نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

ارزیابی ویژگی های میان اف

ارزیابی ویژگی های میان اف

برای انتخاب یک میان افزار مناسب ابتدا اید نوع کاربرد و آنچه راکه در آن اهمیت دارد ، تعیین کرده و انواع مختلف میان افزار ها را بر حسب نیاز ،ارزیابی کنید . انجام این کار ، ساده به نظر می رسد.

میان افزار در اصل برنامه واسطه است که در شبکه ها بین سروروکلاینت عمل می کند و وظیفه آن ایجاد سازگار بین آنها است . میان افزارها بر حسباندازه ، هزینه ، پیچیدگی ، انعطاف پذیری و عملکردشان ، کیفیت ای متنوعی دارند اماوجود ویژگی های متفاوت در هر برنامه کاربردی ، بسیار مهم تر از بقیه مسائل است.
برای انتخاب یک میان افزار مناسب ابتدا اید نوع کاربرد و آنچه را که در آناهمیت دارد ، تعیین کرده و انواع مختلف میان افزار ها را بر حسب نیاز ، ارزیابیکنید . انجام این کار ، ساده به نظر می رسد .
در واقع ، ارزیابی مناسب میانافزار بدین صورت ، طرح گسترده ای است که مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی بوده وهمچنین به مهارت و تجربه ای نیاز دارد که معمولاً هیچ یک از کارمندان ندارند .
به دلیل مشکلات موجود در ارزیابی دقیق و کامل میان افزار ، مصرف کنندگانمعمولاً از روش های کوتاه تری استفاده می کنند . احتمالاً متداول ترین روش ،استفاده از توصیه عرضه کنندگان است ؛ بدین ترتیب که مصرف کنندگان برای راحتی کار ،سیستم های میان افزار را بر اساس توصیه های عرضه کنندگان این محصولات خریداری کردهو یا انتخاب می کنند . این روش نسبتاً موثر است چرا که از هزینه تعویض و کار با یکمورد جدید جلوگیری می کند .
بدیهی است که استفاده از این روش ، مستلزم انتخابیک عرضه کننده مناسب است که بتواند سیستم های میان افزار کارآمدی عرضه کند ؛ بهعبارتی سیستم های ثباتی که طی چرخه حیات فناوری های مختلف دوام آورده و قابلاستفاده باشند . اما این روش تنها تا زمانی کار آمد خواهد بود که سیستم های میانافزار عرضه کننده شما ، پاسخگوی نیازهایتان باشند .
● چه مواردی را می توانارزیابی کرد ؟
یکی از روشهای پرطرفدار سنجش تکنیکی میان افزار ، برسی ویژگیهایی است که به سادگی قابل ارزیابی هستند .
منظور از این ویژگی ، همان عملکرداست . مصرف کنندگان از طریق اندازه گیری سرعت ارسال پیام ها یا در خواست های خود ازیک سیستم مشخص ، سیستم های میان افزار را سنجیده و سریع ترین آنها را انتخاب میکنند .
متداول ترین شیوه برای ارزیابی این عملکرد نوشتن یک برنامه کاربردی سادهاست که هزاران پیام را با اندازه مشخص ، از طریق سیستم ، ارسال و سپس مدت زمان بینارسال و دریافت پیام و میانگین زمان های به دست آمده را محاسبه کند .
اندازهگیری زمان ارسال و دریافت پیام ها ، تمام تنظیمات خاص برنامه کاربردی یا کد انتقالرا از نمونه ها حذف می کند . از این رو ، این ارزیابی تنها در مورد میان افزار وموارد مرتبط با آن از جمله سیستم عامل و شبکه به کار می رود .
در سیستم هایدرخواست و پاسخ دو طرفه ، برنامه کاربردی راه دور که درخواست ها را پردازش می کندنیز ارزیابی شده و همچنین زمان لازم برای مرتب سازی آرگومان ها و مقادیر برگشتیمحاسبه می شود .
● تاکید بیش از حد کاربران بر عملکرد .
بسیاری از کاربرانمیان افزار تصور می کنند عملکرد برتر ، همان کیفیت بهتر است .
در کاربردهای خاص، مانند میان افزار بلادرنگ یا سیستم های رزرو بلیط پرواز که روزانه مبادلات بیشماری انجام می دهند ، عملکرد مسئله ای بسیار با اهمیت است .
برای مثال ، سیستمهای بلادرنگ ، مایلند زمان تعیین شده و مهلت های دقیق و مشخصی داشته باشند ،بنابراین به حداقل رساندن کل زمان مصرفی در میان افزار عمومی ، عملکرد اهمیت زیادیندارد .
بنابراین چرا اغلب کاربران میان افزار این طور به عملکرد توجه دارند ؟
خوشبختانه یا متاسفانه ، یکی از دلایلی که به عملکرد میان افزار اهمیت زیادیداده می شود ، ارزیابی آسان آن است . همان طور که ذکر شد ، نوشتن یک برنامه کاربردیکه زمان لازم برای انتقال پیام یا زمان درخواست و پاسخ رفت و برگشتی را محاسبه کند . کار ساده ای است . جنبه های دیگر عملکرد ، مانند مرتب سازی نیز به سادگی قابلارزیابی هستند .
● تاکید بیش از حد عرضه کنندگان بر عملکرد .
متاسفانه عرضهکنندگان میان افزار نیز درگیر هیجانات مربوط به عملکرد شده اند . در این میان یکچرخه واکنشی مفید ایجاد شده است : مشتریان در پی عملکرد مناسب هستند و عرضهکنندگانی که محصولاتشان عملکرد بهتری دارد ، در این معامله برنده هستند . عرضهکنندگان نیز سعی در افزایش و بهبود عملکرد دارند ، اما رقیبان آنها هم بی کار نشستهو در تلاشند با تقویت عملکرد خود ، بخش اعظم بازار را به دست گیرند .
● دیگرموارد با اهمیت .
این تصور که « عملکرد ، معیار کیفیت میان افزار است » با اینواقعیت کار عملکرد در بسیاری از کاربردهای میان افزار ، مهم ترین عامل محسوب نمیشود ، تناقض دارد .
بر حسب کاربردهای مختلف ، ویژگی های دیگر مانند مقیاس پذیری، انعطاف پذیری و سازگاری ، استفاده‎آسان ، پشتیبانی ابزار و استانداردهای سازگار، می توانند بر ویژگی عملکرد اولویت داشته باشد ؛ ولی متاسفانه ، این ویژگی ها رانمی توان به آسانی ارزیابی کرد .
● مقیاس پذیری .
تمامی عرضه کنندگان میانافزار ادعا می کنند که سیستم هایشان مقیاس پذیر است . معمولاً هم درست می گویند ،چون اغلب میان افزار ها به طریقی مقیاس پذیر هستند .
نکته جالب توجه اینکهمقیاس پذیری عملاً به عملکرد بستگی دارد .
برای مثال ، اگر انتظار دارید سروریبتواند پاسخگوی تعداد زیادی درخواست هم زمان باشد ، میتوان در یک مدت زمان مشخص ،به تعداد درخواست بیشتری رسیدگی کند .
● انعطاف پذیری .
ارزیابی انعطافپذیری نیز بسیار دشوار است ؛ زیرا تا زمانی که برنامه کاربردی شما مورد استفادهقرار نگیرد ، میزان انعطاف پذیری آن به طور کامل مشخص نخواهد شد .
ارزیابانمیان افزار ، مایلند بیش از آزمایش مقیاس پذیری در سیستم ، به دنبال ویژگی هایانعطاف پذیری باشند که معمولاً به شکل قلاب هایی هستند که به آنها امکان می دهد درروال ها و فعالیت های میان افزار ، کد سفارشی وارد کنند .
انعطاف پذیری اغلب باعملکرد در تضاد است . اگر یک بسته میان افزار را به دلیل قابلیت انعطاف آن برایپروژه ای خاص به کار گیرید ، احتمالاً بعد از مدتی در می یابید که آن میان افزارنمی تواند پاسخگوی پروژه ای باشد که مستلزم عملکرد بالاست .
فناوری های جدیدمیان افزاری در حال حرکت به سمت انعطاف پذیری بیشتر هستند ؛ چرا که برای جذبکاربران جدید ، لازم است به سهولت استفاده و سادگی توجه بیشتری شود .
● موارددیگر .
ارزش های مورد نظر کاربران میان افزار ، بر حسب اینکه بر چه بخشی ازفناوری توجه دارند ، متفاوت است ، چنانچه گویی ارزیابی ویژگی های درونی مانندقابلیت پیکربندی ، انعطاف پذیری و سهولت استفاده ، کار دشواری نبوده است .
کاربران قدیمی و دوراندیشان بیشتر مایلند به عوامل دیگری غیر از موارد کاربردیمیان افزار ( مانند عملکرد ) ، میزان ریسک پذیری ، هزینه و پشتیبانی هستند . ارزیابی میان افزار برای سازگاری با استانداردهای گوناگون نیز کاری دشوار است .
استانداردهای مناسب همیشه در حال تکامل هستند و این موضوع آنها را به اهدافیمتحرک برای عرضه کنندگان میان افزار ، کاربران میان افزار و برنامه نویسان مجموعهآزمایش های سازگاری ، تبدیل کرده است .
از آنجا که برخی از استانداردها هیچآزمایش سازگاری ندارند ، عرضه کنندگان می توانند هر میزان سازگاری را ادعا کنند . استانداردهای دیگر مانند J۲EE با انجام آزمایشات گسترده که به تضمین استاندارد کمکمی کند ، کامل می شوند .
متاسفانه این استاندارد ها باز هم می توانند شامل حفرههایی باشند . متاسفانه این استانداردها باز هم می توانند شامل حفره هایی باشند کهبه پیاده سازی های مشکل ساز امکان دهند از آزمایش عبور کرده و اعلامسازگاری کنند .
ارائه میزان دقیق استانداردهای امروز میان افزار ، آشنایی کاربران را با تمامیویژگی های آن ، دشوار می کند و بدین ترتیب ارزیابی یک سیستم میان افزار برایسازگاری استانداردهای دقیق ، می تواند وقت گیر و پرهزینه باشد .

 

مطالب مرتبط

دانلود تحقیق  سیستم عامل های موبایل
دانلود تحقیق تحلیل سیستم واحد توزیع واحد تولیدی
دانلود تحقیق بررسی اثربخشی داستان گویی در فرآیند یادگیری با تکیه بر درس ریاضی پایه هفتم
دانلود تحقیق تجارت الکترونیک در صنعت نفت و گاز‎
دانلود تحقیق پیام رسانی امن خودرو به خودرو و امنیت ارتباطات در VANET
دانلود تحقیق بررسی مسائل امنیتی در مدل های خدمات در رایانش ابری‎
دانلود تحقیق مبانی تجارت الکترونیک‎
دانلود تحقیق داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری ها ( دیابت )

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم