های انرژی درمناطق هشتگانه عمرانی، انجام ممیزی انرژی دردانشگاه ها و اجرای برچسب انرژی برای ساختمان های دانشگاه ها، استفاده از انرژی های نو و تجدیدپذیر بجای انرژی های متداول مانند گاز و برق و سوخت های فسیلی مانند انرژی زمین گرمایی، انرژی باد و انرژی خورشیدی، کنترل سرانه مصرف انرژی در دانشگاه ها و ارائه راهکارهای عملی جهت کاهش هزینه‌های ناشی از مصرف حامل‌های انرژی، بازنگری نقشه‌های ساختمان‌های در دست احداث و همچنین آموزش و ترویج استانداردها و قوانین و ضوابط موجود در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان عنوان کردند .

همچنین در این نشست مقرر شد در جلسه بعدی کارگروه شرح وظایف و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت این کارگروه مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.

انتهای پیام

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم