نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

انواع میکروفن

 

میکروفون ها مبدل هایالکتروآکوستیک هستند که تغییرات فشار صوتی را به توان الکتریکی تبدیل

. میکنند

انواعمیکروفون ها از نظر ساختمان

ــ میکروفن ذغالی
ــ میکروفنکریستالی یا پیزوالکتریک

ــ میکروفن دینامیک با سیم پیچ متحرکنواری

ــ میکروفن خازنی و الکترتخازنی

میکروفون نواری –

از میان میکروفن های فوق انواعالکترودینامیک با سیم پیچ متحرک و خازنی در  استودیوها وکارهای صدابرداری مورد استفاده قرار میگیرند

 

عواملی که مرغوبیتو کیفیت میکروفنها را تعیین می کنند عبارتنداز

 

( Frequency response)       پاسخ فرکانس۲۰-۲۰۰۰۰ خطی

حداقل ( Distortion  )       دیستورشن یا واپیچیدگی
حداقل (  Background noise )  نویز زمینه

Polar pattern     الگوی گیراییمیکروفن ها
الگوهایاصلی گیرایی صدا توسط میکروفن ها عبارتند از
Cardioid   
قلبی یا یکسویه
Figure of eight   
دو سویه
Omni directional     
همه سویه
Hyper cardioid    –
Gun   –

 

 

میکروفنهایذغالی
تشکیل می شودDC  این میکروفن از دیافراگم مخزن ذغال و منبعتغذیه
میکروفون مقاومت الکتریکی مخزن زغال را تغییرارتعاشات دیافراگمیا Membrance می دهد به دنبال آن جریان عبوری از مدار تغییر میکند

این تغییرات بعنوان هماهنگ با صدا مورد استفاده قرار می گیرند اینمیکروفن منحصرا
در گوشی تلفن مورد استفاده داشته است زیرا پاسخ فرکانسی محدود ودیستورشن زیادی دارد

میکروفن های کریستالی یاپیزوالکتریک
ارتعاشات دیافراگم میکروفن به پیزوالکتریک منتقلمی شود و بنابر خاصیت پیزوالکتریک ولتاژ متناسب با ارتعاشات تولید می شود که پس ازتقویت بعنوان سیگنال الکتریکی هماهنگ با صدا مورد استفاده قرار می گیرد به علت پاسخفرکانس محدود و دیستورشن زیاد این میکروفن مورد استفاده حرفه ایندارد

microphoneمیکروفن خازنی و الکترت
دراین نوع میکروفن دیافراگم یکی از صفحات خازن است که با ارتعاشات صوتی مرتعش
شدهو باعث تغییر فاصله دو صفحه خازن و به دنبال آن تغییر ظرفیت خازن می شود تغییرظرفیت تغییرات ولتاژ را بوجود می آورد از این تغیرات ولتاژ پس از تقویت بعنوانسیگنال هماهنگ با صدا استفاده می شود

 

  =8.85*ثابت دی الکتریک
=ثابت دی الکتریک ماده بین دو صفحه
A=سطح صفحه
d=فاصله دوصفحه

معمولا۴۸ ولتاستفاده DCدر میکروفونهای خازنی برای پلاریزاسیون صفحات از ولتاژ
می شود
درمیکروفن های الکترت پلاریزاسیون صفحات توسط ماده الکترت انجام میشود
میکروفونهای خازنی می توانند یک پاسخ خطی ۲۰-۲۰۰۰۰ هرتز را تامین نماینددیستورشن و نویز زمینه ناچیز این میکروفونها را در ردیف نخست میکروفونهای حرفه ایو Broadcasting قرار دارند
میکروفوندینامیک
e = B . L . V    این میکروفنبراساس
شدت میدان مغناطیسی  B
طول سیم      L
سرعت نوسان     V


این میکروفونها می توانند پاسخ فرکانسی وسیعتر ۱۰۰-۱۸۰۰۰هرتز راتامین نمایند و نیز دیستورشن کمی دارند لذا موارد استفاده حرفه ایوBroadcasting
دارند

 

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق بررسی اثر بخشی طرح ملی سباح دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی
دانلود تحقیق امنیت و پاسخگویی در سیستم های بانک اطلاعاتی
دانلود تحقیق کارآموزی در یک شرکت فناوری اطلاعات
دانلود تحقیق بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما از نظر کارکنان آن شرکت
دانلود تحقیق گزارش کارآموزی با موضوع PLC
دانلود تحقیق  بررسی اثر هزینه های بازاریابی بر فروش خالص شرکت ها در دوران بحران مالی
دانلود تحقیق کدگذاری ۱
دانلود تحقیق گزارش کار آزمایشگاه کنترل خطی

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم