نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

برد اصلی (MotherBoard) چیست؟

برد اصلی (MotherBoard) چیست؟

برد اصلی (MotherBoard) یکی ازاجزای اساسی و مهم کامپیوترهای شخصیمحسوب می گردد.

برد اصلی (MotherBoard) یکی ازاجزای اساسی و مهم کامپیوترهای شخصیمحسوب می گردد.در سال ۱۹۸۲ همزمان با ارائه اولین کامپیوترهای شخصی از برد اصلیاستفاده گردید. اولین برد اصلی از لحاظ اندازه نسبتا” بزرگ و بر روی آن ریزپردازنده۸۰۸۰نصب گردید. این برد شامل BIOS ، سوکت هائی برای حافظه مربوط به CPU و مجموعهای از اسلات ها بود که کارت هائی از طریق آنها به برد اصلی متصل می گردیدند. درصورتیکه قصد استفاده از فلاپی درایو و یا یک پورت موازی و … وجود داشت، می بایستیک برد جداگانه تهیه و آن را از طریق یکی از اسلات های موجود، به برد اصلی متصلکرد. وضعیت فوق سرگذشت اولین بردهای اصلی استفاده شده در کامپیوترهای شخصی بود. شرکت های آی . بی .ام و اپل با ایجاد تغییرات اساسی، بردهائی را طراحی نمودند کهامکان اضافه کردن پتانسیل های دلخواه و جدید در هر زمان میسر بوده و تولید کنندگانمتعدد بتوانند محصولات خود را بر اساس استانداردهای فوق طراحی و به بازار عرضهنمایند.
برداصلی یک مدار چاپی چند لایه است . مسیرهای مسی که Traces نامیده میگردند، امکان حرکت سیگنال و ولتاژ را بر روی برد اصلی فراهم می نمایند. ازتکنولوژیچند لایه استفاده شده تا بدین طریق برخی از لایه های برد ، قادر به حمل داده برای BIOS ، پردازنده و حافظه بوده در حالیکه لایه های دیگر ولتاژ و Ground را بدوننگرانی از اتصال کوتاه جابجا نمایند.
اندازه گذرگاه داده (Data Bus)
بردهای اصلی جدید دارای یک گذرگاه داده ئی شصت و چهار بیتی می باشند. گذرگاه فوق عرضبزرگراهی را نشان می دهد که داده ها در طول آن حرکت و در احتیار پردازنده گذاشتهشده و یا پردازنده نتایج عملیات خود را از طریق آنها ارسال می نماید. سرعت و عرضگذرگاه داده ، تاثیر مستقیم بر عملکرد پردازنده دارد . انواع متفاوت گذرگاه ها بشرحذیل است :
اندازه ( بیت )
مشخصات
۸/۱۶ Industry Standard Architecture ( ISA )
۸/۱۶ Extended Industry Standard Architecture( EISA)
۱۶/۳۲ MicroChannel Architecture(MCA)
۳۲ VESA Local Bus (VLB)
۳۲/۶۴ Peripheral Component InterConnect (PCI)
۳۲ Accelerated Graphics Port ( AGP)
ChipSets
Chipsets ، امکانات و پتانسیل های خاصی را برای تراشه پردازنده برروی برد اصلی فراهم می نمایند. Chipset بمنزله قلب کامپیوتر بوده و مسئولیت کنترل ومشخص نمودن سرعت ، نوع پردازنده ، حافظه و اسلات های استفاده شده را برعهده دارد. یکی از تراشه های موجود بر روی برد اصلی Super I/o Controller نامیده شده و مهمترینوظیفه آن کنترل فلاپی دیسک درایو ، صفحه کلید، موس و پورت های سریال و موازی است . بردهای اصلی جدید دارای تراشه هائی بمنظور حمایت USB ، کارت صدا ، کارت شبکه و … می باشند.

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم