نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

امکانات فارسى در ویندوز

امکانات فارسى در ویندوز چه چیزهائى هستند:

اضافه کردن امکانات فارسى به ویندوز در پنج بخش خلاصه میشود

( صفحه کلید فارسى – قلم فارسى – ترتیب حروف به الفباى فارسى – تاریخ هجرى شمسى – پنجره از راست به چپ)

که براى تایپ کلمات فارسى فقط به صفحه کلید فارسى احتیاج دارید

 

1- Keyboard (صفحه‌کلید) فارسى جهت تایپ کلمات فارسى در اینترنت و ویندوز و برنامه‌هاى مختلف (که در ادامه توضیح داده شده است)
۲- Font (قلم) فارسى و انواع مختلف خطوط فارسى
۳- Sort (مرتب‌سازى) فارسى براى مرتب ساختن کلمات به ترتیب حروف الفباى فارسى (که در جداول و بانکهاى اطلاعاتى به کار میرود)
۴- Hijri Date (تاریخ هجرى شمسى)

۵- Right to Left (پنچره از راست به چپ) تغییر جهت پنجره براى تایپ فارسى از سمت راست به چپ RTL

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم