نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

اینترنت از طریق کابل برق

اینترنت از طریق کابل برق

اتصال به اینترنت ممکن است تا چند وقت دیگر از طریق اتصال بهخروجی های برق به آسانی میسر شود . مخابرات خط قدرت از خطوط الکتریکی موجود بهمنظور انتقال پهنای باند مخابراتی به درون محیط های شبکه خانگی و ارائه سرویس هایمخابراتی درون خانه ها و شرکت ها استفاده می کند .
با وجود مزایایی که مخابراتخط قدرت می تواند ارائه دهد ، اموری همچون چگونگی استاندارد سازی و مشکلات اقتصادیباقی می ماند که توسعه این تکنولوژی را به عقب انداخته است .
بدون تکامل و توسعهدر ایجاد استاندارد های مناسب و رگولاسیون به صورت جهانی ، نمی توان مخابرات خطقدرت را به عنوان یک تکنولوژی درخور و بدون خطر مورد استفاده قرار داد .
ایدهبکارگیری شبکه های قدرت برای اهداف مخابراتی به زمانی حدود ۸ دهه قبل بر می گردد . اگرچه شبکه های الکتریکی آن زمان اساساً برای انتقال انرژی با کمترین تلفات ، وبدون در نظر داشتن نیاز های مخابراتی طراحی شده بودند اما خیلی زود دانشمندان موفقشدند هر دو کار یعنی انتقال انرژی با اتلاف کم و ارسال اطلاعات به صورت حقیقی را بهصورت عملی و در حد رضایت بخشی ممکن سازند .
در ابتدا تنها PSU ها قادر بودند بهصورت مفیدی از این امکان بهره ببرند اما این وضعیت اخیراً تغییر کرده است . تغییرقاعده ای که در بازارهای انرژی و مخابرات در سال ۱۹۹۸ انجام شد به نوعی یک ابتکاریبود که به پیشرفت تکنولوژی مخابرات خط قدرت کمک خواهد کرد .
به این ترتیب ، PSU ها در آینده نزدیک با رقبایی مواجه خواهند شد که می خواهند زمینه های کاری جدید رادر بازار مخابرات و با توجه به پتانسیل این تغییر قاعده فراهم کنند .
تولیدالکتریسیته می تواند گسترده تر شده به وسیله سرویس های value-added خاص ، همچونقرائت خودکار اندازه از راه دور (دور سنجی) ، طرح های شناسایی تعرفه و تنوع تعرفه ،یا دیگر سرویس هایی به منظور اتوماسیون ساختمان و نهایتاً به منظور تقویت مصرفکنندگان .
مبحث مایل آخر در حوزه اتصال شبکه های الکتریکی به درون یک محیط بستهنیز یکی از مباحث جذاب در این تکنولوژی به شمار می رود ، از طرفی این تکنولوژی قادراست به عنوان یک جایگزین حقیقی برای شبکه های مخابرات بین المللی موجود ، از همهنوع از جمله سرویس های صوتی ، سرویس های دیتا و خصوصاً فاکس و دسترسی به اینترنت پرسرعت- کم هزینه برای تمامی منازل مورد استفاده قرار گیرد . بنابراین هدف اصلی ارائهروشی برای بهره برداری از خطوط قدرت داخلی به عنوان شبکه های گسترده محلّی پر سرعتکه بتوانند اطلاعات صوتی و تصویری دیجیتال را در کنار دیگر اطلاعات حمل کنند میباشد .
این موضوع به واسطه جذابیت بالای آن بسیار گسترده مورد توجه قرار داردچنانچه در ایالت متحده گام های رو به جلویی توسط Home Plug Alliance برداشته شده واتحادیه اروپا نیز در طرح تکنولوژی های جامعه اطلاعاتی ISI به آن می پردازد .
مطالعات بیشمار و آزمایشات پایکار بسیار زیاد نشان داده است که با ارائه یکرنج فرکانسی در حدود ۲۰ مگاهرتز می توان نرخ دیتا را تا حداکثر چند صد مگابیت برثانیه با استفاده از ظرفیت کانال شبکه های توزیع در مراحل ولتاژ ضعیف و ولتاژ متوسطبدست آورد .
این نتیجه به صورت بالقوه یک نوآوری بزرگ است که می تواند ارزشاقتصادی قابل ملاحظه ای داشته باشد . به عنوان یک نمونه امکان دسترسی به اینترنت ازطریق پریزهای برق روی دیوار را می توان نام برد . امری که باعث خواهد شد عظیم ترینعلوم و دانش بشری در تمامی جهان و در یک زمان برای همگی در دسترس باشد و از طرفیهزینه های دسترسی بالای اینترنت که هم اکنون مانع بزرگی برای کاربران است به طرزقابل توجه ای تغییر خواهد کرد .
در مقابل انتشار رادیویی ، کاربران اینترنت قادرخواهند بود موضوعات مورد نظرشان را خودشان انتخاب کنند و به این ترتیب رسانه هایگران بهای کنونی به زودی به رسانه های پیش پا افتاده بدل خواهد شد اینها همگی بهدلیل آسان و ارزان بودن دسترسی به اینترنت از طریق خروجی های الکتریسیته روی دیوارخواهد بود . با همزمانی استفاده از توان الکتریکی از طریق خروجی های دیواری امکانخرید و تجارت ، دستیابی به اطلاعات و همچنین مخابرات جهانی در یک زمان ممکن خواهدشد .
البته استفاده از شبکه های الکتریکی بدون محدودیت نیز نمی باشد ، زیراسرویس های موجود همچون باند های رادیویی موج بلند –کوتاه و متوسط و باند هایرادیویی آماتور فعلی یک باند فرکانسی از حدود ۹KHZ تا ۲۰ KHZ را پوشش داده اند .
برای اختصاص فرکانس و تعیین سطح محدودیت ها ، راه حل هایی پیدا شده است . نظربه اینکه مخابرات روی شبکه های قدرت بطور اساسی Wire borne است ، مقیاس های مناسبیبرای جلوگیری از تشعشع سیگنال های غیر مجاز نیز پیدا شده است . هم اکنون تلاش هایاصلی برای پیدا کردن راه حل هایی که نتیجه آنها سازگاری الکترومغناطیسی (EMC) باشددر جریان است .

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم