نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

اخبار استخدامی شهرداریها

شهرداری‌های ۹ استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان، همدان، کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه، کردستان، گیلان و اردبیل و مازندران برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از محل سهمیه استخدامی از طریق برگزاری آزمون، نیرو جذب می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اخبار استخدام شهرداری‌های این استان‌ها در پی می‌آید:

* چهارمحال و بختیاری:

استانداری چهارمحال وبختیاری برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری‌های شهرهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی‌شماره ۱۰۷۰۱ مورخ۲۱/۳/۱۳۹۳ سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور و به استناد مجوز استخدامی‌شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی‌ و توانمندیهای تخصصی ،عملی یا مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس به شرح زیر استخدام می‌کند.

داوطلبین می‌توانند تنها در یک رشته شغلی و از طریق سایت استانداری چهارمحال و بختیاری به آدرس www.ostan-chb.ir بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.

شروع ثبت نام از مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ به مدت ۶ روز تا ۱۳۹۳/۶/۶ است.

* خوزستان:

استانداری خوزستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای شهرهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی شماره۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و نامه شماره ۱۰۶۵۳ مورخ ۹۳/۳/۳۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، عملی ، مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس استان به شرح زیر استخدام کند.

داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهای مختلف استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام می نمایند از طریق سایت استانداری خوزستان به آدرس http://ostan-khz.ir به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

شروع ثبت نام از ساعت ۸ روز چهارشنبه ۹۲/۰/۲۱ تا ۱/۶/۲۱ به مدت یک هفته است.

* همدان:

با استعانت از خداوند متعال شهرداری‏های جدیدالتأسیس آجین و مهاجران باستناد نامه شماره ۱۰۴۶۷ مورخه ۲۰/۳/۹۳ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و نیز مجوز شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰ مورخه ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در نظر دارد تعداد ۹ نفر واجدین شرایط را براساس مفاد آئین نامه استخدام پیمانی از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی، علمی و مصاحبه و پس از طی مراحل گزینش برای خدمت در این شهرداریها، بصورت پیمانی استخدام کند.

داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی و از طریق سایت استانداری همدان به آدرس www.ostan-hm.ir بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.

شروع ثبت نام از ۸ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۹ به مدت ۷ روز ( ساعت ۲۰ روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۳/۶/۴ است.

* کهگیلویه وبویر احمد:

استانداری کهگیلویه وبویر احمد برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری سرفاریاب از شهرهای تازه تاسیس این استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۰۴۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۰ سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور ، درنظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی ، عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداری سرفاریاب استخدام کند.

ثبت‌نام آزمون استخدامی شهرداری سرفاریاب از روز چهارشنبه مورخه ۲۹/۵/۱۳۹۳ لغایت ۲/۶/۹۳ است و از طریق سایت اطلاع‌رسانی استانداری www.ostan-kb.ir انجام می‌شود.

* کرمانشاه:

استانداری کرمانشاه بر اساس نامه شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و مصوبه ۳۵۰۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداری ها و دهیاریهای کشور ؛در نظر دارد تعداد ۲۸نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی ؛ عملی یا مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس استان استخدام می‌کند.

داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهای مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام میکنند از طریق سایت استانداری به آدرس http://www.ostan-ks.ir/Portal/Home بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.

شروع ثبت نام از ساعت ۸ صبح روز چهار شنبه مورخ ۹۳/۰۵/۲۹ به مدت ۸ روز است.

* کردستان:

استانداری کردستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های شهرهای تازه تاسیس استان از محل مجوز استخدامی ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۹۲/۱۱/۱۴ معونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهور و مصوبه شماره ۳۵۰۰۳ مورخ ۹۲/۱۲/۱۷ شواری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شهرداریها و دهیاریهای کشور و همچنین نامه شماره ۱۰۷۰۵ مورخ ۹۳/۰۳/۲۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی ، علمی ،یامصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرداریهای شهرهای تازه تاسیس استان استخدام کند.

داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی و در شهرهای مختلف یک استان به ترتیب اولویتی که در هنگام ثبت نام اعلام میکنند از طریق سایت استانداری به آدرس www.ostan-kd.ir بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.

شروع ثبت نام ازساعت ۱۲ ظهر روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ به مدت ۱۰ روز تا پایان ساعت اداری ۱۳۹۳/۰۶/۰۷ است.

* گیلان:

استانداری گیلان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداریهای شهرهای تازه تاسیس استان (شهرهای لولمان،حویق ،چوبر، رودبنه، بره سرعمارلو، اسالم ، ماکلوان ،لیسار و رانکوه) از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۲۰/۹۲/۱۸۸۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و نامه شماره ۱۰۴۹۳ مورخ ۹۳/۰۳/۲۱ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور درنظر دارد تعداد ۵۴ نفر افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندیهای تخصصی ، عملی ، مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی برای خدمت در شهرهای تازه تاسیس استان گیلان استخدام کند.

داوطلبین می توانند تنها در یک رشته شغلی از طریق سایت استانداری گیلان به آدرس www.gilan.ir بصورت اینترنتی ثبت نام کنند.

شروع ثبت نام ازساعت ۸ صبح روز چهار شنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ به مدت ۱۱ روز (ساعت ۲۰ روزپنجشنبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۰۸ ) است.

*اردبیل:

استانداری اردبیل برای تأمین نیروی انسانی شهرداریهای ا سلام آباد ، قصابه ، مرادلو استان اردبیل از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۸۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و مصوبه شماره ۳۵۰۳۰مورخ ۱۷/۱۲/۹۲شورای توسعه مدیریت وسرمایه انسانی شهرداریها ودهیاریهای کشور,در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی,علمی , مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت در شهرهای فوق الذکر استان استخدام ‌کند.

داوطلبان برای مشاهده متن کامل آگهی و ثبت نام به آدرس اینترنتی http://ardebil.iran-azmoon.ir/Home.aspx مراجعه کنند.

شروع ثبت نام از ساعت ۸ صبح روزچهار شنبه.مورخ ۹۳/۰۵/۲۹ به مدت ۷ روز است.

* مازندران:

استانداری مازندران برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های شهرهای تازه تاسیس استان از محل سهمیه استخدامی شماره ۱۰۷۰۴ مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و به استناد مجوز استخدامی شماره ۱۸۸۱۴/۹۲/۲۲۰مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی توانمندیهای تخصصی، عملی یا مصاحبه و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت درشهرهای تازه تاسیس به استخدام کند.

داوطلبان برای مشاهده متن کامل آگهی و ثبت نام به آدرس اینترنتی http://mazandaran.iran-azmoon.ir/Home.aspx مراجعه کنند.

انتهای پیام

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم