نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

ارزیابی ویژگی های میان اف

ارزیابی ویژگی های میان اف

برای انتخاب یک میان افزار مناسب ابتدا اید نوع کاربرد و آنچه راکه در آن اهمیت دارد ، تعیین کرده و انواع مختلف میان افزار ها را بر حسب نیاز ،ارزیابی کنید . انجام این کار ، ساده به نظر می رسد.

میان افزار در اصل برنامه واسطه است که در شبکه ها بین سروروکلاینت عمل می کند و وظیفه آن ایجاد سازگار بین آنها است . میان افزارها بر حسباندازه ، هزینه ، پیچیدگی ، انعطاف پذیری و عملکردشان ، کیفیت ای متنوعی دارند اماوجود ویژگی های متفاوت در هر برنامه کاربردی ، بسیار مهم تر از بقیه مسائل است.
برای انتخاب یک میان افزار مناسب ابتدا اید نوع کاربرد و آنچه را که در آناهمیت دارد ، تعیین کرده و انواع مختلف میان افزار ها را بر حسب نیاز ، ارزیابیکنید . انجام این کار ، ساده به نظر می رسد .
در واقع ، ارزیابی مناسب میانافزار بدین صورت ، طرح گسترده ای است که مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی بوده وهمچنین به مهارت و تجربه ای نیاز دارد که معمولاً هیچ یک از کارمندان ندارند .
به دلیل مشکلات موجود در ارزیابی دقیق و کامل میان افزار ، مصرف کنندگانمعمولاً از روش های کوتاه تری استفاده می کنند . احتمالاً متداول ترین روش ،استفاده از توصیه عرضه کنندگان است ؛ بدین ترتیب که مصرف کنندگان برای راحتی کار ،سیستم های میان افزار را بر اساس توصیه های عرضه کنندگان این محصولات خریداری کردهو یا انتخاب می کنند . این روش نسبتاً موثر است چرا که از هزینه تعویض و کار با یکمورد جدید جلوگیری می کند .
بدیهی است که استفاده از این روش ، مستلزم انتخابیک عرضه کننده مناسب است که بتواند سیستم های میان افزار کارآمدی عرضه کند ؛ بهعبارتی سیستم های ثباتی که طی چرخه حیات فناوری های مختلف دوام آورده و قابلاستفاده باشند . اما این روش تنها تا زمانی کار آمد خواهد بود که سیستم های میانافزار عرضه کننده شما ، پاسخگوی نیازهایتان باشند .
● چه مواردی را می توانارزیابی کرد ؟
یکی از روشهای پرطرفدار سنجش تکنیکی میان افزار ، برسی ویژگیهایی است که به سادگی قابل ارزیابی هستند .
منظور از این ویژگی ، همان عملکرداست . مصرف کنندگان از طریق اندازه گیری سرعت ارسال پیام ها یا در خواست های خود ازیک سیستم مشخص ، سیستم های میان افزار را سنجیده و سریع ترین آنها را انتخاب میکنند .
متداول ترین شیوه برای ارزیابی این عملکرد نوشتن یک برنامه کاربردی سادهاست که هزاران پیام را با اندازه مشخص ، از طریق سیستم ، ارسال و سپس مدت زمان بینارسال و دریافت پیام و میانگین زمان های به دست آمده را محاسبه کند .
اندازهگیری زمان ارسال و دریافت پیام ها ، تمام تنظیمات خاص برنامه کاربردی یا کد انتقالرا از نمونه ها حذف می کند . از این رو ، این ارزیابی تنها در مورد میان افزار وموارد مرتبط با آن از جمله سیستم عامل و شبکه به کار می رود .
در سیستم هایدرخواست و پاسخ دو طرفه ، برنامه کاربردی راه دور که درخواست ها را پردازش می کندنیز ارزیابی شده و همچنین زمان لازم برای مرتب سازی آرگومان ها و مقادیر برگشتیمحاسبه می شود .
● تاکید بیش از حد کاربران بر عملکرد .
بسیاری از کاربرانمیان افزار تصور می کنند عملکرد برتر ، همان کیفیت بهتر است .
در کاربردهای خاص، مانند میان افزار بلادرنگ یا سیستم های رزرو بلیط پرواز که روزانه مبادلات بیشماری انجام می دهند ، عملکرد مسئله ای بسیار با اهمیت است .
برای مثال ، سیستمهای بلادرنگ ، مایلند زمان تعیین شده و مهلت های دقیق و مشخصی داشته باشند ،بنابراین به حداقل رساندن کل زمان مصرفی در میان افزار عمومی ، عملکرد اهمیت زیادیندارد .
بنابراین چرا اغلب کاربران میان افزار این طور به عملکرد توجه دارند ؟
خوشبختانه یا متاسفانه ، یکی از دلایلی که به عملکرد میان افزار اهمیت زیادیداده می شود ، ارزیابی آسان آن است . همان طور که ذکر شد ، نوشتن یک برنامه کاربردیکه زمان لازم برای انتقال پیام یا زمان درخواست و پاسخ رفت و برگشتی را محاسبه کند . کار ساده ای است . جنبه های دیگر عملکرد ، مانند مرتب سازی نیز به سادگی قابلارزیابی هستند .
● تاکید بیش از حد عرضه کنندگان بر عملکرد .
متاسفانه عرضهکنندگان میان افزار نیز درگیر هیجانات مربوط به عملکرد شده اند . در این میان یکچرخه واکنشی مفید ایجاد شده است : مشتریان در پی عملکرد مناسب هستند و عرضهکنندگانی که محصولاتشان عملکرد بهتری دارد ، در این معامله برنده هستند . عرضهکنندگان نیز سعی در افزایش و بهبود عملکرد دارند ، اما رقیبان آنها هم بی کار نشستهو در تلاشند با تقویت عملکرد خود ، بخش اعظم بازار را به دست گیرند .
● دیگرموارد با اهمیت .
این تصور که « عملکرد ، معیار کیفیت میان افزار است » با اینواقعیت کار عملکرد در بسیاری از کاربردهای میان افزار ، مهم ترین عامل محسوب نمیشود ، تناقض دارد .
بر حسب کاربردهای مختلف ، ویژگی های دیگر مانند مقیاس پذیری، انعطاف پذیری و سازگاری ، استفاده‎آسان ، پشتیبانی ابزار و استانداردهای سازگار، می توانند بر ویژگی عملکرد اولویت داشته باشد ؛ ولی متاسفانه ، این ویژگی ها رانمی توان به آسانی ارزیابی کرد .
● مقیاس پذیری .
تمامی عرضه کنندگان میانافزار ادعا می کنند که سیستم هایشان مقیاس پذیر است . معمولاً هم درست می گویند ،چون اغلب میان افزار ها به طریقی مقیاس پذیر هستند .
نکته جالب توجه اینکهمقیاس پذیری عملاً به عملکرد بستگی دارد .
برای مثال ، اگر انتظار دارید سروریبتواند پاسخگوی تعداد زیادی درخواست هم زمان باشد ، میتوان در یک مدت زمان مشخص ،به تعداد درخواست بیشتری رسیدگی کند .
● انعطاف پذیری .
ارزیابی انعطافپذیری نیز بسیار دشوار است ؛ زیرا تا زمانی که برنامه کاربردی شما مورد استفادهقرار نگیرد ، میزان انعطاف پذیری آن به طور کامل مشخص نخواهد شد .
ارزیابانمیان افزار ، مایلند بیش از آزمایش مقیاس پذیری در سیستم ، به دنبال ویژگی هایانعطاف پذیری باشند که معمولاً به شکل قلاب هایی هستند که به آنها امکان می دهد درروال ها و فعالیت های میان افزار ، کد سفارشی وارد کنند .
انعطاف پذیری اغلب باعملکرد در تضاد است . اگر یک بسته میان افزار را به دلیل قابلیت انعطاف آن برایپروژه ای خاص به کار گیرید ، احتمالاً بعد از مدتی در می یابید که آن میان افزارنمی تواند پاسخگوی پروژه ای باشد که مستلزم عملکرد بالاست .
فناوری های جدیدمیان افزاری در حال حرکت به سمت انعطاف پذیری بیشتر هستند ؛ چرا که برای جذبکاربران جدید ، لازم است به سهولت استفاده و سادگی توجه بیشتری شود .
● موارددیگر .
ارزش های مورد نظر کاربران میان افزار ، بر حسب اینکه بر چه بخشی ازفناوری توجه دارند ، متفاوت است ، چنانچه گویی ارزیابی ویژگی های درونی مانندقابلیت پیکربندی ، انعطاف پذیری و سهولت استفاده ، کار دشواری نبوده است .
کاربران قدیمی و دوراندیشان بیشتر مایلند به عوامل دیگری غیر از موارد کاربردیمیان افزار ( مانند عملکرد ) ، میزان ریسک پذیری ، هزینه و پشتیبانی هستند . ارزیابی میان افزار برای سازگاری با استانداردهای گوناگون نیز کاری دشوار است .
استانداردهای مناسب همیشه در حال تکامل هستند و این موضوع آنها را به اهدافیمتحرک برای عرضه کنندگان میان افزار ، کاربران میان افزار و برنامه نویسان مجموعهآزمایش های سازگاری ، تبدیل کرده است .
از آنجا که برخی از استانداردها هیچآزمایش سازگاری ندارند ، عرضه کنندگان می توانند هر میزان سازگاری را ادعا کنند . استانداردهای دیگر مانند J۲EE با انجام آزمایشات گسترده که به تضمین استاندارد کمکمی کند ، کامل می شوند .
متاسفانه این استاندارد ها باز هم می توانند شامل حفرههایی باشند . متاسفانه این استانداردها باز هم می توانند شامل حفره هایی باشند کهبه پیاده سازی های مشکل ساز امکان دهند از آزمایش عبور کرده و اعلامسازگاری کنند .
ارائه میزان دقیق استانداردهای امروز میان افزار ، آشنایی کاربران را با تمامیویژگی های آن ، دشوار می کند و بدین ترتیب ارزیابی یک سیستم میان افزار برایسازگاری استانداردهای دقیق ، می تواند وقت گیر و پرهزینه باشد .

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم