نمایان
www.3manage.com
لایسنس آنتی ویروس

آی . بی . ام ، غول بهبودیافته

آی . بی . ام ، غول بهبودیافته

«توماس جی واتسون» می‎گوید در سال ۱۹۱۴ که پدرم در شرکت آی.بی.اماستخدام شد، من متولد شدم بنابراین، من تا حدودی متعلق به آی.بی.ام هستم.

 

شرکت آی.بی.ام IBM)) در نوزدهم ژانویه ۱۹۹۳ download۵/۴۶ میلیارددلار را به عنوان زیان سه ماهه چهارم سال ۱۹۹۲ و download۴/۹۷ میلیارد دلار (یعنیبزرگترین زیان در تاریخ شرکتهای آمریکایی )را به عنوان کسری درآمد اعلام کرد. درجریان اصلاح ساختار، اخراج ۴۲۹۰۰ نفر در سال ۱۹۹۲، و پیش‎بینی تعدیل ۲۵ هزار نفرنیز در برنامه سال ۱۹۹۳ منظور شد، که بااحتساب پنجمین تجدید ساختار شرکت از سال۱۹۸۵، تعداد اخراجی‎ها به ۱۰۰ هزار نفر بالغ گردید. قیمت سهام آی.بی.ام که درتابستان ۱۹۹۲ بالغ بر ۱۰۰ دلار بود، در پایین‎ترین رکورد ۱۱ ساله به ۴۸ دلار کاهشیافت. آی.بی.ام که به عنوان شرکت معظم تراشه ـ آبی در صنعت رایانه مطرح بود، چگونهمشکلاتش ناگهانی آشکار شد؟
● به سمت تسلط صنعت
«توماس جی واتسون» می‎گویددر سال ۱۹۱۴ که پدرم در شرکت آی.بی.ام استخدام شد، من متولد شدم بنابراین، من تاحدودی متعلق به آی.بی.ام هستم. «واتسون» در سال ۱۹۵۶ شرکت متوسط را از پدرش تحویل وآن را به یک غول فناوری تبدیل و در سال ۱۹۹۲ بعد از تقریباً ۱۹ سال بازنشسته شد وشاهد بزرگترین تحولات بعدی گردید.
آی.بی.ام به بزرگترین سازنده رایانه در دنیابا سود روزافزون تبدیل، و از سال ۱۹۴۶ پیشگام صنعت تراشه شناخته شد و با استخدام۳۵۰هزارنفر در سطح دنیا به عنوان بزرگترین کارفرمای آمریکایی محسوب‎گردید. درآمدآی.بی.ام در سال ۱۹۹۱ به ۶۷ میلیارد دلار بالغ گردید و سود آن نسبت به بالاترینمیزان سود یعنی ۵/۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۵، کاهش یافت. علی رغم کاهش سود، سهامآن هنوز از نظر ارزش، بالای ۱۰۰ دلار و از این بابت محبوب تمام سهامداران بود. درسال ۱۹۸۹ به عنوان اولین شرکت از نظر سهم بازار و کسب رتبه چهارم از نظر فروش و سودخالص گردید.
● نگون‎بختی
در اوایل دهه ۱۹۸۰ دو شرکت کوچک «اینتل» و «مایکروسافت» در بازاری که عمدتاً توسط آی.بی.ام اداره می‎شد، کار خود را آغازکردند. موفقیت آنها در دهه ۱۹۹۰ عمدتاً ناشی از واگذاری بخشی از کارها بود ، کهتوسط شرکت آی.بی.ام انجام گرفت. شرکت اینتل برای ساخت تراشه‎ها و مایکروسافت براینرم‎افزار در نظر گرفته شدند. دو شرکت جوان و پویا، شاخص و استانداردهای ریزرایانههای تحت بازار آی.بی.ام را تدوین کردند که بعداً تبدیل به استاندارد سایر ریزرایانههایی گشت‎که دوش به دوش رایانه های بزرگ توسعه می‎یافت.به موازات توسعه شرکتهایاینتل و مایکروسافت، آی.بی.ام بازارهای خود را یکی پس از دیگری از دست داد. در سال۱۹۸۲ارزش سهام مجموعه اینتل و مایکروسافت به یک دهم آی.بی.ام رسید و در اکتبر ۱۹۹۲ارزش سهام آنها ازآی.بی.ام جلو افتاد و در پایان همان سال، این دو شرکت موجب شدندکه ارزش بازار آی.بی.ام۵۰ درصد کاهش یابد. (جدول ۱)
● ریز رایانه های آی.بی.ام
علی رغم اینکه رایانه های بزرگ حدود ۲۰ میلیارد دلار درآمد داشت، خط ریزرایانهبه ستاره شرکت تبدیل شد. اما در سال ۱۹۹۰ سهم بازار آن به لحاظ رقابت سایر رقبا، کهریزرایانه را به قیمت بسیار پایین عرضه کردند، به شدت کاهش یافت، اکثر کارشناسان براین نظر بودند که کیفیت ریزرایانه های رقبا مشابه آی.بی.ام است و در طول سال ۱۹۹۲،آی.بی.ام در بازار، سهم خود را، در جنگ قیمت از دست داد. در این رقابت، شرکت مجبوربه کاهش قیمت ریزرایانه های آی.بی.ام شد که معادل یک سوم از سایرین گران‎تر بود. بدترین ضربه به خط ریزرایانه زمانی وارد آمد که آی.بی.ام محصول جدیدی را اعلام کردو همین حرکت نسنجیده سبب کاهش خرید محصول جاری در بازار گردید. در طرف مقابل بازارریزرایانه، شرکتهایی مانند سان (Sun) ، میکرو سیستمز (Microsystems) و هیولت پاکارد (HP) دستگاه‎های خیلی قوی با قیمت به مراتب ارزان را که قابل اتصال به مینی‎رایانهو یا رایانه‌های بزرگ بودند، عرضه کردند و حفظ واحد ریزرایانه را در شرایط سخت قراردادند.
● بحران
در بیست و پنجم ژانویه ۱۹۹۳ «جان اکرز» برکناری خود ازریاست عالی آی.بی.ام را به لحاظ از دست دادن رأی اعتماد هیئت مدیره، اعلام کرد. تااواسط ژانویه او در نظر داشت تا زمان بازنشستگی در دسامبر ۱۹۹۴، در مسند مدیریتآی.بی.ام باقی بماند، ولی هراس ناشی از زیان ۴/۹۷ میلیارد دلاری به تغییر نظرسرمایه‎گذاران و افکار عمومی نسبت به او منجرگردید. سه‎ماهه آخر سال ۱۹۹۲ واقعاًوحشتناک بود و در آن مقطع، فروش مینی‎رایانه و رایانه های بزرگ در اروپا شدیداً افتپیدا کرد. و ارزش سهام آی.بی.ام در پایین‎ترین سطح خود در طول ۱۷ سال یعنی زیر ۴۶دلار قرار گرفت.
● در بیست و چهارم مارس ۱۹۹۳ بعد از دو ماه
جستجو وجنجالهای رسانه‎‎های جمعی، «لوئیز ـ وگستنر» (Louis. V Geistner) به «جای اکرز» بهریاست آی.بی.ام منصوب گردید. «گستنر» قبلاً مدیر شرکت مواد غذایی و تنباکو (RJR Nabisco ) بود.
● تحلیل
در بررسی علل نزول آی.بی.ام فاکتورهای تأثیرگذارذیل قابل تامل و بررسی است.
سازمان لخت: رشد توأم با موفقیت آی.بی.ام، آن رابیش از بیش بوروکراتیک کرد. واقعیت این است که آی.بی.ام در اواخر دهه ۱۹۸۰ نتوانسترایانه های جدیدی سریعاً به بازار عرضه کند و یا در مقابله با رقبای کوچک در زمینهقیمت تصمیمات استراتژیک بگیرد. تعدد لایه‎های مدیریت، تلاقی منافع، تفکرات متکی بهسنت، به زمین‎گیر شدن در قسمت‎های مهم یک صنعت متحول منجر گردید. درست مشابه یککشتی سنگینی که برای توقف و یا دور زدن نیاز به مسافت کافی و زمان قابل ملاحظهدارد، آی.بی.ام به عنوان یک غول خود را در مقابل رقبای کوچک ولی چابک و پیشرو درشرایط بدتر یافت و در برابر تلاشهای اساسی برای تغییرات مؤثر، عارضه‎های تمامسازمانهای بالغ بزرگ یعنی مقاومت در برابر تغییر را به منصه ظهور رساند.
تمرکزبیش از حد ساختار مدیریت: معمولاً تمرکز از ویژگیهای سازمانهای بوروکراتیک لخت است. پاره‎ای نارساییهای منفی از تمرکز همه تصمیمات اساسی در اداره مرکزی، و عدم واگذاریآن به سطوح پایین به وجود می‎آید. تصمیم‎گیری در تمرکز بسیار کند است. زیرا مدیراننمی‎توانند تمام جوانب امر را مد نظر قرار دهند.
سه C (۳ C): شرکتهایی‎که دارایموقعیت ممتاز صنعتی بوده و به مدت چندین سال بازار را تحت تسلط خود داشتند، معمولاًتفکر خاصی پیدا می‎کنند، که آنها را در مقابل رقبای نوآور لطمه‎پذیر می‎سازد. سهحرفC به شرح زیر آفت تعیین‎کننده برای تداوم موفقیت این گونه شرکتها است.
رضایتبه وضعیت حاضر عبارت است از رضامندی از وضعیت حاضر و مشتاق نبودن برای رشد.
محافظه‎کاری عبارت است از ویژگیهای مدیریتی است که به گذشته خود و سنتهای آن وروش‎های انجام کار شدیداً وابسته است. از منظر مدیر محافظه‎کار نیاز به تغییر وجودنداشته و امروز نیز فرقی با دیروز ندارد. (یعنی رایانه های بزرگ برای صنایع طرح شدهو همواره برای صنایع مورد نیاز خواهد بود). نهایتاً خودبینی نیز سبب عقب‎ماندگی دررقابت می‎گردد. باور خودبینی که ‌«ما بهترین هستیم و هیچ کس نمی‎تواند به ما برسد» به سهولت سبب فروپاشی یک سازمان موفق چندین ساله می‎شود.
۳ C هرگونه انگیزهبرای پویایی و نوآوری برای رشد و شکوفایی در عرضه تجاری، جلب رضایت مشتریان، خدماتو یا کنترل کیفیت را ضایع می‎کند.
● دوران گرستنر
«لوئیز گرستنر» در مارس۱۹۹۳حکم انتصاب خود را گرفت. همان طوری که قبلاً دیدیم شرکت در مقابل رقبا موقعیتخود را از دست می‎داد، ولی او آی.بی.ام را مجدداً به سطح سودآوری برگرداند به طوریکه در سال ۱۹۹۴ سود کمپانی به عنوان اولین سال سوددهی بعد از سال ۱۹۹۰ از ۳ میلیارددلار تجاوز کرد.
یکی از مهمترین شاخص تحول سال ۱۹۹۴ نوسان سود معادل ۱۱ میلیارددلار نسبت به سال قبلی است. برای اولین بار از سال ۱۹۹۰ درآمد شرکت شروع به افزایشکرد و به موازات آن هزینه‎های سالانه معادل ۵/۳ میلیارد دلار یعنی ۱۵ درصد کاهشیافت.
در سال ۱۹۹۴ وضعیت مالی آی.بی.ام با ۱۰ میلیارد دلار نقدینگی و کاهش بدهیبه سطح ۳/۳ میلیارد دلار بهبود یافت و از ارزش سهام آی.بی.ام از ۴۰ درصد کاهش درسال ۱۹۹۳ به ۱۱۴ درصد در هفدهم اوت ۱۹۹۵ تقریباً سه برابر افزایش پیدا کرد.
● آخرین وضعیت
«لوئیزگرستنر» درسپتامبر۲۰۰۰ «ساموئل پالمیسانو» کارمند ۴۹ سالهآی.بی.ام رابه عنوان جانشین احتمالی به ریاست منصوب کرد.اودر دوران خود،آی.بی.امراازسازنده رایانه های بزرگ به معروف ترین شرکت عرضه کننده خدمات وفناوری جدیدتبدیلکردوتوانست بدون ادغام ودرقالب طرح وحدت استراتژیک،۳۳/۱ میلیارددلار بابت خدمات ازفروش کل، ۴/۸۸ میلیارددلار کسب کند.این میزان درآمد ۷۰درصدبالاترازعایدات نزدیکترین رقیب بود و شامل بهره گیری ازنیروی بازاریابی اتوماسیون، شبکه اینترنت، خدماتمشتری وعملیات رایانه است. وحدت استراتژیک به عنوان کلیدجهت رشدمحسوب وقاعده برد- برد باشرکا به کاربرده شد.بنابراین طرح شرکا باتعهدتطبیق محصول ونرم افزارهایخودباپلاتفرم های رایانه های بزرگ ویارایانه های متوسط ازامکانات جهانی بازاریابیوفروش ۱۷۷ هزارنفری آی.بی.ام برخوردارشدند.درسال ۲۰۰۰ تعداد شرکا تحت طرح یادشده از۱۰۰مورد فراتررفت.

 

یک نظر بگذارید

دسته‌ها
اين سايت را حمايت مي کنم