نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

با Thin Clientها آشنا شوید

با Thin Clientها آشنا شوید

همچنان که فناوری اطلا‌عات، توسعه بیشتری می‌یابد، شبکه‌ها نیز بهعنوان یکی از پیامدهای این توسعه اهمیت بیشتری می‌یابند. اما شبکه‌ها فقط منحصر بهانواع متداول LANها یا WANها نمی‌گردند و شبکه‌سازی روش‌های دیگری نیز دارد. در اینزمینه تجهیزاتی مانند Thin Clientها، Net PCها و یا Network computerها مطرحمی‌گردند که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند.

اشاره :
همچنان که فناوری اطلا‌عات، توسعه بیشتری می‌یابد،شبکه‌ها نیز به عنوان یکی از پیامدهای این توسعه اهمیت بیشتری می‌یابند. اماشبکه‌ها فقط منحصر به انواع متداول LANها یا WANها نمی‌گردند و شبکه‌سازی روش‌هایدیگری نیز دارد. در این زمینه تجهیزاتی مانند Thin Clientها، Net PCها و یا Network computerها مطرح می‌گردند که هر یک ویژگی‌های خاص خود را دارند. در این مقاله قصدداریم به معرفی فناوری مرتبط با Thin Clientها بپردازیم.
آشنایی
شبکه مبتنیبر Thin Client، شبکه‌ای مبتنی بر سرور است که تقریباً کلیه پردازش ها در آن توسطاین سرور صورت می‌پذیرد. کلیه برنامه‌های کاربردی روی سرور اجرا شده و توسط Clientها قابل استفاده هستند. واژه thin در این تکنولوژی، به دلیل حجم پایینپردازشی است که توسط Clientها صورت می‌پذیرد. در مقابلِ این تکنولوژیFat Clientهامطرح می‌باشند که کلیه پردازش‌ها را روی Client انجام می‌دهند. به طور کلی ساختارشبکه های مبتنی بر Thin Client از یک سرور با قدرت بالا و تعدادی Client تشکیل شدهاست که کارآیی محدودی دارند.Thin Client چیزی جز یک کامپیوتر جمع و جور نیست امااین کامپیوتر برای استفاده به صورت یک پایانه‌ی شبکه‌ای طراحی و تنظیم شده است. شکلبالا نمونه‌ای از یک Thin Client ساخت HP را نشان می‌دهد. برای دیدن عکس در ابعادبزرگتر، روی آن کلیک کنید.
یک شبکه مبتنی بر Thin Client چگونه فعالیت می‌کند؟
یک شبکه مبتنی بر این تکنولوژی دارای یک یا چند سرور با ویژگی‌های خاص می‌باشد. سیستم‌‌عامل این سرورها می‌تواند هریک از سیستم عامل‌های موجود (با توجه بهبرنامه‌های کاربردی موردنظر) نظیر یونیکس، لینوکس، (Windows NT Terminal Server Edition (NT TSE ، یا ویندوز باشد. علاوه بر سیستم‌عامل، بر روی هر یک از اینسرورها یک نرم افزار کنترلی وجود دارد که فعالیت‌های Clientها را کنترل می‌نماید. بسیاری از این نرم افزارهای کنترلی به صورت رایگان عرضه می‌شوند و معمولا‌ً توسطشرکت‌های نرم‌افزاری، تولید می‌گردند.
کاربردها
این شبکه‌ها در بسیاری ازسازمان‌ها مورد استفاده قرار می گیرند. اما بزرگترین مشتریان این شبکه‌ها، بانک‌ها،آژانس‌های هوایی و سازمان‌هایی هستند که دارای شعبات متعدد می‌باشند. امروزه از اینتجهیزات برای تجهیز مدارس نیز استفاده می‌شود. با توجه به این نکته که سیستم‌های Thin Client دارای هارددیسک نمی‌باشند و امکان download کردن نرم‌افزار نیز رویآن‌ها وجود ندارد، هیچ نوع ویروسی نمی تواند سیستم را مورد حمله قرار دهد. به اینترتیب امنیت این نوع سیستم ها تضمین شده می‌باشد. ارتقاء و نگهداری Thin Clientهابسیار ساده و مقرون به صرفه است. زیرا برای ارتقاء شبکه لازم است فقط سرور مربوطهرا upgrade نمود.
مزایا و معایب
مدیریت‌پذیری، هزینه‌ پایین، امکان کنترلونظارت و مواردی از این دست از جمله مزایای این‌گونه از شبکه‌ها می‌باشند که درادامه به آن‌ها اشاره خواهیم کرد.
مدیریت پذیری
در این شبکه فقط کافی استسرور مدیریت گردد. جهت رفع نقایص احتمالی نیز سرور اصلی مد نظر می باشد.
امنیت
در سیستم‌های Thin Client به علت عدم وجود نقطه ورود به شبکه، عدم امکان download کردن نرم‌افزار از اینترنت و نصب آن بر روی Client‌ها و همچنین عدم وجودهارددیسک، ویروسی شدن سیستم‌ها غیرممکن است. همچنین با استفاده از امکانات سیستممدیریتی و کنترلی موجود بر روی سرورها می‌توان دسترسی کاربران را نیز به نحو مطلوبمحدود نمود.
کنترل و نظارت
کاربران شبکه‌های Thin Client نمی‌توانند applicationهای خود را بر روی Client نصب نمایند همچنین قادر به تغییر پیکربندیسیستم نیز نمی‌باشند.
هزینه سخت افزار
این تجهیزات از PCها به مراتبارزان‌تر می‌باشند. به علاوه به دلیل عدم وجود قطعات جانبی، کمتر دچار خرابی میشوند. نکته قابل ذکر در این در نتیجه هزینه نگهداری این تجهیزات نیز کمتر است.
سهولت ارتقاء
برای اضافه کردن ترمینال‌های جدید به شبکه، فقط کافی است ازطریق نرم افزار مرکزی که روی سرور نصب شده نرم افزار کنترلی را روی Client جدید نصبنمود. در صورت خرابی نیز می‌توان به راحتی ترمینال مورد نظر را از شبکه خارج نمود.
ذخیره انرژی
در مقایسه با کامپیوترهای شخصی، این سیستم‌ها انرژی کمتری مصرفمی نمایند. در این سیستم‌ها به علت پردازش پایین، توان مصرفی آنها در حدود ده الیبیست وات در ساعت می‌باشد. در حالی که توان مصرفی یک کامپیوتر از نوع PC در حدود۲۵۰وات در ساعت می باشد.
اما معایب استفاده از این کلا‌ینت‌ها را می‌تواناین‌گونه برشمرد:
عدم انعطاف پذیری
در صورتی که نرم افزاری بر روی سرور نصبنشده باشد، کاربران نمی توانند از آن استفاده نمایند.
وابستگی به سرور
باتوجه به ساختار Thin Client، لازم است سرور از امنیت بالایی برخوردار باشد. زیرا درصورت از کار افتادن سرور، شبکه به طور کامل مختل خواهد شد. در نتیجه برای جلوگیریاز این امر، روش‌های مختلفی جهت ایجاد redundancy نرم افزاری و سخت‌افزاری استفادهمی شود. مکانیزم‌های متفاوت Failover نیز برای پردازنده‌ها و پایگاه داده مورداستفاده قرار می‌گیرد. امکان Load balancing سخت‌افزاری و نرم‌افزاری نیز برای اینسرورها از موارد ضروری می باشد که همه این‌ها قیمت سرور موردنظر را به شدت بالا‌می‌برد.
پهنای باند
مانند سایر شبکه های کامپیوتری، پهنای باند این شبکهنیز وابسته به تعداد Clientها می باشد. با توجه به انجام کلیه فرآیندهای پردازشیتوسط سرور، ترافیک این شبکه بسیار بالا است. زیرا کلیه دستورات پردازشی باید بهسرور منتقل شده و نتایج به Clientها تحویل گردند.
کمبود فضای حافظه
با توجهبه ساختار این سیستم ها امکان استفاده از هیچ نوع حافظه جانبی نظیر انواع دیسک هاوجود ندارد.
استفاده از تجهیزات جانبی
در این نوع شبکه‌ها تجهیزات جانبیمحدود می‌باشند. تجهیزاتی نظیر دوربین‌های دیجیتال یا تجهیزات تصویری را نمی‌توانبه این ترمینال‌ها متصل نمود. اما در حال حاضر انواعی از ترمینال‌ها وجود دارند کهپورت های مختلفی را پشتیبانی می‌کنند.
امکانات ضعیف پشتیبانی از مالتی مدیا
برنامه‌های کاربردی که نیاز به پردازش‌های تصویری زیاد دارند، روی این شبکه‌هابه خوبی کار نمی‌کنند. زیرا کلیه فرآیندهای پردازشی توسط سرور مرکزی صورت می گیردکه در صورت تخصیص پردازنده به applicationهای مالتی مدیا، کارآیی شبکه به شدت کاهشمی یابد. پیشرفت هایی که در زمینه تکنولوژی های پردازنده ها و سرورها صورت پذیرفتهاست، تا حدودی این قبیل مشکلات را کاهش داده است. اما هنوز هم عدم پشتیبانی از اینچنین کاربردهایی از نقاط ضعف Thin Clientها محسوب می گردد.
انواع Thin Client
همان‌گونه که اشاره شد این سیستم ها نیز انواع مختلفی دارند که با توجه بهمیزان پردازشی که توسط Clientها و سرور صورت می گیرد از یکدیگر متمایز می‌گردند. درادامه تعدادی از انواع این‌ سیستم ها معرفی می گردند.
Ultra thin client
دراین سیستم کاربر یک صفحه کلید، ماوس و مانیتور دارد. کلیه پردازشی که توسط Clientهادر این سیستم انجام می شود پردازش ورودی صفحه کلید، ماوس و خروجی روی مانیتورمی‌باشد و سایر پردازش‌ها توسط سرور انجام می‌شود. ترمینال‌های ویژه‌ای از این نوع،امکان پردازش کارت‌های هوشمند را نیز دارند.
(Windows Based Terminal (WBT
این ترمینال‌ها خود بر دو نوعهستند:
۱- ترمینال‌های استانداردی که ازپروتکل‌های (RDP (Remote Desktop Protocol مایکروسافت یا Citrix ICA (Independent Computing Architecture) استفاده می نمایند.
۲- ترمینال‌هایی که از سیستمعامل‌های نوشته شده توسط یک سازنده خاص (برای Client‌های خاص) استفاده می نمایند. البته ا‌ین سیستم‌ها از پروتکل‌های استاندارد نیز پشتیبانی می‌نمایند.
عمدهترین شرکت هایی که این نوع ترمینال‌ها را تولید می کنند عبارتند از: NCD ،Wyse ،Neoware و Compaq در رابطه با این نوع ترمینال‌ها نکته قابل ذکر این است کهمجموعه‌ای ازPC ‌ها نیز وجود دارند که با محدود کردن عملکردشان می‌توان از آن‌ها درشبکه‌های Thin Client استفاده نمود. از این PCها برای مواردی که کاربردهایچندرسانه‌ای در شبکه‌ها وجود دارد استفاده می شود. مثلا‌ً به این ترتیب پردازش‌هایتصویری و صوتی توسط خود Client انجام می شود.
Internet terminal
اینترمینال‌ها مرورگرهای اینترنت را به طور توکار ضمنی همراه دارند.
Low spec PC solution
به علت عدم نیاز به پردازش توسط Clientها می‌توان از PCهایی که از ردهخارج شده‌اند نیز برای ایجاد شبکه‌هایThin Client استفاده نمود. از این راه‌حلبیشتر در مدارس استفاده می شود.
Tubby client
این نوع Client‌ها در حقیقت PC‌هایی می‌باشند که خود دارای سیستم عامل و application‌هایی مستقل هستند این PCهابا استفاده از یک نرم افزار امکان اتصال به شبکه Thin Client را نیز دارند. بهترتیب می‌توانند از application ‌هایی که روی سرور موجود می‌باشند نیز استفادهنمایند.
Disabled PC solution
در این نوع از ترمینال‌ها، از امکانات موجوددر PC‌ها نظیر Floppy disk و CD استفاده نمی‌شود. و به اصطلا‌ح آن‌هاDisable می‌شوند. البته این روش برای مدت زمان طولانی روش مناسبی محسوب نمی شود. در صورتیکه از این شبکه در کنار یک شبکه استاندارد استفاده شود، راه‌حل بهینه‌ای است.
Blade PC architecture
از این ساختار برای Clustering یا خوشه‌بندی استفادهمی‌شود. در ساختار Blade PC از PCها به عنوان سرور استفاده می شود. این سرورها دریک محل به صورت متمرکز گرد‌آوری شده و یک سرور مدیریت، کلیه PCها را کنترل می نمایدو ترافیک را میان آن‌ها تقسیم می‌نماید. کلیه اجزای جانبی نظیر صفحه کلید، ماوس ومانیتور کاربران از طریق یک ارتباط استاندارد (به طور مثال ۵-Cat) به PCها متصلمی‌شود. البته ا‌ین راه حل بسیار گران بوده و در عین حال ساختار مدیریتی پیچیده‌اینیز دارد.
پروتکل‌های ارتباطی
همان گونه که ذکر شد، دو پروتکل مطرح در اینزمینه وجود دارند.
پروتکل Citrix ICA: پروتکلی است محصول شرکت Citrix که به Client‌ها این امکان را می‌دهد تا با سرور مرکزی ارتباط برقرار نمایند. با استفادهاز این پروتکل بسیاری از application‌های تحت ویندوز قابل اجرا هستند.
پروتکل RDP: این پروتکل که توسط شرکت مایکروسافت توسعه داده شده، نیز یک پروتکل ارتباطیاست که امکان برقراری ارتباط میان سرور و Clientها را میسر می سازد.
نتیجه‌گیری
در این نوشتار با نوع دیگری از شبکه سازی مبتنی‌بر فناوری Thin Clientها آشناشدید. شبکه‌هایی که تمرکز اصلی آن بر روی سرور بوده و کلا‌ینت‌ها با حداقل توانپردازشی در اختیار کاربران قرار می‌گیرند. کاربر عمده این قبیل شبکه‌ها، با توجه بهمعایب و مزایای گفته شده، مکان‌هایی نظیر آژانس‌های هواپیمایی، بانک‌ها و مراکزآموزشی می‌باشند.

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم