نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

بررسی و اندازه گیری دو فلز سنگین سرب آهن بر خوراک مصرفی

فلزات سنگین به عنوان یک مسئله خطر ساز از ابعاد مختلف و به طور جدی می‌توانند زیست انسان و سایر موجودات زنده را به خطر بیاندازند. یکی از عمده‌تر‌ین منابع تولید کننده این عوامل سنگ‌های معادن و غبارهای آتشفشانی می‌باشند ولی در کنار اینها انسان خود به اشکال مختلف مانند صنایع رنگرزی، آبکاری فلزات و باطری سازی در انتشار فلزات سنگین نقش دارد(۸). حضور این عوامل در محیط زیست در دراز مدت منجر به کاهش توان تولید مثلی آبزیان ، مشکلات تنفسی و عصبی و غیره شده و در ضمن با توجه به تجمع آن در بدن  (تجمع زیستی) و انتقال آنها به مصرف کنندگان بعدی از جمله انسان می‌تواند عوارض غیر قابل جبرانی را ایجاد نماید. یکی از منابع مهم انتقال فلزات سنگین خوراک مصرفی ماهیان پرورشی است که با اندازه گیری دو فلز سرب و آهن می‌توان به میزان حضور این عوامل در غذا و احیاناً بالا بودن آنها بیش از حد استاندارد پی برد. همچنین بررسی میزان این فلزات در آب و ماهیان مزارع پرورشی از نظر مقایسه‌ای می‌تواند راه کار مناسبی در نحوه استفاده از این منابع آبی و یا حتی ماهیان مورد پرورش در این آبها به ما بدهد.


فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق

۱-۱- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………۱

۱-۲- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق………………………………………………………………………….۲

۱-۲-۱- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲-۲- فرضیات تحقیق ……………………………………………………………………………………………..۲

۱-۲-۳- سئوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………..۲

۱-۳- روش تحقیق و پژوهش…………………………………………………………………………………………..۳

فصل دوم : کلیات تحقیق

۲-۱- فلزات سنگین………………………………………………………………………………………………………..۴

۲-۱-۱- منشاء فلزات سنگین………………………………………………………………………………………..۵

۲-۲- سابقه تحقیقات در مورد سرب …………………………………………………………………………………۶

۲-۲-۱- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده کنندگی آن در انسان……………………………۶

۲-۲-۲- اثر آلوده کنندگی سرب در آب دریا و ماهیان……………………………………………………۸

۲-۳- سابقه تحقیقات در مورد آهن…………………………………………………………………………………..۹

۲-۳-۱- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده کنندگی آن بر انسان……………..۹

۲-۳-۲-اثر آلوده کنندگی آهن در آب دریا و ماهیان……………………………………………………۱۱

۲-۳-۳- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف۲۳

 

فصل سوم : مواد و روش کار

۳-۱- مواد و لوازم مورد نیاز………………………………………………………………………………………….۲۵

۳-۲- روش کار…………………………………………………………………………………………………………..۲۵

۳-۲-۱- تاریخچه دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………………………۲۸

۳-۲-۲- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی…………………………………………………………….۲۹

۳-۲-۲-۱ روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله……………………………………………………..۳۱

۳-۲-۳- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات………………………………………………..۳۲

۳-۲-۴-عمل هضم اولیه در فلزات……………………………………………………………………………..۳۳

فصل چهارم : نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………….۳۵

فصل پنجم : بحث و پیشنهادها…………………………………………………………………………………….۴۳

لینک دانلود

حجم : ۷۴ صفحه
download: 2800 تومان
نوع فایل : word
بعد از ثبت نام لینک دانلود نمایش داده خواهد شد و یک لینک هم به ایمیل شما ارسال میشود

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم