نمایان
www.3manage.com

ارسال مطلب از شما

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

 

۲پاسخ به “ارسال مطلب از شما”

 • افشاری:

  کامپوتر من این خطا را در هنگام اجرای زمپ میدهد ولی نتوانستم مشکلم رو حل کنم. لطفا راهنمایی فرمایید
  Initializing Control Panel
  08:51:55 ق.ظ [main] Windows Version: Windows 7 Ultimate SP1 32-bit
  08:51:55 ق.ظ [main] XAMPP Version: 5.6.21
  08:51:55 ق.ظ [main] Control Panel Version: 3.2.2 [ Compiled: Nov 12th 2015 ]
  08:51:55 ق.ظ [main] You are not running with administrator rights! This will work for
  08:51:55 ق.ظ [main] most application stuff but whenever you do something with services
  08:51:55 ق.ظ [main] there will be a security dialogue or things will break! So think
  08:51:55 ق.ظ [main] about running this application with administrator rights!
  08:51:55 ق.ظ [main] XAMPP Installation Directory: “j:\xampp\”
  08:51:55 ق.ظ [main] Checking for prerequisites
  08:51:56 ق.ظ [main] All prerequisites found
  08:51:56 ق.ظ [main] Initializing Modules
  08:51:56 ق.ظ [Apache] Initializing module…
  08:51:56 ق.ظ [Apache] Checking for module existence…
  08:51:56 ق.ظ [Apache] Apache Service is disabled.
  08:51:56 ق.ظ [Apache] Checking for required tools…
  08:51:56 ق.ظ [Apache] Checking for service (name=”Apache2.4″): Service not installed
  08:51:56 ق.ظ [Apache] Service Path: Service Not Installed
  08:51:56 ق.ظ [Apache] Checking default ports…
  08:51:56 ق.ظ [mysql] Initializing module…
  08:51:56 ق.ظ [mysql] Checking for module existence…
  08:51:56 ق.ظ [mysql] MySQL Service is disabled.
  08:51:56 ق.ظ [mysql] Checking for required tools…
  08:51:56 ق.ظ [mysql] Checking for service (name=”mysql”): Service not installed
  08:51:56 ق.ظ [mysql] Service Path: Service Not Installed
  08:51:56 ق.ظ [mysql] Checking default ports…
  08:51:56 ق.ظ [main] The FileZilla module is disabled
  08:51:56 ق.ظ [main] The Mercury module is disabled
  08:51:56 ق.ظ [Tomcat] Initializing module…
  08:51:56 ق.ظ [Tomcat] Checking for module existence…
  08:51:56 ق.ظ [Tomcat] Tomcat Service is disabled.
  08:51:56 ق.ظ [Tomcat] Checking for required tools…
  08:51:56 ق.ظ [Tomcat] Checking for service (name=”Tomcat7″): Service not installed
  08:51:56 ق.ظ [Tomcat] Service Path: Service Not Installed
  08:51:56 ق.ظ [Tomcat] Checking default ports…
  08:51:56 ق.ظ [main] Starting Check-Timer
  08:51:56 ق.ظ [main] Control Panel Ready
  با تشکر از لطف شما

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم