نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

تاریخ شمسی در اکسل و تبدیل عدد به حروف

تاریخ شمسی در اکسل و تبدیل عدد به حروف

این مجموعه به صورت یک Add-Ins برای اکسل طراحی شده است و به سادگی نصب می‌گردد، با استفاده از این توابع شما می‌توانید با تاریخ هجری شمسی کار کنید:

• اختلاف بین دو تاریخ شمسی را بدست آورید
• تاریخ میلادی را به شمسی و برعکس تبدیل کنید
• عدد را به حروف تبدیل نمایید
و …
جهت دانلود به ادامه متن بروید

تاریخ شمسی در اکسل و تبدیل عدد به حروف

این مجموعه به صورت یک Add-Ins برای اکسل طراحی شده است و به سادگی نصب می‌گردد، با استفاده از این توابع شما می‌توانید با تاریخ هجری شمسی کار کنید:

• اختلاف بین دو تاریخ شمسی را بدست آورید
• تاریخ میلادی را به شمسی و برعکس تبدیل کنید
• عدد را به حروف تبدیل نمایید
و …
فهرست مندرجات در فایل راهنما و توضیحاتی در خصوص توابع اضافه شده Jalali Persian Functions :
نصب در اکسل ۲۰۰۷ در اکسل ۲۰۰۳

تابع ABH توسط این تابع یک عدد به حروف نوشته می‌شود .

تابع J_TODAY این تابع تاریخ جاری سیستم را نشان می‌دهد.

تابع J_WEEKDAY این تابع مشخص می‌کند که یک تاریخ چندمین روز هفته است

تابع J_ADDDAY می‌توان یک تاریخ را با یک عدد جمع کرد و تاریخ جدید را بدست آورد.

تابع J_DIFF این تابع دو تاریخ را از هم کم می‌کند و اختلاف روزهای آن را بر می‌گرداند.

تابع J_JALALDATE این تابع تاریخ میلادی را به تابع هجری شمسی معادلش تبدیل می‌کند.

تابع J_GREGORIANDATE این تابع یک تاریخ هجری شمسی را به میلادی تبدیل می‌کند.

تابع J_SUBDAY برای کم کردن یک عدد از یک تاریخ بکار می‌رود.

تابع J_NORMDATE این تابع یک تاریخ را به فرم استانداردی که قابل استفاده برای سایر توابع ذکر شده است تبدیل می‌کند.

تابع TBH توسط این تابع یک تاریخ به حروف نوشته می‌شوند

تابع J_LEAP مشخص می کند که یک سال جلالی کبیسه است یا نه .

تابع JDAYOFYEAR مشخص می کند چندمین روز از این سال هستیم.

تابع JLEAPYEARS مشخص می کند تا به حال چند سال کبیسه داشته ایم

تابع JALALIDAYS مشخص می کند که چند روز از مبدا تاریخ جلالی (۱/۱/۱) ! گذشته است.

تابع GDAYOFYEAR مشخص می کند چندمین روز سال میلادی هستیم.

تابع YMD2STR برای تبدیل ماه و روز و سال که به عنوان ورودی جداگانه داده می شوند به یک رشته است.

تابع FDATE یک تاریخ را به صورت YYYY/MM/DD می‌نویسد.

تابع GLEAP مشخص می کند که یک سال میلادی کبیسه است .

تابع CURRENCYEN این تابع برای تبدیل واحد پول به حروف بر حسب دلار و سنت بکار می‌رود.

تاریخ شمسی در اکسل و تبدیل عدد به حروف دانلود فایل با حجم ۲٫۱۴ مگابایت

۳پاسخ به “تاریخ شمسی در اکسل و تبدیل عدد به حروف”

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم