نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علمی کاربردی ۹۳

اعلام نتایج آزمون استخدامی‌دانشگاه علمی‌کاربردی در سال 1393 ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما عزیزان به اطلاع میرسانیم که اﺳﺎﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﺮاﺟـﻊ ذﻳﺼـﻼح از ﻃﺮﻳـﻖ ﺳـﺎﻳﺖ www.uast.ac.ir ﺑـﻪ اﻃـﻼع داوﻃﻠﺒﺎن ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ.

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم