نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

بازیافت پیشرفتهٔ اطلاعات پاک شده در کامپیوتر

بازیافت پیشرفتهٔ اطلاعات پاک شده در کامپیوتر

اطلاعاتی که بر روی کامپیوتر توسط عواملی مانند صدمات سخت افزاری،پاک کردن و فرمت کردن از بین می روند، لزوماً غیر قابل دسترس محسوب نمیشوند.

اطلاعاتی که بر روی کامپیوتر توسط عواملی مانند صدمات سخت افزاری،پاک کردن و فرمت کردن از بین می روند، لزوماً غیر قابل دسترس محسوب نمی شوند. غیرقابل دسترس بودن اطلاعات بدین معناست که سیستم عامل دیگر به آنها دسترسی ندارد. درچنین حالتی، اغلبِ آنها را می شود با برنامه های خاص و سرویس های پیشرفتهٔ بازیافتاطلاعات دوباره برگرداند. هزینهٔ بازیافت این اطلاعات، بسته به میزان خسارت واردشده متفاوت است.به عنوان مثال، تصور کنید که یک Laptop ۳روز در یک نهر آب قرارگرفته، یا حریق، همهٔ کامپیوترها و Raid-System ها را سوزانده و آب کرده است، هاردبا سر و صدای زیادی که از خود تولید می کند، ازHead-Crash کردن خود خبر می دهد،ویروسی اطلاعات را پاک، Master Boot Record را نابود یا باعث بروز اشتباه در فایلسیستم می شود. حتی خود Clean-Up-Utility بعضی اوقات فایل های مهم را از هم جدا میکند. گاهی هم خود کاربران وقتی که در حالتهای عصبی قرار می گیرند، پارتیشنی را بهاشتباه فرمت یا دایرکتوری را پاک می کنند.تحقیقات نشان می دهند که صدمات سخت افزاریبا ۴۴% بیشترین سهم را در پاک شدن و گم شدن اطلاعات دارند. سایر علتها به ترتیبعبارتند از: ۳۲% به کار گیری فرامین اشتباه توسط کاربر، ۱۴% خطاهای برنامه و ۷%ویروس های کامپیوتری.هنگام بروز چنین مشکلاتی اغلب کاربران موضوع را تمام شده فرضکرده و تسلیم آن می شوند. زیرا تصور می کنند که این اطلاعات، دیگر از دست رفته است. اما واقعیت، چیز دیگری است.اگر فقط اشتباهات منطقی در ابزار ذخیرهٔ اطلاعات ( شاملهارد، دیسکت، CD و … ) به وجود بیاید، حتی خود شخص در این زمینه می تواند با نرمافزارهای مناسبی اطلاعات از دست رفته را دوباره بازیافت کند. کاربرانی که فایل،دایرکتوری یا پارتیشن هایی را به اشتباه پاک می کنند یا ابزار ذخیرهٔ اطلاعات رادوباره فرمت می کنند، در واقع به خود اطلاعات ضربه نمی زنند. با اینکه اطلاعات،برای سیستم عامل و سرپرستی File System دیگر وجود خارجی ندارند، اما در واقع هنوزروی این ابزار ضبط اطلاعات قرار دارند و به راحتی و به طور کامل توسط Recovery-Utility قابل بازیافت هستند. بنابراین، نباید ابزار ضبط اطلاعات دورانداخته شود. CD-Rom های سوخته یا غیر قابل خوانده شدن هم نباید توسط کاربران دورانداخته شوند. به کمک برنامه های بازیافت اطلاعات، این اطلاعاتِ غیر قابل دسترسبرای شخص دیگری قابل دسترس خواهند شد. بنابراین، کسی که این ابزار ضبط اطلاعات رادور بیندازد، در قبال قرار گرفتن این اطلاعات در دست شخص دیگری مسئول خواهد بود.قبلاز اینکه عملیات نجات اطلاعات انجام شود، موارد زیر باید مدنظر قرار بگیرد. اگرمشخص نیست که چه نوع صدمه ای باعث عدم دسترسی به اطلاعات شده است، کاربران بایدخیلی مواظب باشند. زیرا که ممکن است هنگام Restart کامپیوتر، سیستم، به واسطهٔایجاد فایل های موقتی در سکتورهایی که اشتباهاً کامپیوتر آنها را به صورت خالی فرضکرده، اطلاعات مهم را روی آن Overwrite کند؛ اطلاعاتی که بعداً به سختی قابلبازیافت خواهند بود.
همچنین هنگام راه اندازی مجدد سخت افزار مثلاً هارد، اینامکان وجود دارد که حرکت هد خواننده و نویسندهٔ اطلاعات باعث، گم شدن گسترده تراطلاعات شود. اصولاً هنگام بروز خطاهای فیزیکی هارد مانند Crash کردن هد، توصیه نمیشود که شخصاً اقدام کنید. اگر این خطا تنها در ارتباط با خطاهای منطقی باشد، برنامههای بازیافت و نجات اطلاعات از هزینهٔ بالای بازیافت آن در آزمایشگاهها جلوگیری میکند.ویروسها و موارد دیگر اگر یک ویروس Master Boot Record یا(File Allocation able) FAT را تخریب کند، هارد اطلاعات را دیگر نمی تواند بخواند، اما خللی در ماهیتواقعی آنها داده نمی شود. چنین اطلاعاتی شبیه کتابی است که شماره صفحه و فهرستندارد و صفحات آن در هم و برهم است. یعنی همهٔ کتاب موجود است، ولی چون نظم ندارد،عملاً غیر قابل استفاده است. کسی که پس از پدیدار شدن خطای منطقی، نرم افزاری رادوباره نصب می کند، خطر Overwrite شدن روی اطلاعات قدیمی را افزایش می دهد. در چنینحالتی، یا نجات اطلاعات بسیار مشکل می شود یا اینکه فقط به کمک افراد متخصص در Recovery-Labor ها امکان پذیر می شود.
ابزارهای متعددی برای استفاده کاربرانجهت بازیافت اطلاعات وجود دارند. این ابزارها، بسته به نوع برنامه، هم برای سیستم Dos وجود دارد و هم برای سیستم های وینــدوز ۹۵ ، ۹۸ ، Me ، NT و ۲۰۰۰ . R-Studio از ســری ابــزارهای R-Tool و File Recovery For Windows از سری تکنولوژی LC در حالحاضر برای ویندوز XP ارائه می شوند. اصولاً امکان نجات اطلاعات بر روی دیسکت، هاردو نوارهای مغناطیسی به صورت محلی و از طریق شبکه با استفاده از اتصالات TCP/IP امکان پذیر است. علاوه بر این، برای محدوده های شبکه، راهکار خاصی وجود دارد، مانند Stellar Phoenix برای Novell Netware .
محصولاتی مانند File recovery For Windows ، سیستم های Raid و Soft-Raid را نیز پشتیبانی می کند. همچنین دارندگاندوربین های دیجیتالی به کمک آن می توانند اطلاعات پاک شده خود را تحت هر شرایطیبازیافت کنند، چون این تسهیلات نیز برای جایگزاری با Smart Media ، Compact Flash و Memory Sticks مناسب است.فرمت به کار رفتهٔ فایل سیستم، نقش تعیین کننده ای برایبازیافت اطلاعات ندارد. برای هر فرمت به کار رفته تحت ویندوز مانند NTFS,FAT۳۲,FAT۱۶,Fat۱۲و NTFS۵یک ابزار بازیافت مناسب وجود دارد. در همان حال که File Scavanger جهت نجات فایل های پاک شده تحت NTFS به کار می رود، Easy Recovery ۵.۱ Professional تمامی فرمت ها را پشتیبانی می کند و مزیت آن، به شرطی که فرمتفایل سیستمی که در آن اطلاعات بازیافت شونده قرار دارند، مشخص باشد، سرعت بالای آندر بازیافت اطلاعات است. به علاوه Easy Recovery بازیافت در Raw-Modus را نیز امکانپذیر می سازد. در این حال به همه واحدهای فایل ها، یک شماره ویژه به عنوان اسماختصاص داده می شود این شماره، پیدا کردن فایل های مشخص را مشکل تر می کند. اما اینبرنامه شاخص های فایل ها (Extension) را نزد خود نگه می دارد.
بازیافت فایل هایخراب Office
اغلب ابزارهای بازیافت مانند Final Data Enterprise ، اطلاعات رابدون توجه به فرمت فایل کنونی آنها دوباره بازیافت می کند. R-Studio همچنین فایلهای فشرده و کدگذاری شده را بازیافت
می کند.محتوای برنامه Office-Recovery-Suite ۲.۰ Professional عبارت است از قراردادن یک ردیف از Add هابرای کاربردهای Excel , Access , Microsoft-Office Word و PowerPoint .این نرمافزار پس از نصب، با فرمان Recover یک عملکرد بازیافت را در منوی File برنامه Office کنونی اجرا می کند. پس از فعال کردن دستور، کاربر فایلی را که به عنوان مثالبه واسطهٔ حملهٔ ویروسی، فروپاشی سیستم یا دستور اشتباه، آسیب دیده است، انتخاب وروی Open کلیک می کند.پس از آن، فایل هایی، که اغلب آنها را اطلاعات فرسوده شده وبازیافت شده تشکیل می دهد، به خاطر مسائل حفاظتی در یک Document جدید نگهداری میشوند. به این ترتیب، این برنامه به فایل های مرجع خراب دوباره آسیب نمی زند. تحت Excel می شود بر حسب میزان خرابی فایل، تحت شرایطی ساختارهای جداول چند منظوره بههمراه متن ها، مرجع ها، فرمت ها و دستورها را بازیافت کرد. از طرفی ابزارهایبازیافت برای استفاده از Office اجازه می دهند که از اطلاعات نسخه های جدید Excel تحت یک نسخهٔ قدیمی استفاده شود. درباره عملکردهایی مثل فرمت های مشخص که فقط توسط Excel ۲۰۰۲پشتیبانی می شوند، کاربران باید از Excel ۹۷صرفنظر کنند.
بازیافت E-Mail های پاک شده
برنامهٔ Final-E-Mail یکی از برنامه هایی است که برایبازیافت E-Mail های پاکشده و زیر مجموعه های آن شامل Sent , Draft , Folder Inbox یا Trash طراحی و ساخته شده است. تک تک فایل های .EML به همان اندازهٔ فایل های .DBX و فرمت Folder های .DBX و .MBX که مورد استفادهٔ Outlook Express , Outlook و Eudora-Mail قرار می گیرد، قابل بازیافت هستند. همچنین برنامهٔ Netscape Mail نیزپشتیبانی می شود.پس از استارت Final-Data که برنامه Final-E-Mail را نیز شامل میشود، اول باید درایوی که E-Mail های گم شده در آن قرار دارند، انتخاب شود. از طریقمنوی File به فرمان Find دسترسی می یابید. پس از آن باید شاخص فایلِ به کار رفته،مثلاً .DBX وارد شود و با اجرای دستور Find عملیات جستجو فعال شود. سپس این برنامههمهٔ فایل های .DBX را لیست می کند.Final-Data پس از نشان زدن فایل Outlook.dbx وانتخاب دستور Recover E-Mail File از طریق منوی Repair ، تک تک قسمتها شاملفرستنده، موضوع، اندازه و تاریخ فایل را لیست می کند. اکنونE-Mail ها با اجرایدستور Recover توسط شخص قابل بازیافت است. همهٔ این کارها تا زمانی عمل می کند کهاطلاعات جدید روی فایل های پاک شده قبلی جایگزین نشوند.
کمک های پیشرفته و حرفهای
از آنجا که امکان بازیافت هر فایل آسیب دیده ای وجود ندارد، قیمتهای بین ۳۵تا ۱۰۰۰ دلار آمریکا برای برنامه های نجات اطلاعات، کمی قابل تامل است. به همینخاطر، اغلب تولید کنندگان این برنامه ها، نسخه های آزمایشی این برنامه ها را جهت Download در اینترنت ارائه می کنند. اما این برنامه ها خیلی محدود هستند. برایمثال، به واسطهٔ استفاده از این برنامه ها فقط نجات فایل هایی با حجم ۴ ، ۱۰ یا ۱۵کیلو بایت میسر است، ولی این برنامه ها مشخص می کنند که چه فایل هایی تحت چه شرایطیقابل بازیافت هستند. نسخه های رایگان Ontrack ، ابزارهای ضبط اطلاعات را تحلیل میکنند، فایل هایی را که با نسخهٔ کامل قابل بازیافت می باشند، تست می کنند و به یکفایل اجازهٔ بازیافت می دهند.اگر خود محدودهٔ اطلاعات آسیب دیده باشد، مثلاً بهواسطهٔ Overwrite یا خطاهای سخت افزاری مثل Crash هارد، آن وقت نجات اطلاعات درمحلهای مورد نظر غیر ممکن است، ولی در اطراف قسمت آسیب دیده، سکتورهای سالم زیادیوجود دارد.در اتاقهای مخصوص در آزمایشگاههای Ontrack , Vogan یا Ibas برای متخصصاناین امکان وجود دارد که اطلاعات درست را بازیافت کنند، بویژه در مورد کامپیوترهاییکه مدت زمان طولانی در آب دریا قرار گرفته باشند یا در آتش سوزی سوخته باشند ( صفحهٔ هارد از کبالت و نیکل ساخته شده و تا دمای ۷۰۰ درجه سانتیگراد تحمل دارد. درچنین حرارتی فقط مشتی خاکستر از خانه باقی خواهد ماند.)برای آنالیز صفحات هارد،متخصصان Ibas از یک دستگاه ساخته شده به نام Pattern Analyzer استفاده می کنند. آنها توسط این دستگاه صفحات هارد را باز می کنند و به آن حرکت دورانی می دهند کهکنترل شده نیز باشد. بدین ترتیب، عمل خواندن محدوده های کوچک و غیر آسیب دیده صفحهٔهارد امکان پذیر می شود.هد خواننده را که توسط دست قابل هدایت است و از طریق سیگنالهای یک اسیلوگراف در مدار قرار می گیرد، می توان در مکان و موقعیت مورد نظر قرارداد. در محلهای خوانده شده روی هارد در قسمت هد خواننده، به خاطر مغناطیس موجودجریان الکتریسیته ایجاد می شود و در نتیجه، سیگنال های آنالوگ حاصل می شود. یکدستگاه الکترونیکی این سیگنال های آنالوگ را اندازه گیری و آنها را به اطلاعاتدیجیتالی تبدیل می کند. به این ترتیب، علائم، فایل ها یا کلیه ساختارهای فهرست شدهمی توانند بازیافت شوند.در حال حاضر، نجات اطلاعات در حالتهای شدید هزینهٔ بالاییدارد. قبل از هر کاری، آنالیز اطلاعات آسیب دیده مطرح است. هم اکنون، فرایندبازیافت اطلاعات برای یک هارد نرمال توسط شرکت Ontrack و Ibas ۴۵۰مارک هزینه در بردارد. با این حال، شرکت Ibas اگر در روند بازیافت اطلاعات موفق شود، هزینه را ازشخص دریافت می کند. این کار شاید برحسب نوع اطلاعات به بیش از دهها هزار مارک بالغشود.
پاک کردن مطمئن اطلاعات
گاهی اوقات، پاک کردن اطلاعات یک هارد به صورتغیر قابل بازیافت، مهم است برای مثال، زمانی که بخواهید کامپیوتر خود را به شخصدیگری بفروشید. پاک کردن معمولی یا فرمت کردن، همان طور که توضیح داده شد، ازبازیافت مجدد آنها جلوگیری نمی کند. همچنین بکارگیری یک Degausser همیشه تخریب کاملرا به همراه خواهد داشت؛ تا آنجا که هارد، غیر قابل استفاده می شود.برای پاک کردنهمهٔ آثار و علائم از روی هارد، ابزارهای خاصی لازم است که همهٔ اطلاعات هارد را بهصورت فیزیکی پاک کند، ولی در عین حال به هارد ضربه نزند.برای مثال Ibas با ابزار Expert Eraser چنین نرم افزاری را ارائه می دهد. این برنامه که براساس سیستم عامل Dos کار می کند، مستقل از Bios و سیستم عامل، به واسطهٔ دیسکت عمل می کند و با هرکامپیوتر سازگار با IBM با پروسسور ۳۸۶ به بالا و ۶۴۰ کیلو بایت RAM کار می کند. برنامه Expert Eraser هاردهای IDE و SCSI را به صورت اتوماتیک می شناسد. پس از نصباین برنامه، هارد به صورت غیر قابل برگشت پاک می شود و حتی متخصصان در آزمایشگاه دراین حالت نیز هیچ اطلاعاتی را نمی توانند بازیافت کنند.
اقدامات پیشگیری کننده
برای اینکه کاربران در وضعیت اضطرار قرار نگیرند که مجبور بشوند اطلاعات خود رادوباره بازیافت کنند، باید به نکات زیر توجه کرد.اطلاعات مهم باید همیشه حفاظتبشوند؛ به همین دلیل باید از آنها Backup تهیه کرد. همچنین توصیه می شود که دوبارهذخیره شوند، مثلاً به روش دیگر یا در جای دیگری در کامپیوتر ضبط شوند. توجه کنید کهکامپیوتر را باید از تغییرات شدید آب و هوایی دور نگاه داشت.از وارد شدن صدمه وضربه به کامپیوتر جلوگیری به عمل آورید. ضربات کوچک، وضعیت هارد را دگرگون می کند وهد ضبط و خواننده اطلاعات را از محل اصلی خود جا به جا می کند. اگر بدنهٔ هارد بازشود خطر Head-Crash آن را تهدید می کند. با توجه به فاصله سر هد تا صفحهٔ هارد کهبین ۲۵ تا ۵۰ نانومتر است، اثر انگشت یا حتی غبار هوا باعث Crash کردن آن میشود.فایل های مهم به هیچ وجه نباید در دایرکتوری Root یا روی ابزارهای ضبطی که پرهستند ذخیره شوند. در این حالت، بزرگترین خطر این است که ویندوز اطلاعات آسیب دیدهرا با فایل های موقتی Overwrite کند.اگر واضح نیست که کدام نوع خطا باعث گم شدناطلاعات شده است، یا سر و صداهای غیر معمول خبر از مشکلات سخت افزاری می دهد،کاربران نباید خود وارد عمل شوند. در چنین حالتی Restart می تواند باعث گسترشمکانهای آسیب دیده شود و این موضوع باعث از دست رفتن اطلاعاتی می شود که البته قابلبازیافت هستند.اطلاعات آسیب دیده نباید مستقیم مورد استفاده قرار بگیرند و دسترسیفقط از طریق یک ابزار ضبط اطلاعاتِ دیگر، موفقیت آمیز است. اطلاعاتی که بایدبازیافت شوند، بر روی این ابزار ضبط اطلاعات قرار می گیرند و به هیچ وجه روی ابزارضبط اطلاعات خراب که عمل پاک شدن روی آن واقع شده، قرار نمی گیرند.اگر انجام عملیاتموفقیت آمیز نجات اطلاعات، هدف است، عمل Defragment بسیار مؤثر خواهد بود.

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم